Німецько-радянський договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною

До укладення німецько-радянського договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною

 

Протягом 27—28 вересня в Москві відбувалися переговори між Головою Раднаркому СРСР і Наркомзаксправ тов. Молотовим і міністром закордонних справ Німеччини п. фон Ріббентропом в питанні про укладення німецько-радянського договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною.

 

В переговорах брали участь тов. Сталін і радянський повпред в Німеччині т. Шкварцев, а з боку Німеччини — німецький посол в СРСР п. Шуленбург.

 

Переговори закінчились підписанням німецько-радянського договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною і заявами урядів СРСР і Німеччини, а також обміном листами між т. Молотовим і п. фон Ріббентропом в економічних питаннях. Нижче наводяться відповідні документи.

 

Німецько-радянський договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною

 

Уряд СРСР і німецький уряд після розпаду колишньої польської держави розглядають виключно як своє завдання відновити мир і порядок на цій території і забезпечити народам, що живуть там, мирне існування, яке відповідає їx національним особливостям. З цією метою вони прийшли до угоди ось у чому:

 

СТАТТЯ І.

 

Уряд СРСР і німецький уряд встановлюють як кордон між обопільними державними інтересами на території колишньої польської держави лінію, яка нанесена на додавану при цьому карту і більш докладно буде описана в додатковому протоколі.

 

СТАТТЯ IІ.

 

Обидві сторони визнають встановлений в статті І. кордон обопільних державних інтересів остаточним і усунуть всяке втручання третіх держав в це рішення.

 

СТАТТЯ ІІІ.

 

Необхідний державний переустрій на території на захід від зазначеної в статті І. лінії провадить німецький уряд, на території на схід від цієї лінії — уряд СРСР.

 

СТАТТЯ IV.

 

Уряд СРСР і німецький уряд розглядають вищенаведений переустрій як надійний фундамент для дальшого розвитку дружніх відносин між своїми народами.         

 

СТАТТЯ V.

 

Цей договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутись якомога скоріше в Берліні.

 

Договір вступає в силу з моменту його підписання.

 

Складений в двох оригіналах, на німецькій і російській мовах.

 

Москва, 28 вересня 1939 року.

 

По уповноваженню уряду СРСР В. Молотов.

За уряд Німеччини І. Ріббентроп

 

Зaявa радянського i німецького урядів від 28 вересня 1939 року

 

Після того як німецький уряд і уряд СРСР підписаним сьогодні договором остаточно врегулювали питання, які виникли в результаті розпаду польської держави, і тим самим створили міцний фундамент для тривалого миру в Східній Європі, вони у взаємній згоді виражають думку, що ліквідація теперішньої війни між Німеччиною з одного боку і Англією та Францією з другого боку відповідала б інтересам всіх народів. Тому обидва уряди спрямують свої спільні зусилля, в разі потреби в згоді з іншими дружніми державами, щоб якомога скоріше досягти цієї мети. Якщо, однак ці зусилля обох урядів залишаться безуспішними, то таким чином буде встановлений факт, що Англія і Франція несуть відповідальність за продовження війни, при чому в разі продовження війни уряди Німеччини і СРСР консультуватимуться один з одним про необхідні заходи.

 

28 вересня 1939 року.

 

По уповноваженню уряду СРСР В. Молотов

За німецький уряд І. Ріббентроп.

 

Заява міністра закордонних справ Німеччини п. фон Ріббентропа

 

Перед від'їздом з Москви міністр закордонних справ Німеччини п. фон Рібентроп зробив співробітникові ТАРС таку заяву:

 

"Моє перебування в Москві знову було коротким, на жаль, надто коротким. Наступним разом я сподіваюсь пробути тут більше. Тим не менше, ми добре використали цих два дні. Було вияснено слідуюче:

 

1. Німецько-радянська дружба тепер встановлена остаточно.

 

2. Обидві країни ніколи недопустять втручання третіх держав у східно-європейські питання.

 

3. Обидві держави бажають, щоб мир був встановлений і щоб Англія і Франція прикоротили абсолютно безглузду і безперспективну боротьбу проти Німеччини.

 

4. Якщо ж, однак, в цих країнах візьмуть верх палії війни, то Німеччина і СРСР знатимуть як відповідати на це".

 

Міністр вказав далі на досягнуту вчора між урядом Німеччини і урядом СРСР угоду про поширену економічну програму, яка принесе вигоду обом державам.

 

Наприкінці п. фон Рібентроп заявив: "Переговори відбувалися в особливо дружній і чудовій атмосфері. Однак, насамперед я хотів би відзначити виключно сердечний прийом, наданий мені радянським урядом і особливо п. п. Сталіним і Молотовим". (ТАРС)

 

[Вільна Україна]

 

 

30.09.1939