Який є український державний герб?

 

Ще за Української Держави в 1918 році Комісія авторитетних учених установила, що український державний герб — Тризуб — має над своїм середнім осевим елементом хрест. На жаль, в ті часи панування антірелігійних настроїв і революційної атмосфери, з хреста зробили мало не партійну справу. Багатьом не сподобалося, що Тризуб увінчано хрестом, і от з'явилися у нас герби з ножами, з якимсь кайлом двобоким, в формі знаряддя камяного віку, і Бог знає з чим. Та ось і тепер, коли наш відомий маляр М. Шрамченко з архітектом О. Повстенком створили прекрасну велику ікону для таборової церкви в Авґсбурзі, де перед Божою Матіррю на вколішках стоять з одного боку гетьман Богдан Хмельницький, а з другого великий князь Володимир Святий, держучи в руці жезл із державним гербом — Тризубом із хрестом, то дехто доглянув у цьому... партійний знак! Власне це примушує мене вернутися знову до старої справи.

 

На великій мій жаль, відомі всім прикрі обставини позбавляють мене змоги подати точний текст згаданої ухвали 1918 року, як не можемо ми навести й дальші цінні висновки і вказівки окремих авторитетних учених. Та ось щасливою нагодою потрапила нам до рук дуже цінна книга: "Русскія древности в памятниках искусства", випуск ІV, Петербург 1891 (видання графа Толотого і проф. П. Кондакова). На сторінках 167–172 подано там знимки монет Володимирової доби. На монетах першого періоду бачимо на однім боці лик Спасителя, а на другому князя Володимира з хрестом у правій руці і з маленьким геральдичним знаком у лівій — ще без хреста. Так само і на монетах другого й третього типу. Але вже на монетах четвертого — останнього типу — вже Тризуб з хрестом (малюнок 158). Очевидячки тут Тризуб не був уже лиш геральдичним знаком, що часом має зміни, а усталеним державним гербом христіянської держави. Що він, зпочатку як геральдичний знак, потім став державним гербом, про це найбільш переконливе свідчить те, ще вже сини Володимир, великі князі Ярослав і Святополк мали на своїх монетах герби лиш з хрестом і ніяких інших, як це бачимо на малюнках 160 і 165. До речі пригадаємо, знимки з цих монет із хрестом на Тризубі можна бачити в "Ілюстрованій історії України" проф. М. Грушевськoго.

 

Отже наша Українська Держава, як держава христіянського народу, не тільки не має підстав усталеній державний герб міняти, а більш того: коли б навіть Тризуб Володимира й не мав на собі хреста, то зважаючи на невпинну історичну боротьбу нашого народу "за віру христіянську", можна було б повним правом його додати до державного герба, як це і зробив свого часу сам Великій князь Володимир.

 

[Український Літопис, 1946, №4]

30.04.1946