П. Цішка дальше заказує язик рускій.

З Долиньского.

 

Впов. читателям "Дѣла" певно ще добре в памяти недавний подвиг долиньского старости п. Цішки в гоненю руского язика из місцевих рад шкільних, що обявився зверненєм написаної по руски дописи ради шкільної в Мизуни. Ми гадали, що то лише виплив хвилевого злого гумору п. Цішки (бо правної підстави тут нема) і такій факт більше не повториться. Тимчасом показуєся, що се плян п. Цішки, наперед обдуманий і уложений, котрий консеквентно переводиться. Ото в послїдних днях знов одна місцева рада шкільна, а то в Струтинї нижнім, за свою по руски написану допись дістала від п. Цішки упімненє: "Zwraca się uwagę rady szkolnej miejscowej, że językiem urzędowym jest język polski, przeto tylko w tym języku z c. k. rada szkolną okręgową korespendować należy". Зайшла лиш та зміна, що тепер уже не звернено рускої дописи, тілько обмеженося на зробленє висше наведеного заміту.

 

Справа тая що-до уживаня руского язика в переписках з радами шкільними, не нова і була вже рїшучо полагоджена в користь руского язика.

 

Перед 12 роками староста самбірскій на внесене з місцевої ради шкільної в Грушові руске письмо відповів по польски, з тою увагою, що місцева рада шкільна в Грушові на будуще з окружною радою шк. має переписуватись лише по польски.

 

Грушовяне справи не заспали і віднеслися до руских послів в радї державній, а тії заінтерпелювали в тій справі дня 13 марта 1877 р. правительство, запитуючи:

 

1) Чи знає oнo о оскорбленю рускої народности в єї праваx зі сторони ради шк. в Галичинї в загалї а окружної ради шк. в Самборї в особенности тим, що они звертають рускі поданя від місцевих рад шкільних?

 

2) Що гадає правительство зарядити, щоби на будуще такі руску народність оскорбляючі надужитя не дїялися?

 

На тую интерпеляцію відповів тогдїшний министер Штремаєр дня 11 мая 1877 р. в радї державній такими словами:

 

"Згадано рїшенє старости в Самборї основувалося на розпорядженні галицкої ради шкільної з дня 14 марта 1873 р. до ч. 2179, котрим на запитанє самбірскої окр. ради шкільної тая-ж відповіла, що, позаяк по мисли розпорядженя министеріяльного з дня 5 сїчня 1869 р. (В. з. кр. ч. 24) урядовим язиком ради шкільної єсть язик польскій, то також і місцеві ради шкільні, яко підчинені органи надзору шкільного, в урядовій переписці з висшими своїми властями мають послугуватися польским язиком.

 

Однакож треба признати, що розпорядженє краєвої ради шкільної, на котре тут зсилаєся, не відповідає законам, бо місцеві ради шкільні що-до складу свого і круга дїланя являються не державними краєвими властями; такими суть лише ради окружні і краєві.

 

З тої причини місцеві ради шкільні необовязані уживати приписаного урядового язика, але им служить право основане на артикулї 19. основних законів державних, уживати всякого язика краєвого, отже в Галичинї язика руского.

 

"В тім змислї видав я уже відповідні прикази до галицкої краєвої ради шкільної і припоручив їй, увідомити о тім окружні ради шкільні.

 

Тую відповідь п. министра повинні собі всї наші місцеві ради шкільні запамятати і лише руского язика в переписках з радами шкільними, чи то краєвою чи окружними, уживати — а не даватися баламутити нїякими противзаконними упімненями і увагами пп. предсїдателїв окружних рад шкільних, котрі, як бачимо, не мають нїякої правної основи за собою.

 

Не завадить, щоби собі запамятав то і п. Цішка, староста долиньскій, а заощадить собі непотрїбної иритації і компрометації, що будучи сторожем законів, їх або не розуміє, або розуміючи, берегти их не хоче. Коли п. Цішка має уже таку дразливу натуру, що руского слова і письма не зносить, нехай-би просив гр. Баденія, щоби перенїс єго в такі сторони, де по руски не пишуть.

 

Наконець звертаємось до п. намістника гр. Баденія, котрий все каже, що держиться законів основних з 1867 року і Русинам дозволяє вести свою роботу на основі тої конституції. Кінцевий уступ відповіди б. мин. Штремаєра показує, що ц. к. краєва рада шкільна має прикази від министерства просвіти, наказати ц. к. окружним радам шкільним, щоби руского язика не переслїдували.

 

Длячого-ж висша власть не зверне уваги п. Ціщки, що він поступає противозаконно, не позволяючи руским місцевим радам шкільним писати до ц. к. окружної ради долиньскої по руски?! У нас же ще конституція з 1867 р. обовязує, — хвалити Бога, доси не скасована, а коли не скасована, то низшій урядник ломити єї не має права!

 

[Дїло]

22.03.1889