Відозвa.

 

Комітет основателїв товариства обезпечень "Днїстер" пригадує, що речинець до уконституованя товариства вже недалекій, бо найдальше до дня 30 н. ст. червня с. р. товариство мусить бути уже уконституоване, а вже найдальше дня 20 н. ст. червня с. р. комітет мусить перед правительством виказати ся основним капіталом 50.000 зр. — длятого вплата капіталу конечно наступити мусить в першій половинї червня с. р. Отже комітет взиває Впов. Земляків, щоби з приступленєм до товариства і вплатою удїлів поспішили, аби найпізнїйше на день 29 н. ст. червня с. р. могли бути скликані загальні збори в цїли уконституованя і вибору ради надзираючої, в котрої руки комітет зложить цїле дїловодство.

 

Супротив різних вістей, свідомо чи несвідомо розсїваних, комітет ще раз заявляє, що товариство "Днїстер" не єсть товариством партійним, лиш має служити цїлому народови рускому в Галичинї і на Буковинї, щоби гріш єго, котрий розходить ся по різних заграничних товариствах, зіставав у себе дома і обертав ся в користь самих-же Русинів. Партійним роблять єго ті, що кидають підозріня на се товариство, ще лиш завязуюче ся, будять недовіріє і від участи в нїм людей відвертають, — бо-ж заряд товариства буде в руках тих, котрі до него приступлять, а приступ всїм отвертий. Длятого взиваємо всїх Русинів, без різницї партій, приступати в члени сего товариства, щоб не впав сором на нарід рускій, що він не був в можности та не повмів покористувати ся концесією, осягненою по тілько лїтах з тяжким трудом. Єсли тепер випустимо з рук тую концесію, то проминуть многі лїта і ми до другої не пройдемо.

 

Тяжко відчуває ся у нас партійний роздор і всї добромислячі а народови добра бажаючі патріоти жалїють над ним і раді би найти спосіб примиреня партій.

 

Тож коли на поли політики і літератури наступило у нас розєднанє, то лишилось нам ще поле економічне, на котрім всї спільно для добра народного трудитись можемо. Таким отже полем являє ся товариство "Днїстер", і до него запрашаємо всїх Русинів.

 

Під конець повідомляємо, що коли-б хто не дістав до сего часу статута "Днїстра", то на жаданє кождого часу вишле ся.

 

Всякі информації подають підписані члени комітету і канцелярія "Днїстра", поміщена при улици Сикстускій н-р 38 в партері.

 

Заименованих Мужів довірія просимо, щоби на наші письма чим скорше відповіли.

 

Всякі письма і посилки просимо присилати на адресу: "Днїстер" у Львові.

 

Удїли найлїпше пересилати через почтову щадницю чеками, котрих комітет доставить, і тогдї не треба оплачувати почти.

 

У Львові дня 6 н. ст. мая 1892.

 

Комітет основателїв товариства взаїмних убезпечень "Днїстер": Т.Бережницкій. — В.Нагірний. — Д-р. Д.Савчак. — А.Тороньскій. — Д-р. Ст. Федак.

 

[Дѣло]

 

10.05.1892