Руске товариство убезпечень "Днїстер"

 

сталось уже причиною, що редакцію Dziennik-а Polsk-ого тяженько закололо коло патріотичного єї серця і она з великого болю вистогнала нинї ось таку статью під зaг. Ruskie towarzystwo asekuracyjne:

 

"Ми донесли свого часу, — пише Dziennik Polski — що з сторони рускої починено заходи о концесію на товариство асекураційне. Заходи ті не були нові; були они і перед роками та тогдї з причин зовсїм справедливих [?] і раціональних [?] концесії відмовлено. Хотяй нїчо нам не відомо, аби причин тих і нинї не було, то однак "щось змінилося" і тепер міністерство удїлило концесії на основанє асекураційного товариства "Днїстер" з видатно-руским характером [бо основателї — сaмі Русини. Пpим. Ред.]. Річ проста, що против основаня такого товариства не можна-б мати нїчого, коли-б не се, що оно передовсїм мати буде на оцї цїли політичні. Проста річ, що політичний той характер не буде віяти зі статута, але для знаючих відносини він не укриє ся перед оком того, хто хоче дослїдити духа товариства.

 

"Передовсїм не бачимо потреби нового Toвapиствa асекураційного побіч товариства взаїмних убезпечень в Кракові, [Aга! — Ред.] Се неправда, що голосять [?] круги рускі, мов-би Краківске товариство утруднювало селянам убезпечуватись... оно, поступаючи честно, не може легкодушно приймати убезпечень, a так само мусить поступати кожде поважне і ретельне товариство... Отже коли нове руске товариство схоче поступати ретельно і честно, то убезпечень непринятих Краківским товариством також не може приняти...

 

"В другім рядї випливає квестія відповідного капіталу, а зібранє єго супротив того, що товариство з природи річи буде обмежене тілько на селян всхідної части краю, не буде без чужої помочи [???] річею легкою. Однак коли б і се стало ся, то — висказуючись, як завсїгди, ясно і отверто — не можемо бути вдоволені тим новим товариством. Колискою єго єсть сепаратизм [!]. Аґенти товариства становити будуть серед люду новий елємент аґітаційний і ятрячій, що в результатї лише на шкоду обох народностей вийти мусить."

 

Отсе головні уступи статьї Dziennik-а Рolsk-oгo, а ми на них скажемо від себе коротенько ось-що:

 

Уже само призначенє товариства асекураційного не може мати на оцї цїли політичної; для цїли політичної Русини мають инші товариства, а именно політичні.

 

Балаканє, що побіч Краківского товариства убезпечень нема потреби другого товариства краєвого, єсть абсурдом, бо по перше, побіч товариства краківского оперує в краю що богато товариств поза-краєвих, а по друге статистичні дані виказують в Галичинї ще величезний процент будинків неубезпечених.

 

Капіталом нехай Dziennik Polski не клопоче собі голови, — що "Днїстер" обійдесь без чужої помочи, се осудили вже ті, що удїляли концесії, — впрочім нехай пригадає собі початки товариства краківского.

 

Наконець на szlachetną denuncyacyą редакції Dziennik-а, що мов-то будучі аґенти "Днїстра" будуть "новим елєментом аґітаційним і ятрячим серед люду" навіть не відповідаємо, — на таку підлість єсть тілько одна відповідь — погорда.

 

[Дѣло]

 

08.12.1891