◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Новітна школа. Звісна наша дїячка на педаґоґічнім поли п. Софія Олеськівна урядила в дни 4. червня с. р. в сали "Української Бесїди" попис дїтий з нагоди покінченя шкільного року в українській фреблївцї. В вступній промові піднесла управителька, що не роблено нї жадних окремих підготовлень пописових і що попис обмежуєть ся виключно до того, що дїтвора навчила ся на протязї шкільного року. Мимо ceгo програма була дуже ріжноманїтна, бо складала ся з кільканайцяти точок: патріотичних співанок, деклямацій і діяльоґів, які всї без виїмку вийшли гарно і свобідно, без слїдів замітної в подібних случаях неприродности і зманєрованя. Попис відбув ся серед обявів найщиршого вдоволеня з боку присутної ріднї, і воно справдї в ретроспективнім поглядї трудно повірити, як дуже дїти поступили і розвинули ся в тих кількох місяцях, в яких користували ся сею школою. В імени зібраних численно родичів зложив п. д-р Юлїй Савчак слова сердечної вдяки за щирий, патріотичний, а так богатий у вислїди труд керманички заведеня, п. Олеськівної. Висказав також бажанє, щоби школа і на будуче гарно розвивала ся, та щоби поширила ся відповідно до пекучих вимог хвилї. Замічуємо при сїй нагодї, що інтересовані родичі вважають річю невідклично конечною, заснувати взірцеву приватну школу, якої на ширші розміри закроєна програма в своїм часї буде прилюдно проголошена, на разї з початком шкільного року 1918/19 завести крім істнуючого фреблївського курсу бодай кілька перших кляс в обємі науки народних шкіл. Тому, що п. Олеськівній в рівній мірі як про науку іде також про фізичний розвиток повіреної собі дїтвори, роблять ся поважні стараня винайму відповідних на школу убікацій з огородом, зглядно покупки відповідної реальности. Нездїйсненє сего проєкту було би тяжким ударом для широкого круга інтересованих українських родичів у Львові, тож щиро бажаєм, щоби їх заходи мали повний успіх.

 

Пласт, улад шкільної молодїжи для патріотичного вихованя під управою Укр. Краєвого Товариства охорони дїтий і опіки над молодїжю уладжує в середу 12. червня с. р. у великій салї Тов. ім. Лисенка прилюдні пописові сходини, щоби дати нагоду ширшому кругови нашої суспільности запізнати ся зі сутию і цїлями пласту. Програму попередить короткий інформаційний відчит д-ра Ол. Тисовського. Вступ за запрошенями, а добровільні датки приймаєте ся з подякою на цїли пласту. Слід пригадати, що пласт, се часть всесьвітної орґанїзації званої в инших краях Скавтом, змагаючої до вихованя молодїжи на нове, морально, умово і фізично сильне поколїнє, вільне від ріжних хиб, які розвoєви народної культури й цивілїзації ставлять нераз великі перепони. Годилоб ся при инших справах відроджуючого ся житя присвятити окрему увагу сїй може одинокій, направду мододїжю улюбленій і шанованій виховуючій інституції. Заповіджені "Пописові Сходини" мають на метї дати менше більше повний і наглядний начерк способу веденя такого уладу. — Д-р Ол. Тисовський.

 

Ученики з укінченою четвертою клясою ґімназіяльною або реальною, а також ученики з укінченою третою клясою видїловою, що хотїли би написати ся до ц. к. торговельної академії у Львові, а котрі рефлєктували-би на поміч в удержаню, зволять зголосити ся сейчас дирекції школи ім. М. Шашкевича у Львові, при вул. Скарбківській ч. 26. — Танчаковський.

 

Дїло

 

11.06.1918