Символіст із Буковини Дмитро Загул

 

Так складалося життя українського народу обабіч Збруча, що до часів світової війни більше придніпрянців приходило постійно жити до нас, як наших "австрійців" емігрувало за Збруч. До тих, що пішли в широку Україну, належить, між іншим Дмитро Загул. Походить він із Буковини. Народився в селянській сім’ї 1890 р. в с. Милієві. Студіював на черновецькому університеті, а опісля перенісся на стале життя до Києва. Свої поезії починає друкувати в 1907 р., в 1913 р. виходить перша збірка поезій як передрук з часопису "Буковина". За нею йдуть дальші збірки: "З зелених гір" (Київ 1918), "На грані" (Київ 1919), "Наш день" (Харків 1925), Мотиви (Київ 1927). На Буковині вийшло дві Збірки: "Мерешка" та "Марія і Мара".

 

В ранніх своїх поезіях шукає Д. Загул нових поетичних шляхів та мистецьких впливів. Він знаходить їх у поезії Бальмонта, Олеся, Франка та Вороного. У збірці "З зелених гір" знаходимо типові мотиви романтичної лірики із слідами нової модерністичної поезії. Поруч романтичної містики й інтуїтивізму безнадійний сум, розчарування, песимізм. Поетові "так тісно на землі", він за святою, недосяжною красою блукає серцем скрізь" і поринає "в край таємний вічних тайн, чудес", в романтичну безконечність, то знову попадає в сум і безнадійність. Трапляються в цій збірці кращі за формою і змістом поезії в циклі "З підгір’я", де поет оспівує красу своєї вужчої батьківщини, Буковини. Він захоплюється гірською природою та місцевим фольклором. Одначе в дальшій творчості виявив Загул нахил до символізму. Символізм, як поетичний напрямок позначився особливими художніми засобами, як поезія відтінків, натяків, що шукає суто-емоційного впливу на читачів, що намагається стерти межі між поезією та музикою, не дає певних слів-назв речам, а закорінює тільки "ідею" про них. цей символізм, репрезентований у західній Европі поетами Верленом і Малярме, засвоїв собі, найперше в нашій літературі Тичина, а опісля Д. Загул. Він, насичений вражіннями від німецької романтики,  по-своєму переспівував любовну лірику Гайне і перекладав віршем біблійного Еклезіяста і жагучі строфи "Пісні пісень" та не завжди Олеся. В наступній збірці "На грані" перейшов Загул до нової поезії і представився як сформований технічно й ідеологічно поет. Від релігійного символізму й песимістичних настроїв перейшов до шукання нової тематики, а саме до заперечення індивідуального в поезії та оспівання суспільства. Поет поривається на грані реального й національного.

 

Кудись далеко, де слів немає,

Де никнуть барви, холоне рух,

Незримі крила свої здіймає

Незримий дух.

 

Автім далі віє з цієї збірки песимізмом. Філософською задумою, розмислом, аналітичністю думок поет відмежовується від сильних згуків околишнього життя і віддається самотності. Тільки ідеологічна цільність збірки і її технічна досконалість виказують поступ у поезії Загула.

 

Він виявився краще у збірці "Наш день", як революційний поет патетик пролетарської революції. Але цей патетизм пролетарської революції не знаходить у Загула кращого художнього оформлення. Поет сходить від мистецтва форми до віршової реторики. Тому і збірка поезій "Мотиви", досконала формою, визначається послабленням революційного патетизму, а більше рефлексіею і хитанням між дійсністю совєтського життя та життєвим естетизмом, чистою поезією. В цій збірці знайдеться широку скалю тонів і настроїв житиєвої радости і весни — юности, ("Дитирамб весні"), песимізм і резиґнація та рівночасно хвала сучасного ("Два світи"), контраст минулого й нинішнього ("Вечірнє"), контраст міста й села, з якого вийшов поет і вже його забув і навіть згадує його з призирством та іронією ("На селі"), носталгія ("Геімвег"). бажання повернути на рідну землю ("Отчизно дорога"). В цій збірці сильно проявилася туга за рідною стороною молодечими літами, чому дав вислів у поезії "Черемош":

 

У великому місті,

Серед степів,

Як на серце насунеться сум,

Я чую твій рокіт,

Твій вільний спів,

Я чую твій вічний шум.

 

З льодових верховин,

З полонин Чорногори,

В романтичнім, дикім краю,

Несеш ти на доли

Гуцульське горе

І вічну тугу твою.

 

А в тій тузі,

В великому смутку,

Я визнаю і ловлю

І спогади друзів,

І ту незабутню

Молодість буйну мою.

 

Я нудьгую без неї

Як хатній вазон,

Що листки простягає до світла,

До тебе щоночі

Злітає мій сон,

Гуцуліє привітна!

 

Я не знаю, то значить твоє ім'я,

Бо не знайду ніде в словнику, —

Але думу твою

Добре вгадую я,

Таку рідну мені,

І глибоку таку.

 

("Мотиви", ДВУ 1927. ст 98).

 

Буковинський верховинець зроджений на лоні поетичної природи після довгих років психічної метаморфози виявив своє "я", виказав нездатність жити в точному реалізмі совєтського життя, став квіткою, пересадженою з теплички в іншу землю. Тому й замовк він після 1930 року. Не знати, де він, чи живе, лишається по нім пам'ять шукача нових життєвих шляхів, майстра віршевої форми, перекладача поезій Бальмонта, Гайне й "Фавста" Ґете. Цей останній переклад перевисшає мистецтвом Франкового "Фавста".

 

[Львівські вісті]

13.09.1942