Словничок з творів Івана Франка (т)


табеля
     — табеля (329)<пол. tabela—табель, таблиця; [MО,VI]


табла
     табла (21, 375) – “дерев’яний кругляк, з якого збивають дарабу”; [ІЦ-2006]


таблиця
   Таблиця:
     — класна дошка [II-IV,IX]
     — класна дошка; дошка для об'яв [VI,VII]
     — тут: класна дошка [24]
     — шкільна дошка [I]


табула
   Та́була:
     — книга для запису земельної власності [44-2;47]


табулярний
   Табуля́рний:
     — табулярна власність: поміщицьке земельне володіння [36;47]
     — Табулярний витяг: список нерухомого майна [18,III]
     — табулярний витяг (247): (wyciąg tabularny) [MО,III]
     — Табулярні кни́ги: книжки, в яких записується право на нерухоме майно [22]
     — Табулярні кни́ги: див. гіпотека [VIII]
   Табулярний свідок, посідлість:
     — іпотечний; табулярна посідлість — велика земельна власність; табулярний свідок — свідок, свідчення якого заносять до протоколу [44-1]


тайник
     — тайник (36) <пол. tajnik — таємниця; [MО,VI]


тайстра
   Та́йстра:
     — торба [13]


такати
   Та́кати:
     — торохтіти, молоти язиком [12]


такій
     — таки [IV,V]


такой
   Тако́й:
     — таки [IV,V]
     — так [2,XIII]
     


таксатор
   Такса́тор:
     — особа, яка оцінювала вартість чогось, встановлювала ціну поля та ін [VIII]
     — особа, яка оцінює вартість чогось (маєтку, поля) [22]
     — особа, яка оцінює вартість чогось, встановлює ціну поля і ін [VII,VI]
     — оцінювач майна [21]
     — службовець, що оцінює речі [I]
     таксатори — оцінювачі майна [IV]


таксація
   Такса́ція:
     — оцінювання речей [14]


таксований
   Таксова́ний:
     — оцінений, критично розглянутий [48]


талалайство
   Талала́йство:
     — балачки [13]


талант
   Тала́нт:
     — грошова одиниця у Стародавній Греції, Месопотамії, Сирії та ін [51]
     — давня грецька золота монета [45;2,XIII]
     


талапатися
     — плескатися в воді, болоті [V]


талір
     — срібна монета в колишній Австрії [IX]


таліяне
   Талія́не:
     — італійці [55]


таліяни
   Талія́ни:
     — італійці [54]


таляр
   Та́ляр, талер:
     — австрійська монета [24]
     — стара австрійська срібна монета [VI,VII]
     — старовинна срібна монета [55]


таль
   Та́лі, таль:
     — заложники [6]


тама
   Тама:
   Та́ма:
     — (від тамувати) — гребля, загата; похідне – витримка [8]
     — гать; тут: там [10]
     — гребля [13]
     — гребля, гатка [44-1;44-2]
     — гребля, загата [12,VI]
     — гребля, загорода [4]
     — гребля, загорода, дамба [52]
     — гребля, загородка [XII]
     — загата, заслона [7;5]


тамбор
   Тамбо́р:
     — тут: барабанщик [11]


тами
   Та́ми:
     — перешкоди, земляні насипи [6]


тамій
   Та́мій:
     — там [23,V]


тамка
     — там [V]
   Та́мка:
     — там [6]
     


тамки
   Та́мки:
     — там [5;7]


тамуватий
   Тамува́тий:
     — придуркуватий [2,XIII]
     — пришелепуватий, дурний, недотепний [II]
     


тан
   Тан:
     — старовинний шотландський титул, відповідає англійському лорду [32]
     — танок [12]
     


тандетний
   Танде́тний:
     — поганий, . недоброякісний [48]


тандита
   Танди́та:
     — мотлох, попрямує на тандиту — піде торгувати мотлохом [5,7]
     — погано зроблена річ; також базар, де продаються старі речі [XII]
     


тандитний
   Танди́тний:
     — неякісний, зроблений абияк [55]


таний
   Та́ний:
     — дешевий [13;15;20;44-1;53;I,II,IV,V,X,XI]
     — дешевий; низькопробний, невисокий (процент) [1]
     — таний кредит: дешевий кредит [XIX] Коли спогадаєм, з якою то рекламою кожний такий банк закладався, коли спогадаєм, як то облесно виглядали і виглядають на перший позір у словія всяких таких банків, коли спогадаєм, якими то средствами стараються агенти всяких банків спонукати легковірних селян до затягання позичок, коли спогадаєм, як представляється сей голосний, «таний кредит» в дійсності,— то аж надто добре зрозумієм, чому то — де як де — але в рубриці едиктів урядової газети ніколи не буде замного вільного місця [XIX]


тано
   Та́но:
     — дешево [14]


тантієм
     — Відчислення проценту від доходу [XX] Щодо гонорару, то я думаю, що не переступлю границь скромності, коли зажадаю за оригінальну штуку по 150, а за переробку по 50 гульд. і яко тантієму від кожного представлення 10 процент чистого зиску [XX]


тантьєма
   Тантьє́ма:
     — винагорода [48,XX] На другий день чую, що виделегувано Романчука, щоб зо мною переговорював; ще перед тими переговорами Подол. розказав мені условини, під якими тов. Шевч. готово прийняти мої услуги: іменно нехай уже я підписую редакцію, тов. запевнює мені ремунерацію і тантьєму з зиску, не мішається до редагування, тільки веде надзір над напрямом «Зорі» [XX]
     — доля чистого прибутку, яку одержують члени правління і директори акціонерних компаній, а також службовці підприємств [44-1]
     


танше
   Танше:
     — дешевше [15]


тапер
   Та́ляр, тапер:
     — старовинна срібна монета [55]


тапет
   Тапе́т:
   Та́пет:
     — тут: шпалера [25;51]
     — шпалера [29;11]
     — шпалери [30;53;54]


тапета
   Тапе́та:
     — завіса [23]


тапетований
     — виклеєний шпалерою [XII]


тапчан
     — нари [IV]


тарабани
   Тараба́ни:
     — барабан [51]


таракати
   Тара́кати:
     — гелготіти [16]
   тара́кати: трещать, говорить безъ умолку [ІФ,1890]
     


тарапата
   Тарапа́та:
     — відчай [51]
     — тривога, лиха оказія [25]
     


тарапати
   Тарапа́ти:
     — клопоти, неспокій [2,XIII]


тарасівна
     — стьожка з гарусу [VII]


тарифа
   Тари́фа:
     — заборона [5;7]


тарлатана
     — тарлатана (219) < пол. tarlatan — делікатний муслін: [MО,VI]


тарлятана
   Тарлята́на:
     — прозора вовняна тканина [17]


тарок
   Таро́к:
   Та́рок:
     — азартна гра в карти [20]
     — один з видів гри в карти [15]
     — рід азартної гри в карти [IV]
   тарон:
     — рід гри в карти [I]
     — друкарська помилка: тарон (433) зам. тарок [MО,I]


тарон
   Таро́к:
   Та́рок:
     — азартна гра в карти [20]
     — один з видів гри в карти [15]
     — рід азартної гри в карти [IV]
   тарон:
     — рід гри в карти [I]
     — друкарська помилка: тарон (433) зам. тарок [MО,I]


тартак
   Тарта́к:
     — лісопильний завод [14]
     — лісопильня [23]
     — лісопильня; лісопильний заклад [44-1]


тати
   Та́ти:
     — розбійники [4]


татко
      «ключник»[ IV, 486] (порівн. фамільярну форму звертання львівських вуличників «Тату!» на лад шанобливого звертання до старших чужих чоловіків по говірках; татусю, батьку, вуйку, стрику, бадіко, дядьку) [ОГ]


таука
   Та́ука:
     — піднос, таця [21]


тафук
   Тафу́к:
     — одяг [10]


тахлювати
   Тахлюва́ти:
     — започатковувати [25]


тахнути
   Та́хнути:
     — грузнути, згасати [51,52]
     — згасати [6]
     


таца
     — піднос, таця [III]
     — піднос [VI,VII,XII]


тацка
     — піднос [XII]


таця
   Та́ця:
     — тут: велика тарілка [51]


твар
     — обличчя [VI,XII]


твориво
     — удаваність, притворство [XI]


творитися
     — вдавати, прикидатися [IV]
     — вдавати; встрявати, вмішуватися [V]
     — («я не творився до твоєї роботи») — встрявати [III]
     — Творитися до чого — встрявати, втручатися, перен. цікавитися: «До інших хлопців пан Білінський зовсім не творився, та проте всі ми любили його» (236) викладене на стор. 539 зовсім недоречно: «вдавати, прикидатися». [MО,IV]


тебеньки
   Тебе́ньки:
     — тут: боки [24]


тека
   Те́ка:
     — портфель, папка [46-1;47]


тектура
   Текту́ра:
     — картон [51;52]
     — твердий папір, картон [XII]
     


тектуровий
   Тектуро́вий:
     — зроблений з картону [31]
     — картонний [47,XVIII] Тут так легко попасти в шаблон і в оперетку, в фабрикацію тектурових велетнів! [XVIII]
     


телeвх
   теле́вх: восклицаніе, когда чтонибудь упадетъ [ІФ,1890]


телімбатися
   телі́мбатися: болтаться [ІФ,1890]


тельмом
   Тельмо́м:
   Те́льмом:
     — (поскакали) — охляп, без сідла [8]
     — в одну мить [1,X]
     — дуже швидко [19]
     — миттю, прожогом [VII]
     — миттю [VI]
     — притьмом, прожогом [23]
     — прожогом, притьмом [IV]
     — стрімголов, мерщій, прожогом [12]
     — стрімголов, миттю [6]
     — швидко, миттю [2]
     


темлювати
   Темлюва́ти:
     — кидати, шпурляти [15,I]
     — темлювати собою (157) < нім. tummeln — метушитися [MО,V]
     


темпель
   Те́мпель:
     — храм [13]


темперувати
     — (олівець) застругати [I]


тенор
   Те́нор:
     — зміст, текст [46-1;46-2]
     — тон, напрям, дух [IV]
     


теньгий
   Те́ньгий:
     — великий, дебелий, кремезний [14]
     — великий, огрядний, дебелий, кремезний [16]
     — здоровий, великий, міцний [IV]
     — здоровий, великий [I]
     — міцний [26]
     — огрядний, дебелий, кремезний [1]
     — сильний, добрий [X]


теорбан
   Теорба́н:
     — музичний інструмент [16]
     — музичний інструмент з великою кількістю басових струн [VI]
     — музичний інструмент на зразок лютні [35]
     — музичний інструмент, подібний до кобзи [XI]


тепенити
   Тепени́ти:
     — (піч тепенити) - натопити, нагріти [XII]
     — розтоплювати [5;7]
     
     


теперка
     тепер, Та сумлінє моє бунтується в мене теперка. [Звн 368]; [ВЛ]


терас
   Те́рас:
     — тераса [10]


теребити
   Тереби́ти:
     — (хліб): жадібно їсти [I]
     — чистити [19]
   тереби́ти хліб: ѣсть жадно [ІФ,1890]


теребінт
   Тере́бінт:
     — назва дерева [5;7]
     — степова рослина [XII]
     


тереми
   те́реми:
     — золоті гори, палаци (обіцяти) [III]


теремтете
   Теремте́те́:
     — набір звуків для рефрену в закарпатських піснях [44-1]


теремтетувати
   Теремтетува́ти:
     — молоти язиком [16]


тере-фере
   Те́ре-фе́ре:
     — теревені-вені (вигук) [1,X]


терика
   Те́рика:
     — рівна, однакова [45]


теркотати
     — теркотати – “лаяти, молоти язиком, ляпати” [СБГ, ІІ,285]; [ІЦ-2009]


терлиця
   Те́рлиця, терниця:
     — знаряддя для ламання, тертя стебел льону, конопель та очищення волокон від костриці [44-2]
     — знаряддя для тіпання, тертя льону, конопель та ін [44-1]
     


терло
   Терло:
     — місце, де запліднюється риба [VI]
     — місце, де нереститься риба [8]
     


термін
   Те́рмін:
     — віддати до терміну — віддати до ремісника в науку [III]
     — див. «віддати до терміну» [III]
     — тут: судовий процес [20]
     — час науки в ремеслі, звичайно тягнувся три роки; [V]
     — час науки в ремеслі [II]
     — час науки у ремісника [VI]


термінатор
   Терміна́тор:
   Терміпа́тор [??]:
     — учень ремісника [17]
     — учень ремісника, підмайстер [9]
     — учень у майстра [44-2]
     — учень у ремісника [24,IX]
     — учень, що вчився в ремісника; [VI]
     — учень, що вчиться ремесла [2,21,XIII ]
     — учень, що вчиться ремесла у майстра [IV]
     


термінувати
     — бути учнем у майстра-ремісника [VI,VII]
     — відбувати науку в ремеслі [V]
     — перебувати певний час у науці в ремісника [III,IV]
     


термосити
   термоси́ти: дергать, трясти [ІФ,1890]


терниця
   Те́рлиця, терниця:
     — знаряддя для тіпання, тертя льону, конопель та ін [44-1]


терні
   Те́рні:
     — (поставити у терні): певний порядок, черга [50]


терпентина
   Терпенти́на:
     — скипидар [13;16]


терпень
     — терпець [XI]


терпіннє
     — страждання [II]


терпіння
     — страждання [I,IV,VII]


терп'ячка
     — щось, від чого шкіра терпне [IV]


тертиця
   Те́ртиця:
   Те́рти́ця:
     — дошка [5;7;14;26;44-1;I,IV,V,VI,XII]
     — різана дошка або рейка [21]
     — тонка й довга дошка [1;X]


терх
   Терх:
     — вантаж [13]
     — вантаж на коні [9]
     


терцет
   Терце́т:
     — музична п'єса або співи на три голоси, також гра на три інструменти [31]


теселька
     — теселька (365) польськ. ciesielka — теслярство [MО,V]


теслозубий
     — широкозубий [XII]


тестамент
   Теста́мент:
     — духовний заповіт [24,VI,IX]
     — заповіт [48;18;19;44-2,III,VII,XIX] Хлоп мав на нім жити, відроблювати з нього панщину і давати данини та урядовий податок, але не міг того грунту ані продати, ані дарувати, ані своїм дітям тестаментом переказати, ані поділити; він не міг на нього затягнути позички, не міг його поправити [XIX]
     


техніка
     техніка ( = політехнічний інститут) [MО,IV]


ти
   Ти:
     — в окр. випадках: тобі [52]
     — Тобі [XVIII] Ні міри, ні границь ти не становлю;/Де злюбиться, там і хапай, / А вхопиш — далі утікай, /А що тя тішить, будь ти й на здоровлє! [XVIII]
     


тивон
   Тиво́н, тиву́н:
   Ти́вон:
     — прикажчик, доглядач [2,24,XIII]
     — прикажчик, наглядач [26,IX]


тивун
   Тиво́н, тиву́н:
     — прикажчик, доглядач [24,26,IX]


тика
   Ти́ка:
     — довга палиця [51]
     — довга палиця, тичка [52]
     — дрючок, тичка [1]
     — дрючок [X]
     — тичка, дрючок [4]
     — тичка, жердина [12]
     — тичка, тичина [VI,VII]


тикати
   Ти́кати:
     — займати, зачіпати, торкатися [1,X]
     — зачіпати [53]
     — зачіпати, рухати [VI]
     — зачіпати, торкатися [26]
     — торкатися, відноситися до чогось [V]
     — чіпати, рушити [52]
     — («нетиканий») — торкати [III]


тиміан
   Тиміа́н:
     — чебрець [8]


тисяцький
   Тисяцький:
     — старший над соцькими у Запорізькій Січі [43]


тити
   Ти́ти:
     — гладшати [11]
     — товстіти, гладшати [1,X]
     


титла
     — знак скорочення в церковнослов'янському письмі [XI]


титул
   Ти́тул:
     — назва [37]


титулярно
     — номінально [IV]


титулятура
   Титуляту́ра:
     — підстава [43]


тихолази
     — м'які туфлі [VI,VII]


тіач
     — лісопильщик [VI]


тіка
     — портфель [IV]


тікати
     втікати, Але скритися, тікати не уходило ловцям. [ЗБ 24]; [ВЛ]


тілький
   Ті́лький:
     — великий, значний (час тощо) [52]
     — такий довгий, такий великий [V]
     


тінг
   Тінг:
     — збори, віче [10]


тісний
   Ті́сний:
     — Тісні́ голови — тут: обмежені, поверхові [45]
     — Ті́сні роки: голодні роки [37]
     

 

тіснина
   Тісни́на:
     — протока [9]


тіун
   Тіу́н:
     — господарський управитель князя чи іншого феодала; суддя нижчої категорії [43]
     — прикажчик, управитель [XIX] Ті села були вже приватним маєтком князя. Вони не жили родами, як свобідні, і не судилися своїм родовим судом, але стояли під управою князівських тіунів [XIX]
     


тіцький
   Ті́цький:
     — малесенький [5;7]


тічня
   Тічня́:
   Ті́чня:
     — (вовків) — зграя [51]
     — зграя собак або вовків [21]


ткнути
     — порушити [IV]


тлити
   Тли́ти:
      «їсти»[ І, 290] Дрог [ОГ]
     — зжирати, роз'їдати [1]
     — зжирати [X]
     — роз'їдати [2,XIII]
     — скоро й жадібно їсти [I]
     знищувати, зжирати, Де жура душу тлить... [Звн 118]; [ВЛ]


тлінний
     — ледве живий [I]


тлум
   Тлум:
     — натовп, юрба [1;2,12,IV,X-XIII]


тлумити
     — товпитися, придушувати [I]


тлумитися
   Тлуми́тися:
     — поневірятися, томитися [20]
     — товпитися, придушувати [I]
     


тлумний
   Тлу́мний:
     — масовий [44-2]


тлумно
   Тлу́мно:
     — від слова тлумитися – товпитися, душитися [14]
     — юрбою [IV]
     


тоболонька
   Тоболо́нька:
     — шкіряна торба, сумка [42]


товмач
     — товмач (122) —перекладач; [MО,VI]


товстий
     — жирний [VI]


товщ
   Товщ:
     — жир [54,II,V]


тогід
   Тогі́д:
     — торік, минулого року [14,I]


тогідь
   Тогі́дь:
     — минулого року [10]


тож
   Тож:
     — також [52]


тойра
   То́йра:
     — Тора, П'ятикнижжя [23]


токанити
   Токани́ти:
   Тока́нити:
     — жити у злиднях, пробиватись крізь життя (Ів.Фр.) [I]
     — жити у злиднях, пробиватись крізь злидні [15]
     — нудити світом [2]
   тока́нити: жить въ бѣдности, перебиваться [ІФ,1890]
     


толерантний
   Толера́нтний:
     — терпимий [33]


толерантність
   Толера́нтність:
   Толера́нція, толерантність:
     — терпимість [46-1]
     — терпимість до інших поглядів [44-2]
     — терпимість, визнання [45]


толеранція
   Толера́нція, толерантність:
     — поблажливість, терпимість до чиїхось думок, поглядів, вірувань [48]
     — терпимість [26,31;40;46-1,46-2;47]
     — терпимість до інших поглядів [34]
     — терпимість, лояльність [36]


толерування
   Толерува́ння:
     — людяне ставлення [47]


толерувати
   Толерува́ти:
     — виявляти прихильність, терпіти [42]
     — виявляти терпимість до кого-, чого- небудь, терпіти [37]
     — виявляти терпимість, поблажливість до когось [43]
     — допускати, терпіти [22]
     — ставитися терпимо [46-2]
     — терпіти [6;21;25,IV]
     — терпіти, виносити [20,VI,VII]
     — терпіти, потурати [44-1]
     


толкуватися
     — виправдуватися [IV]


толок
     — поршень [IV]


толока
   Толо́ка:
     — в розумінні роботи гуртом для когось, не за плату (а за частування) [II]
     — парове поле, угіддя, виділене для випасу худоби; старовинна форма трудової взаємодопомоги односельців [44-1]
     


толочний
     — (жарт) непристойний [VI]


тоня
   Тонь, то́ня:
     — глибінь [54]
     — ополонка [4,8,XII]
     


тонь
   Тонь, то́ня:
     — ополонка [8,10]


топелиця
   Топели́ця:
     — потопельниця [3]
     — утоплениця [XI]
     


топка
   То́пка:
     — брила, уламок [44-1,IV]
     — Топка солі (польсь. topka, нім. Topf) — пресований у формі фески один кілограм солі. Саме слово топка (без солі) в Галичині не вживалося. Редакція цього не враховує та викладає: «топка — брила, уламок» (539). [MО,IV]
     


топорець
     — (гуцульський) ціпок з головкою у формі сокири [IV]
     топорець (21, 440) – “невеличка гуцульська сокирка, бартка”; [ІЦ-2006]


тор
   Тор:
     — колія; образно: переводити розмову на інші тори [44-1]


торбан
   Торба́н:
     — музичний інструмент, подібний до бандури [2,XIII]
     — щипковий музичний інструмент [25]
     — музичний інструмент, подібний до кобзи [XI]


торбей
   Торбе́й:
   торбе́й: попрошайка, ходящій съ сумой [ІФ,1890]
     — жебрак [23,I]
     — жебрак, той, що ходить з торбами [15]


торгнутися
     — рвонутися наперед [V]


торговиця
     — місце, де торгують худобою [V]
     — торгова площа [III]


торністер
   Торні́стер:
     — ранець [24]


торністра
   Торні́стра:
     — ранець [17;51;II]
     — ранець, речовий мішок [33]
     — речовий мішок [25]
     — шкіряна солдатська сумка [VII]
     — шкіряна сумка, ранець [19]
     — шкіряна сумка, яку австрійські солдати носили на плечах [VI]


торопити
   Торопи́ти:
     — морочити [V]
     — непокоїти, мучити [2,XIII]
     


торочити
     — рвати [I]


торочитися
     — статися, подіятися [V]


тота
   Тота́:
     — оця, ота [45]


точити
   Точити:
     — Точити війну: вести війну [1]


трабант
   Траба́нт:
   Тра́бант:
     — (нім.) охоронець, супутник [51]
     — посланець, охоронець [5;7]
     — охоронець особи в часи середньовіччя [XII]


травити
   Трави́ти:
     — (силу): з'їдати [V]
     — поїдати [1,X]
     зжирати (переносн.), От тим то травить мене горе жалом мідним. [Звн 268]; травила мене жага і дні і ночі, [Звн 340]; [ВЛ]


трав'ячий
   Тра́в'ячий:
     — отруйний [25]


трагар
   Тра́гар:
     — носильник [53]


трактамент
   Трактаме́нт:
   Тракта́мент:
     — пригощання [47]
     — тут: пригощання [44-1]
     — угощення, частування [II]
     — частування [23,IX]
     — частування, гостювання [IV]
     — частунок [16]


трактаменти
   Трактаме́нти:
     — частування, пригощання [43]


трам
   Трам:
     — балка, тягар [V]
     — колода, дерев'яна балка [I]
     — колода, стовбур, тягар [1;3]
     — колода, тягар [X,XI]
     — стовбур, пень, колода [2]
     — стовбур, пень, колода, тягар [XIII]
     — товсте дерево, колода [14,VI,VIII]
     — Трам (польсь. tram, нім. Trame) — фундамент — пояснюється дуже загально як «колода, тягар» (539). Звідси взявся «тягар»? Тому що фундамент важкий? [MО,IV]
   траш:
     — колода, тягар [IV]
     — друкарська помилка: траш зам. трам [MО,IV]
     


трами
   Тра́ми:
     — завали з дерев [16]


транзакція
   Транза́кція:
     — ділова операція [44-1]
     — перебіг подій [43]
     — угода [54]
     — угода, домовленість [34]
     — угода, то супроводжується взаємними поступками [37]
     


трансакція
   Транза́кція, транса́кція:
     — ділова операція [44-1]
     — перебіг подій [43]
     — угода [46-1,46-2]


трансверсальний
   Трансверса́льний:
     — розташований поперек чого-небудь [44-1]


трансляція
   Трансля́ція:
     — перенесення мощей [34]


траскати
     — тріскати, тут: ляпати язиком [XII]


тратка
   Тра́тка:
     — рахунок, чек, список витрат [52]


тратувати
   Тратува́ти:
     — топтати [22,V,VIII]


траф
   Траф:
     — випадок [12;51]
     — випадок, на траф — навмання [6]
     


трафити
   Тра́фити:
     — влучити [51]
     — вцілити; ширше: здобути намічене [52]
     — потрапити [XI]
     — трапити; вдарити [V]


трафитися
   Тра́фитися:
     — трапитися [52]


трафіка
   Тра́фіка:
     — тютюнова крамниця [VI,VII]
     — тютюнова крамничка; тут :у значенні – трактир з рулеткою [19]
     


трафлений
   Тра́флений:
     — поцілений [16]


трафляти
   Трафля́ти:
     — потрапляти, поціляти [5;7]
     — поціляти [10]
     


трафний
   Тра́фний:
     — (вистріл): влучний [VII]
     — (постріл): влучний [VI]
     — влучний [III]
     — гірний, справжній [49]
     — cлушний [XX] Для того, прошу Вас, не в'яжіться місцем, тим більше, що кожний Ваш лист дає мені можність чимраз краще розуміти Ваші погляди і змагання, а Ваші осуди про твори нашої літератури, хоч і занадто подекуди підхлібні, все-таки містять багато трафного і справедливого і мають для мене велику ціну вже хоча б для того, що походять від так знаменитої спеціалістки белетристичного діла [XX]
     


трафність
   Тра́фність:
     — влучність, точність [45]
     — точність, вірність ' [29]
     — Тра́фність обсерва́ції: недостатність, випадковість, спостереження [36]


трафно
   Тра́фно:
     — влучно [46-1]


трафунок
   Трафу́нок:
     — випадок [1,48;52;V]
     — випадок, пригода [4,XII]
     


трацька
   Тра́цька:
     — (робо́та) — лісопильна робота на тартаку [3]


трач
   Трач:
     — лісопильник; [X]
     — пильщик [1;3;15;I]
     — робітник, що пиляє дошки [14,V]
     — робітник, що ріже дошки, пильщик [III]


трачиння
   Трачи́ння:
     — тирса з пиляних дощок [V]
     — тирса [19,VI,VII]
     


трачі
   Трачі:
     — розпилювачі дерева [16]


трачка
   трачка:
     — лісопильний завод [X]
     — тартак, лісопильний завод [1]
     


траш
   Трам:
     — балка, тягар [V]
     — колода, дерев'яна балка [I]
     — колода, стовбур, тягар [1;3]
     — колода, тягар [X,XI]
     — стовбур, пень, колода [2]
     — стовбур, пень, колода, тягар [XIII]
     — товсте дерево, колода [14,VI,VIII]
     — Трам (польсь. tram, нім. Trame) — фундамент — пояснюється дуже загально як «колода, тягар» (539). Звідси взявся «тягар»? Тому що фундамент важкий? [MО,IV]
   траш:
     — колода, тягар [IV]
     — друкарська помилка: траш зам. трам [MО,IV]
     


треба
   Тре́ба:
     — плата за церковну відправу на замовлення віруючих [2]
     — церковна відправа на замовлення віруючих і плата за неї [II]
     


треби
   Тре́би:
     — попівські служби [1,X]
     — релігійні обряди (хрестини, вінчання, похорон и) [46-2]
     


требник
     — книга церковних служб (богослужінь) [IV]


трема
   Тре́ма:
     — хвилювання [39]


трембач
   Тремба́ч:
     — сурмач [42]


трембіта
     — музикальний інструмент гуцулів, довга сурма з дерева і кори [III,IV]
     — Треба б перевірити, чи гуцульська трембіта — дійсно «з дерева й кори», як сказано в поясненнях (791). Бойківська, наприклад, трембіта зроблена тільки з двох вижолоблених кусків дерева, стиснутих обручками. У кожному разі, твердження пояснювачів, що трембіта — «гуцульський музичний інструмент», невірне. її знає Бойківщина, знають її поляки, румуни, пор. польськ. діал. trębita, рум. trâmbі́ţa. [MО,III]
     трембіта (21, 440) – “довга гуцульська труба без пальцевих отворів”; [ІЦ-2006]
     


трембітар
     трембітар (21, 450) – “гуцул, що грає на трембіті”; [ІЦ-2006]


трембітати
     трембітати (21, 440) – “грати на трембіті”; [ІЦ-2006]


трембітити
     — грати на трембіті [IV]


тремоло
     — музикальний термін; дуже часте повторення одного звука, або чергування декількох звуків нарізно чи в акордах [XI]


тремольо
     — музикальний термін; дуже часте повторення одного звука, або чергування декількох звуків нарізно чи в акордах [XI]


трен
   Трен:
     — шлейф [3;51]


трензля
   Тре́нзля:
     — вуздечка [51]
     — уздечка [10]
     


трепета
     — осика [I,VI,VII,XII]
   трепе́та, трепе́товий: осина, осиновый [ІФ,1890]


трепетати
     ворушитися, порушатися, Щось в ній (хмарці) мутиться і трепече [Звн 107]; [ВЛ]


трепетовий
   трепе́та, трепе́товий: осина, осиновый [ІФ,1890]


тресура
   Тресу́ра:
     — дресировка [20,VII]


трефний
     — нечистий (в ритуальному значенні) [III]
     — нечистий в єврейському ритуальному значенні, некошерний [II]


трефняк
     — єврей, що не додержує релігійних приписів [V]


трефолой
   Трифоло́й, трефолой:
     — книжка з текстами святкових богослужінь [55]


триб
   Трі́ба, триб:
     — зубці в колесах [19]


трибунал
   Трибуна́л:
     — тут: підвищення для виступу промовців; судилище [45]
     — тут: юридична установа [XIX] Треба б їм твердо рішитися — говорити народові всю правду, не щадити ніяких пересудів, чи вони боязно криються під сільською стріхою, чи з нарадою проповідуються з амвон та трибуналів [XIX]
     


тривіальний
   Тривіа́льний:
     — Тривіа́льна школа: початкова школа [46-1;46-2]
     — тривіальна школа: сільська початкова школа [I]
     


тримбіта
     — довгий (часто на 3 метри) музичний інструмент, що його вживають в карпатських горах [VI]


трина
   Три́на:
     — відходи соломи при молоченні, останки сіна, що залишаються у яслах і т. д [X]
     — потеруха, стерте сіно, солома і т. п [12]
     — стерте сіно або солома [21;52;XI]
     — стерте сіно або солома, з'їди; тирса [3]


трингельд
   Три́нгельд:
     — дрібні грошові подачки, чайові [3]


трини
   Три́ни:
     — відходи соломи під час молотіння, залишки дрібного сіна, тирса [1]


тринкований
     — тинькований [V]


трираменний
     — трираменний хрест: з трьома кінцівками [II]


трискати
   Три́скати:
     — бризкати, бити ключем, спалахнути вогнем в очах [11]
     — виринати з води, бризкати [27]
     


трискрутний
   Трискру́тний:
     — надто важкий [25]


триснути
   Три́снути:
     — бризнути [1;4,IV,X]


тристенний
   Тристе́нний:
     — болотяний чорт [19]
     — дідько [22]
     — осоружний, падлючий [II]
     — тут у розумінні «клятий» [IV]
     — чорт (болотяний) [VI]
     — чорт [III]


тристепний
     — чорт (болотяний) [VII]


тріангул
   Трі́ангу́л:
     — музичний ударний інструмент [25]


трібувати
   Трібува́ти:
   Трі́бувати:
   Трі́бува́ти:
     — випробовувати [5;7;28]
     — пробувати [23;46-2;1;20;24]
     — пробувати, випробовувати [48,XII]
     — пробувати, змагатися [10]
     — пробувати, куштувати [IV]
     — пробувати, намагатися [19;43]
     — пробувати [I-III,V,VI,IX,X]


трібунки
   Трібу́нки:
     — вимоги, вимагання [45]


трінгельд
     — дрібна грошова винагорода за послуги («на чай») [XI]
     — «чайові» гроші [III]


трінкгельд
   Трі́нкгельд:
     — винагорода, чайові [22]
     — невелика грошова винагорода за послугу («на чай») [VIII,VI]
     — невеличка грошова нагорода за послугу («на чай ») [VII,XIII]


трінкгельт
     — почастунок, «чайові» гроші [V]


трінкельди
   Трінке́льди:
     — чайові гроші [18]


трінкльд
   Трі́нкльд:
     — невеличка грошова нагорода за послугу (на чай) [2]

 

тріпачка
   Тріпа́чка:
     — невеличкий ремінний батіг [15]
     — тонка тростина; ремінний нагай [I]
   тріпа́чка: небольшой ременный кнутъ [ІФ,1890]


тріянґель
   Тріа́нґул, трія́нґель:
     — ударний інструмент, сталевий прут, зігнутий в трикутник, підвішений на нитці, по якому вдаряють металевою паличкою; звук, подібний до дзвіночка [51]


тровити
     — цькувати [X]
     переслідувати, цькувати, Слово правдиве і думку природну тровлять ґазети, [Звн 200]; [ВЛ]


троєнє
     Їдїнє, баль. Го, буде троєнє, аж усї чорти розвеселять ся. [ІФ-1905]


троєння
      «їжа, наїдки»[ VI, 148] (з новогр. trо́gho «їм») [ОГ]


тромтадрат
   Тромтадра́т:
     — марнослів [47]


тропар
   Тропа́р:
     — різновид церковного співу [4]
     — церковна пісня [1,X,XII]
     


тропом
   Тро́пом:
     — бігцем [III]
     — риссю [19]
     


троща
   Тро́ща:
     — місце, обросле очеретом [13]
     — очерет [1,X]
     — тут: трясовина [7;5]
   трощі:
     — очерети, комиші [XII]
     


трощ'є
   Тро́щ'є:
     — лісова поросль, пруття, хлющ [3]


троян
   троя́н:
     — Зі́лля троя́н: те саме, що тройзілля [54]


трувер
   Труве́р:
     — співак, трубадур [32]


трудоватий
     — струпуватий, прокажений [V]


трумбета
     — див. трембіта [III]


трумна
   Трумна́:
   Тру́мна:
     — домовина [X,XIII]
     — труна, домовина [1;2;3;4;14;V,XI,XII]


трунок
   Тру́нок:
     — напій [10,X]


трунути
     — штовхнути, пхнути, штовхатися [I]
     — штовхнути [IV (помилк. трукути)]
     — друкарська помилка: трукути зам. трутити [MО,IV]
     


трупиця
   Трупи́ця:
     — чаклунка, відьма [2,XIII]


труск
   Труск:
     — хмиз [33]
     — хмиз, хворост [4,XII]
     


трускавки
   Трускавки́:
     — полуниці [49]


трусь
     — кролик, трусик [X]


трутити
     — штовхнути, пхнути, штовхатися [I]
     — штовхнути [IV (помилк. трукути)]
     — друкарська помилка: трукути зам. трутити [MО,IV]
     


тручати
   Труча́ти:
     — зіштовхувати (з дороги) [XI]
     — штовхати [4;22;51;52]
     — штовхати, відкидати з дороги [3]
     — штовхати, поштовхувати [XII]


тручатися
     — штовхати [VI,VII]
     — штовхнути, пхнути, штовхатися [I]


ту
   Ту:
     — тут, туди [52]
     тут, осьде, Ще добре, що ту посидіти ось супокійно дають. [Звн 296]; Годі сидіти дома тута: [Звн 190]; ой, Господи, що се тутки за розпуди? [Звн 253]; [ВЛ]
     


тузин
     — дванадцять штук, дюжина [II,III]
     — дюжина [IV]


тузина
   Ту́зина:
     — дюжина [20]


тузінь
   Ту́зин, ту́зінь:
     — дюжина, дванадцять штук [51]


туй
   Туй:
     — тут, зараз [2,XIII]
     — тут; туй-туй: от-от, ось-ось, умить [V]
     — ось, ось-ось, тут [I]


туй-туй
   Туй-ту́й:
     — ось, ось-ось, тут [I]
     — ось-ось [1;4;46-2;45,XIX] А прецінь видумка тота висить нині неначе хмара над слов'янством, а декотрим здається, що вона туй-туй станеться, правдою, ввійде в діло [XIX]
     — ось-ось [IV,VI,VII,IX,X,XII]


тукраєвець
   Тукра́євець:
     — тут: Галичанин; той, що походить або живе в краї, місцевий [44-1]


туман
   Тума́н:
   Ту́ман:
     — дурень [20;22]
     — дурень; ту́ман вісімна́дцятий – останній дурень [14,IX]
     — дурень; туман вісімнадцятий: дуже великий дурень [IV]
     — про людину: дурень [VI,VII,XII]
     — про людину: дурень; тума́н вісімна́дцятий останній дурень [2,XIII]
     — про людину: туман вісімнадцятий: великий дурень; [V]
     — про людину; дурний, тупоумний [XI]
     — туман вісімнадцятий: в розумінні: останній дурень [II,III]
     — крім звичайного значення, також: дурень; туман навести: запаморочити [I]


тумануватий
     — дурнуватий [V-VII]
     — придуркуватий [I]


тумульт
   Ту́мульт:
     — метушня, заколот, галас, гвалт [46-2]


тумультерний
   Тумульте́рний:
     — метушливий, галасливий [46-2]


тумультуарний
   Тумультуа́рний:
     — бунтівний, скандальний [25]
     — метушливий [XVIII] Наскрізь непорочний характер, він був гарячим поборником парламентарної республіки 1 рішучим противником абсолютної демократії, котрої тумультуарна вдача справляла йому, так сказати, фізичний біль [XVIII]
     — метушливий, галасливий [46-1]


туніка
   Туні́ка:
     — давньоримський одяг типу сорочки [51]


тунѣ
     — в тунѣ суть: даром, безкоштовно; нічого не коштують [XI]


тур
     — обхід, дорога, маршрут [IV]


тура
   Ту́ра:
     — подорож, турне [22]
     — обхід, дорога, маршрут [IV]
     — Тура (польсь. tura, фр. tour) — черговий оборот возом, машиною тощо, черга — пояснена як «обхід, дорога, маршрут» (549). До тури в поясненнях додане в дужках тур як її варіант. У Франка він, однак, не зустрічається. [MО,IV]
     — тура (327) (tura) [MО,III]


туранський
   Тура́нський:
     — турецький [45]


турати
      турати(ся) — звертати увагу на когось, на щось, втручатися [I]


туратися
   Тура́тися:
     — встрявати, втручатися, звертати увагу [V]
     — звертати увагу на когось, на щось, втручатися [14]
     — звертати увагу, чіпати, встрявати [VI]
      турати(ся) — звертати увагу на когось, на щось, втручатися [I]


турбації
   Турба́ції:
     — хвилювання, клопоти [51]


туркус
     — дорогоцінний камінь блакитного або зеленого кольору [XI]


турма
   Ту́рма:
     — отара (овець), гурт, череда [21]
     — отара [4;18,III,XII]
     — отара овець [22,IV]
     турма (21, 65) – “отара овець”; [ІЦ-2006]


турф
   Турф:
     — іподром [19]
     — майдан для перегонів [VI,VII]
     


туск
   Туск, ту́сок:
     — жаль, туга [21]
     — жура, смуток [20]
     — журба, смуток, туга; [VI]
     — туга, жаль [XII]
     — туга, журба [7;5]
     — туга, смуток [51]
     — туга [IV]


тусклий
     — тужливий, жалібний; [I]


тускліти
     — тужити [I]
     


тускний
     — журливий, сумовитий [VI]


тусок
   Туск, ту́сок:
     — туга, смуток [51]


тут то
     сюди — туди, Дивний глас мене кудись кличе — тут то, ген то. [Звн 114] [ВЛ]


тута
     тут, осьде, Ще добре, що ту посидіти ось супокійно дають. [Звн 296]; Годі сидіти дома тута: [Звн 190]; ой, Господи, що се тутки за розпуди? [Звн 253]; [ВЛ]


тутки
     тут, осьде, Ще добре, що ту посидіти ось супокійно дають. [Звн 296]; Годі сидіти дома тута: [Звн 190]; ой, Господи, що се тутки за розпуди? [Звн 253]; [ВЛ]


туцькі
     — ось туцькі: ось які маленькі [XII]


туча
   Ту́ча:
     — гроза з заливним дощем [II]
     — злива [2,XIII]
     — злива з бурею, часто з градом [IV]
     — сильний дощ, злива (часто з градом) [VI]


тучити
     — добре годувати [III]


тя
     — тебе [I]


тяг
   Тяг:
     — На пе́рший тяг: на перший раз [6]
     — хід у шаховій грі [52]
     


тягом
   Тя́гом:
     — постійно, далі, так само [1,X]


тяж
   тяж:
     — В тяжі́: вагітна [10]
     — вагітність [38]
     


тякнути
   Тя́кнути:
     — штовхнути [14]
     — штовхнути [I]
     


тямка
   Тя́мка:
     — пам'ять, згадка [51,52]
     тямка (21, 383) – “думка, гадка”; [ІЦ-2006]
     


тятий
   Тя́тий:
     — дрібно різаний [1,X]


тьірвавий
   Тьірва́вий:
     — кривавий [42]

 

27.08.1995