Бібліоґрафія творів Остапа Нижанковського.

 

Користаючи з ласкавого дозволу Вп. Рідні пок. Остапа Нижанковського переглянути всі посмертні його манускрипти, а відтак маючи в руках ще з инших жерел його рукописні і друковані твори, — я вважаю, що не буде від річи, (навязуючи до поміщеного в "Громадській Думці" фейлєтону) подати в цім місци до відома ще бібліоґрафію всеї звісної мені музикальної спадщини пок. композитора, — тим більше, що у давніщих оглядах його музичної діяльности (Артистичний Вістник 1905, зош. IX. і X.) як і в найновіщім некрольоґу, поміщенім в цьогорічнім "Калєндарі Просвіти" — реєстр його музичних творів обіймає ледви половину всеї спадщини Остапа, а навіть не все печатане. Стараюся при тім подати всюди точно жерело, звідки походять рукописи, а при виданих друком чи літоґрафованих дату даного видавництва.

 

А. Хоральні твори.

 

І) мужеські.

 

1. "Гуляли" видані в 1. випуску "Музикальної бібліотеки" у Львові мабуть 1885 р. Друге справлене автором виданнє у Муз. Бібл. "Львівського Бояна" (мабуть 1900 р.).

 

2. "З окрушків" видано в 4. вип. "Муз. Бібліотеки" у Львові (мабуть 1886.).

 

3. Жалібне "Святий Боже" (написане около 1890), видане в ційже "Муз. Бібліотеці", а відтак у підручнім "Збірнику похоронних пісень" Бандуриста (у Львові 1912 р.).

 

4. "Коляди" видані як 20. ч. "Муз. Бібліотеки" Львівського Бояна (без дати).

 

5. Гимни славянські аранжовані на муж. хор з фортепяном на 4 руки. Партитура хору без фортепяну, літоґрафована в підручнім вид. т-ва "Бандурист" (без дати).

 

6. "Нова Січ" (з сольом барітоновим, в супроводі форт.) друковане в "Муз. видавництві станиславівського Бояна" як ч. 2. в р. 1903.

 

7. Добраніч (з барітоновим сольом), видане у підручній бібліотеці "Львів. Бояна".

 

8. Кантата "Із низьким поклоном", написана на цісарське свято у Львові, літоґрафована пізніще для такогож торжества в Стрию (манускрипт автора з датою 5/4. 1912 р.).

 

9. Кантата на посвяченнє "Народного Дому" в Стрию "Витайте нам гості" (з форт.). Літоґрафовані голоси з датою 1900 р.

 

10. Кантата на посвяченнє укр. ґімназії в Перемишли "Благословен сей день" з форт. Манускрипт у о. Йос. Кишакевича.

 

II) На мішаний хор зложені тільки:

 

1) "Xорал, церковно-народний гимн", (Боже на землю руську поглянь) друкований (без означення місця і дати, мабуть в Перемишли).

 

2) Нар. пісня "Ой ти поїхав", друкована в Музичнім додатку до "Артистичного Вістника" 1904 р. зош. І.

 

III) На жіночий хор зложена

 

1) Кантата в честь папи Льва 13. на ювілейний концерт ЧЧ. Василіянок у Львові на два голоси з форт. на 4 руки (автоґраф писаний 1893 р. в Бурштині).

 

і 2) Гимн до Пречистої Діви Марії — на 4 голоси a capella, — літоґрафований (без дати, мабуть у Львові).

 

Не згадую вже про "Студенткську пісню (Погуляєм сю ніч), та співацький девіз: "Наша дума, наша пісня" гармонізовані О. Ниж., та видані на окремих листках "Муз. Бібліотеки" у Львові.

 

Б. Сольосліви з фортепяном*).

 

1. "О не забудь" (слова Масляка) і "Верніться сни мої прекрасні" (слова Бобикевича) видані літоґрафією разом в 4. випуску "Видавництва Станиславівського Бояна" (в серпни 1902). Вони написані перед 1890 р.

 

2. "Nocturne" (до слів К. Студинського "Ти ноче погідна") написана 1886 р. Автоґраф Остапа Н. без дати між посмертними манускриптами.

 

3. Скорбна дума ("Мені аж страшно"). Рукописи первісної не маю. Написано перед 1890.

 

4. Пращай подруго моєй весни. Автоґраф нашкіцований (мабуть пізніше — без дати і без слів).

 

5. Ах деж той цвіт. Первісний автоґраф (власність Львів. Бояна), написаний у Львові в es-dur для барітона. Пізніше видано для тенора (в f-dur) з значними змінами в "Торбані" (Музичної накладні).

 

6. Не видавай мене за муж, для сопрана, (написано 1892 в лютім, посвячено С. Крушельницькій. Рукопись (чужа, з датою 1903 Заліщики) від о. Ів. Туркевича.

 

7. І молилася я, слова О. Кoниського для сопрана, (присвята С. Кpyшельницькій) друковане в "Торбані" ч. 14. (без дати).

 

8. У гаю (слова Бобикевича) рукопис чужий без дати, власність Львів. Бояна.

 

9. Чорні брови, карі очі, для сопрана, (слова монаха Єр. Л ущика), автоґраф з датою Львів 1890 9/ХІ.

 

10. "Zima", слова М.В. Маєрової, переклав Б. Лепкий, рукопис композитора (без дати).

 

11. Минули літа молодії, слова Шевченка, (з акомп. форт. і скрипки або челя), написано около 1895, видано у Львові (без дати).

 

В. Дуети на два сольові голоси.

 

1. Ластівка, (слова В. Навроцького) написане і літоґрафоване у Львові 15. липня 1885.

 

2. Люблю дивитись, (слова О. Кониського), видане з форт. укладом Д. Січинського у 19. ч. "Вид. Станиславівського Бояна" в р. 1904.

 

3. Батько і Мати "двоспів" для сопрана і альта з форт. до слів народних. (Та, нема древа ріднійшого над дубочка). Видання редакції "Дзвінка" (без дати).

 

Крім цего в рукописах Остапа лишилась доволі значна серія народніх пісень оброблених для одного голосу з фортепяном, з яких тільки деякі: "Ой в полі садок" і "Отамане батьку наш" були літоґрафовані у Видавництві "Станиславівського Бояна" (ч. 18, 1894 р.), — а "Колисанка" (Ой бідаж мені) появилась друком як музичний додаток в 1. ч. "Артистичного Вістника" в 1904 р. Крім цего в посмертних рукописах автора находяться ще слідуючі: Ой деж я ся подіну (Бережани 11/ХІІ. 1893), Ой біда, біда чайці небозі (Бер. 14/ХІІ. 1893), Козак пана не знав з віка (Бер. 15/ХІІ. 1893), Не журися мій хазяю (Бер. 1/І. 1894), Летів орел понад поле (Бер. 9/І. 1894), Ой як я умру (Б. 10/І. 1894), На улици громада (Б. 18/І. 1894), Нема в світі так нікому (Б. 20/І. 1894), На широкім полю (Б. 21/І. 1894), Гей під вишнею (Б. 22/І. 1894), А в степу могила (без дати), Ой літала орлиця по саду (Бер. 26./І. 1894), Дощик іде (Дідушиці Вел. 17/VII. 1894), Червоная калинонько (16/ІІІ. 1894), Чумак (без дати), Ой Морозе (без дати), Oй ти тату наш! (17/VIII. 1894), Ой під гаєм зелененьким (відпис без дати), А відси гора, Коршма, Ой краче, краче чорний ворон, всі три без дати, призначені на залучники до іспиту з музики в Празі, як про це свідчить печатка іспитової чеської комісії. "Над озером" (мельодія і слова ненародні, подані О. Лагодою) присвячено п. Ол. Бажанській (автоґраф без дати).

 

Інструментальних творів Остапа Ниж. осталося два: "Вітрогони" (Коломийки) друковані в Муз. бібліотеці і заховане в посмертній рукописі "Стелися барвінку", нар. пісня на флєт з фортепяном (з датою Львів 24/І. 1890 р.)

 

*) Пісні "В гаю зеленім враз зі мнов", яку в Збірнику Д. Січинського поміщено як О. Нижанковського, я в ніяких рукописях не найшов, і маю вражіння, що це переложено з німецького.

 

[Громадська думка, 15.01.1920]

 

15.01.1920