Лояльне ставлення Церкви до Франка зумовлювалося насамперед позицією саме митрополита Андрея. Коли Франко помер, а Шептицький перебував на засланні, позиція УГКЦ щодо участи священників у похороні не була прихильною
28.05.20 | | Минуле
Франків переклад політизованої історичної розвідки є вартісною і досі затребуваною пам’яткою українського наукового перекладу
12.05.20 | | Минуле
Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20 | | Минуле
На перехрестях поглядів Михайла Драгоманова, Пантелеймона Куліша, Івана Франка та Михайла Павлика
27.11.19 | | Минуле
До кінця свого життя Франко вважав позицію, викладену у тридцятирічному віці, правильною:      І вольний власний лан      Ти знов оратимеш  –                      властивець свого труду,             І в власнім краї сам свій пан! 
09.10.19 | | Минуле
Чи міг Наполеон прихопити з собою із Москви українську «Енеїду»? Міг: травестія Вергілієвого твору дивною мовою могла видаватися йому реліквією
03.10.19 | | Минуле
Чи в «Енеїді» Котляревського аналогія між мандрами Верґілієвого Енея після зруйнування греками Трої та мандрами запорожців після знищення Запорозької Січі Катериною II?
16.09.19 | | Минуле
Зіставлення з російською травестією дає змогу відчитати своєрідні «темні місця» і пояснити деякі невмотивовані висловлювання в українській «Енеїді»
09.09.19 | | Минуле
Особистість Івана Франка визначали дві тенденції: традиція та інновація —                     книжність  а творча й особистісна індивідуальність;                                         залежність од впливів  а неодмінне всамостійнення!
27.08.19 | | Минуле
Повноправного повернення Куліша в нашу культуру за незалежної України, на жаль, так і не відбулося
07.08.19 | | Минуле

Сторінки