Здемаскованє ще одної польської брехнї.

 

Віденський трактат 1815 р. нїчого про приналежність Холмщини до Королївства не постановив.

 

Львів, 13. марта 1918

 

Як відомо, серед польських арґументів, які буцїм то промовляють проти постанови берестейського мира в справі Холмщини, одно з найсильнїйших місць займає арґумент, підношений польськими полїтиками в парляментах і ґазетах, що трактатом сим нарушено постанову міжнародного трактату віденського з 1815 р., який нїби-то запоручає ненарушимість границь Королївства pазом з Холмщиною, як інтеґральною частиною сього Королївства, включно.

 

Тимчасом сей польський арґумент, подібно як усї инші польські арґументи, етноґрафічні, статистичні, то-що, — нетільки зoвсїм безпідставним, а ще й являєть ся простим противенством до дїйсного стану річий. Маємо тут дїло з безличним обманюванєм несвідомих, із звичайним, ординарним обріхуванєм своєї й чужої публики.

 

В актї конґресу віденського, підписанім 9. червня 1815 р., звучить зараз перший артикул ось як:

 

Art. І. Le Duckе de Vаrsovie, a l'exception des Provinces et Districts, dont il a ete autrement "dispose dans les articles suivants ost reuni a l'Em pire de Russie. Il у sera lie irrevocablement par sa Constitution, pour etre postede par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Ses heritiers et Ses suc cesseurs a perpeuhe. Sa Majeste Imperiate se reserve de donner a cet etat, joui sant d'une administration disfincte, l'еxtеnsion interieure qu'Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, confornement au protocole usite et consacre pour les titres attaches a Ses autres possesions.

 

Los Polonais, sujets respeciifs de la Russie, de l'Autrlche at de la Prusse, obtiendront une representation et des institutions nationales, regiees d'apres le mode d'existence politique que chacun des Gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

 

В перекладї сей артикул звучить:

 

"Князївство Варшавське з виїмком провінцій і округів, про котрі инакше рішено в наступних артикулах, є сполучене з цїсарством Росії. З цїсарством сим воно буде сполучене невідклично своєю конституцію, на те, щоб його посїдав Й. Bел. Цїсар усїх Русий, Його наслїдники і наступники на віки вічні. Його Цїсарська Величність зacтерiгaє собі дати сїй державі, яка користуєть ся окремою управою, таку внутрішну разтяглість, яку вважати ме за відповідну. Цїсар прийме до своїх инших титулїв титул Царя, Короля Польщі, згідно з протоколом уживаним і усвяченим для титулів, привязаних для инших посїлостий Його Величности.

 

"Поляки, піддані Росії, Австрії і Прусії, одержать представництво і національні інституції, установлені після роду полїтичного істнованя, який кожде правительство, до котрого вони належать, вважати ме за корисне і відповідне їм признати".

 

Другий артикул говорить про Поляків у Прусії, третій про Поляків в Австрії, четвертий про Краківську Републику. До Королївства Польського ("Конґресівки") відносить ся тільки наведений висше артикул перший. А в артикулі сїм нетільки нема натяку на ненарушимість границь сього королївства і про приналежність Холмщини до нього, а противне: сказано там, що від свобідної оцїнки російського царя залежить, які границї йому захочеть ся дати сїй своїй посїлости у відмеженю до решти своїх посїлостий. Питанє границь Королївства признано в віденськім трактатї за внутрішну справу посїлостий царя, віддану йому до його довільного означеня.

 

Таке говорить текст віденського трактату (гл. Лєопольд Найман "Recuеil des Тrаіtes et Conventions conclus par l'Autriche", другий том, ч. 285). А польські полїтики з мідяним чолом кождого дня сиплють світови пісок в очи, покликуючись на віденський трактат, на етноґрафію, статистику, історію і т. ин. — як на докази, що українська Холмщина буцїм то по всїм правам їм належить ся!

 

[Дїло]

14.03.1918