М.

Виступ визначного тенора в опері "Тоска"
09.05.44 | | в 1943-у
  (1878-1942)   За 40 років своєї літературної праці Василь Пачовський ні на хвилину не покидав її для іншої буцім-то важливішої чи пекучішої, і ні на хвилину не переривав її. Можна сказати, що смерть таки вирвала йому силоміць з рук перо. В час, коли більшість письменників звернула свою увагу на інші потреби, більше зв’язані з воєнним часом, ніж література, Пачовський не змінив свого духового настрою і змагання всього свого життя.  
12.04.42 | |
(До 100-ліття останньої редакції)     Микола Гоголь, "Тарас Бульба". Історична повість. Прага 1941. В-во Юрія Тищенка, ст. 178. Ціна 5 зол.   Наші празькі земляки прислали нам гарного гостинця, нове видання "Тараса Бульби". Книжку приємно взяти в руки — чепурна з вигляду, на доброму папері, з дереворитами Ю. Вовка. В час, коли історична повість притягає особливу увагу читачів, твір Гоголя може заспокоїти голод старих і молодих.  
12.03.42 | |
На крилах спогаду   Де ти тепер, білявий хлопче в сірій формі червоного бійця, в якій я бачила тебе востаннє?   Був зимовий, засніжений ранок, один з безнадійно-сірих ранків в радянській установі, як ти уперше прийшов до нас. Вбоге вбрання під новокупленим плащем та чудовий виговір твоєї полтавської, свіжої, як гірський потік мови, — сказали нам, звідкіля ти. Ти представив себе, як кореспондент одної з районових газет і прохав матеріялу про нашу установу, про нашу працю.  
12.09.41 | |
В польських часописах появилася вістка, що еп. Хомишин заявився прoти злуки зах.-укр. земель з наддніпрянською Україною а за злукою з Польщею, побоюючись о долю уніятської церкви в Соборній Україні.
08.06.19 | | в 1918-у
В суботу д. 29. марта мав бувший міністер жидівських справ УНР. Ревуцький відчит на тему: "Жидівська національна автономія на Україні".
03.04.19 | | в 1918-у
Волинська картинка.     Другі півнї саме співали відси і для себе похоронну пісню, як наш віддїл зблизив ся під село. Окопувати ся здовж річки, людий з села забрати, стежу вислати в лїс, се було на разї нашою задачею. Робота йшла жваво і скоро. Знали ми, що ніч мати приголубить — день однак не батько — милувати не буде.  
13.09.16 | |
45 років минуло, від коли збудилась австрийска Русь — а до сегодня ще вона не знає докладно, до якого житя збудилась: чи для того, щоби розвивати осібну культуру, чи може разом з рідними по народности братями, україньскими Русинами, або чи приймити готову вже культуру північних Русів...
08.09.93 | | в 1893-у
Куди ми йдемо? Що за провідна зірка присьвічує нам на сїй тяжкій дорозї при наших старанях очистити тернисту народну ниву?
04.08.93 | | в 1893-у
Урядові переклади державних і краєвих законів на руску мову не відзначають ся зовсїм дбалостію в перекладї і тому доля их така, що лежать собі они по шафах урядів, грубо запорошені, і нїхто их до рук не бере, бо интересований волить покликатись на нїмецкій або польскій текст законів, як на рускій, котрий єсть недбалий а навіть невірний. Попав ся менї в руки друкований — Господь знає чому? — старою кирилицею "Вѣстникъ законôвъ и розпорядженій краевыхъ для Королества (sic!) Галиціи (!) и т. д." з минувшого року.
28.07.90 | |