VII пленум Львівського міського комітету КП(б)У.

14 березня відбувся пленум Львівського міського комітету КП(б)У.

 

Пленум розглянув такі питання: 1. Про стан внутріпартійної роботи в Червоноармійській районній партійній організації та в парторганізаціях державного університету ім. Ів. Франка і Львівського паровозо-вагоноремонтного заводу.

 

2. Про ріст Львівської міської партійної організації і роботу з молодими комуністами.

 

По першому питанню на пленумі з доповідями виступили секретар Червоноармійського райкому КП(б)У тов. Шерометьєв, секретар парторганізації державного університету ім. Ів. Франка тов. Ципко та секретар партійної організації Львівського паровозовагоноремонтного заводу тов. Трокай.

 

По другому питанню доповідь зробив секретар міського комітету КП(б)У тов. Чупіс.

 

У дебатах на доповіді виступили інструктори міськкому КП(б)У т.т. Сухомлинова, Руднев, Сосницька, секретар парторганізації заводу електроприладів тов. Коченов, секретар парторганізації Львівської електростанції тов. Федяєв, працівник Залізничного райкому КП(б)У тов. Сидоренко, секретар міськкому комсомолу тов. Болтус, секретар парторганізації лісотехнічного інституту тов. Орлов, ректор державного університету тов. Білякевич, голова виконкому Львівської міської Ради депутатів трудящих тов. Таран, секретар міського комітету КП(б)У по кадрах тов. Клімов, секретар парторганізації Львівського педінституту тов. Матюшенко та зав. оргінструкторським відділом міськкому КП(б)У тов. Зеленяк.

 

З промовою про завдання Львівської парторганізації в світлі рішень лютнево-березневого пленуму ЦК КП(б)У виступив секретар міського комітету БП(б)У тов. Бондар.

 

Як доповідачі так і промовці, що брали участь у дебатах, відзначили, що партійні організації Червоноармійського району Львова, а також Львівського паровозо-вагоноремонтного заводу та державного університету за останній час організаційно зміцніли, виросли політично, зуміли повести за собою маси і скерувати їх на виконання найважливіших партійно-політичних і господарських завдань.

 

Певних успіхів домоглися парторганізації Червоноармійського району щодо поліпшення внутріпартійної роботи. В значній більшості парторганізацій регулярно провадяться партійні збори. Райком КП(б)У та секретарі первинних організацій за останній час стали більше приділяти увагу належній підготовці партзборів. Комуністів, як правило, своєчасно оповіщають про місце, час і порядок денний зборів. Зросла активність членів і кандидатів партії, які беруть участь в обговоренні актуальних питань господарського, політичного і внутріпартійного життя.

 

Значно поліпшено роботу з безпартійним активом і керівництво профспілковими та комсомольськими організаціями. Багато комуністів Червоноармійського району, Львівського паровозо-вагоноремонтного заводу і університету дійсно відіграють авангардну роль на виробництві і в учобі, очолюють маси робітників, службовців і інтелігентів на виконання завдань, поставлених партією та урядом.

 

Партійна організація заводу електроприладів після історичної промови товариша Сталіна на передвиборних зборах виборців Сталінської виборчої округи м. Москви очолила стахановський рух на підприємстві і добилась виробничих успіхів. Товариші Барташов, Мельчиків, Бондаренко та інші комуністи цього заводу, які систематично виконують по кілька норм, особистим прикладом запалюють безпартійних робітників на стахановську працю.

 

8 комуністів — викладачів Львівського педагогічного інституту, ряд науковців університету наполегливо працюють над науковими дисертаціями. Таких прикладів наведено багато.

 

Найкращим свідоцтвом зростаючого партійного впливу в масах є наслідки виборів до Верховної Ради СРСР. Завдяки великій організаційній, політико-масовій та агітаційній роботі партійних організацій під час виборчої кампанії, у Львові прийшли на вибори 99,97 процентів, а з цього числа — 99,03 процента виборців голосували за сталінський блок комуністів і безпартійних.

 

Але, відзначаючи ці успіхи, промовці в той же час цілком слушно підкреслили, що недоліки в постановці внутріпартійної роботи, зазначені в рішенні лютнево-березневого пленуму ЦК КП(б)У, мають місце і в практиці партійних організацій Львова.

 

В багатьох організаціях Червоноармійського району, як і в інших районах міста, рівень внутріпартійної і політико-виховної роботи не відповідає величезним завданням, які стоять перед партійною організацією Львова.

 

На пленумі наведено приклади, які свідчать про те, що багато партійних працівників ще недооцінюють внутріпартійну роботу, не піднесли організаційну роботу до рівня завдань політичного керівництва, не вживають потрібних заходів до дальшого зміцнення кожної первинної партійної організації.

 

В деяких первинних парторганізаціях партійні збори скликають рідко, проводять формально, комуністи не залучаються до активного обговорення актуальних питань. Так, в парторганізації тресту «Укргаз» (секретар тов. Обухов) за останні 6 місяців проведено лише 4 партзборів, на яких виступали З «штатних» промовці — керівник тресту, його заступник та секретар парторганізації. Зрозуміло, що при такому стані речей абсолютно відсутня критика недоліків в роботі тресту.

 

В парторганізації Снопківського цегельного заводу на протязі цього року проведено лише двоє партійних зборів, на яких обговорені питання про вибори секретаря та про сплату членських внесків.

 

Гостро критикували на пленумі практику проведення партійних зборів у державному університеті. Тут нерідкі випадки, коли на зборах присутні не більше 32 проценти комуністів. Є навіть деякі члени і кандидати партії, які взагалі відірвалися від партійного життя і протягом 4—6 місяців не відвідують зборів.

 

За останній час Червоноармійський райком партії вжив ряд заходів до поліпшення керівництва первинними організаціями. Зокрема, почав працювати семінар для секретарів первинних парторганізацій, збільшено кількість позаштатних інструкторів, стали залучати партійний актив до підготовки питань для обговорення на засіданні бюро райкому тощо.

 

Промовці вказували також на ряд істотних хиб в організаційній та внутріпартійній роботі міського комітету та райкомів КП(б)У. Ряд працівників апарату міськкому і райкомів, особливо інструктори відділів — рідкі гості в первинних парторганізаціях, не надають систематичної допомоги секретарям організацій. Партійний актив і навіть багато членів міськкому і райкомів не залучають до активної участі в підготовці питань, що їх ставлять на засідання бюро міськкому і райкомів партії. Дуже мала кількість позаштатних інструкторів, як у міському комітеті КП(б)У, так і в райкомах. Особливо незадовільною є перевірка виконання власних рішень. За 16 місяців існування парторганізації державного університету на зборах розглянуто 50 різних питань і лише один раз слухали про те, як виконані попередні рішення. Така хибна практика існує і в багатьох інших партійних організаціях, де на зборах секретар не звітує перед комуністами про виконання ухвалених рішень.

 

Багато уваги на пленумі приділено питанню політико-масової та виховної роботи серед населення. Промовці наводили факти, які свідчать, що деякі керівні працівники і секретарі партійних організацій самоусунулись від керівництва такими важливішими формами масової роботи як загальні збори трудящих, мітинги, демонстрації, вважаючи їх, очевидно, другорядною справою.

 

В колективі філармонії нещодавно відбулися збори, присвячені Зверненню ЦК КП(б)У та Уряду України до населення західних областей. Ні керівник філармонії тов. Подшибиткин, ні секретар партійної організації тов. Цирлюк на цих зборах не були. В цей час вони сиділи в кабінеті, обговорюючи «актуальні» питання поточної роботи джазу. До чого приводить зневажливе ставлення до масових заходів свідчить факт проведення зборів, присвячених Міжнародному жіночому дню в тій же філармонії. 8 березня на цих зборах були присутні майже тільки чоловіки і лише 7 жінок з великого колективу актрис та службовок.

 

Не краще справа з масовими заходами і в держуніверситеті. Вже після рішень пленуму ЦК КП(б)У тут не приділяють уваги зборам, мітингам. На урочистих зборах, присвячених пам'яті Шевченка в 1.500 професорів, викладачів та студентів присутні були лише 120.

 

Широко на пленумі обговорено також питання про ріст партійних рядів і роботу з молодими комуністами.

 

За останній час партійні організації міста полишили роботу щодо прийому в партію робітників та інтелігентів, які ділом довели свою відданість партії Леніна—Сталіна, справі соціалістичного будівництва.

 

За 7 місяців Львівська міська партійна організація прийняла в члени партії 158 чоловік і кандидатами у члени ВКП(б) — 112 чоловік. Серед нових комуністів маємо кращих представників місцевої інтелігенції, як академік Возняк, доцент політехнічного інституту Третяк, заступник голови виконкому Шевченківської райради депутатів трудящих тов. Павлик та інші.

 

Партійні організації поліпшили виховну роботу з молодими комуністами. Організовані та працюють гуртки по вивченню статуту та історії ВКП(б). Переважна більшість молодих комуністів має партійні доручення. Секретарі парторганізацій провадять з ними бесіди. Поряд з цим учасники пленуму піддали гострій критиці ряд первинних парторганізацій, які досі не ведуть ніякої роботи щодо росту партійних рядів.

 

Промовці підкреслили недостатні зростання партійних організацій за рахунок кращих робітників-стахановців особливо з місцевого населення. Під час виборів до Верховної Ради СРСР у Львові працювало понад 2.000 агітаторів з місцевих робітників та інтелігентів. Це кращі сини українського народу, які несли в маси полум'яне більшовицьке слово. Понад 2.500 чоловік з місцевого населення висунено на керівні посади в радянському та господарському апараті. Це велика армія активістів, могутня база для дальшого зростання рядів партії Леніна—Сталіна. А в той же чає деякі первинні парторганізації зовсім не ведуть роботи по залученню до партії кращих, перевірених людей. Наприклад, за час від VI до VII пленуму міського комітету КП(б)У в Залізничному районі з 107 первинних організацій у 59-ти не прийнято до партії жодного чоловіка, у Шевченківському районі 34 парторганізації нікого не прийняли до партії. Не оформлено жодної заяви про вступ в ряди ВКП(б) у парторганізаціях електростанції, Водоканалтресту, взуттєвої фабрики.

 

Ряд промовців загострили увагу учасників пленуму на необхідності посилити пильність при доборі і розстановці кадрів, рішучіше висувати кращих місцевих людей на керівні посади в усі ланки радянського, господарського, культурного та торгівельного апарату, допомагати новим кадрам керувати ними.

 

VІІ пленум міськкому КП(б)У одноголосно схвалив розгорнуті рішення по обом обговореним питанням.

 

(ОблРАТАУ).

 

Вільна Україна

16.03.1946