Загальна Українська Рада.

 

В середу дня 5. мая 1915 о год. 10 рано в комнатї читальнї "Просьвіти" при Strozzigasse 32 відбуло ся перше засїданє "Загальної Української Ради" по її перетвореню з дотеперішної галицької "Головної Української Ради".

 

Отворив засїданє дотеперишний голова "Головної Української Ради" д-р Кость Левицький промовою, в якій витаючи присутних, висказав радість ізза з'орґанїзованя сеї першої в новітній істориї України загально-української національної ради. Потім відчитав Голова отсї

 

Орґанїзацийні основи З. У. P.:

 

Загальна Українська Рада повстає як розширенє Головної Української Ради, яка обнимала галицькі українські партиї, на цїлу Україну — на отсих основах:

 

І. Загальна Українська Рада є репрезентациєю всего українського народа на час війни аж до повороту нормальних відносин на українських землях.

 

Представляючи тим самим також найвисшу і єдину полїтичну репрезентацию українського народа в справах австрийської України, має Загальна Українська Рада рівнобіжно з сим вказувати головні лїнїї в економічних та культурних справах українського народа австрийської України.

 

Инші українські орґанїзациї й інституциї, зберігаючи свою автономію, координують свою дїяльність з головними витичними лїнїями, вказаними Загальною Українською Радою, — з-осібна там, де Загальна Українська Рада вважати-ме, що якась справа має загально українське значінє, мають вони йти в своїй дїяльности за постановами Загальної Української Ради.

 

ІІ. В склад Загальної Української Ради входять:

 

1. З Галичини:

 

а) 14 делєґатів, вибраних з національно-демократичної партиї, а се 10 визначених Народним Комітетом і 4 визначених українським парляментарним клюбом;

 

б) 6 делєґатів вибраних українською радикальною партиєю;

 

в) 5 делєґатів социяльної демократиї, між ними 4 з Галичини і 1 з Буковини.

 

2. З Буковини:

 

а) 5 делеґатів вибраних національно-демократичною партиєю буковинською;

 

б) делєґат української народної партиї.

 

3. З росийської України: три делєґати "Союза визволеня України".

 

III. Що-до складу і дїяльности ЗУР. обовязують отсї постанови:

 

а) чисельний склад ЗУР. остає незмінений; ся постанова не нарушує управненя ЗУР. що-до евентуального принятя дальших українських ґруп полїтичних, які стоять на полїтично-національних основах, на яких ЗУР. опирає свою програму і дїяльність;

 

б) на випадок, коли-би з яких-небудь причин опорожнилось місце в делєгациї якоїсь ґрупи чи партиї полїтичної, на внесенє тоїж ґрупи чи партиї приймає наступника ЗУР.

 

в) ЗУР. вибирає президию, що має бути постійним виконуючим її орґаном та складає ся з:

 

1. Президента Н. Д. і чотирех віцепрезидентів, репрезентантів Н. Д., Р. П, С. Д. і Буков., вибраних на внесенє дотичних ґруп, згл. партий полїтичних;

 

2. С. В. Укр. висилає до Президиї свого делєґата з голосом рішаючим в справах загально національного значіня, які не дотикають виключно інтересів австрийскої України.

 

Спосіб виконаня права vet-a, час і справи, що-до котрих воно має бути виконане, полишаєть ся кождій ґрупі з-окрема — з сим, що кожда ґрупа рішає про се в нутрі себе автономно.

 

*

 

В голосованю принято відчитані основи одноголосно.

 

Відповідно до статутових постанов сконстатовано отсей

 

особистий склад Ради:

 

Галицькі українські національні демократи. Вибрані Народним Комітетом: д-р Кость Левицький, д-р Евген Олесницький, д-р Стефан Баран, д-р Льонґін Цегельський, д-р Володимир Бачинський, о. Стефан Онишкевич, о. Тит Войнаровський, Іван Кивелюк, Іван Боберський, Василь Панейко. — Вибрані українським клюбом: д-р Олександар Колесса, д-р Евген Петрушевич, Лев Левицький, Ізидор Голубович.

 

Українські радикали: д-р Лев Бачинський, д-р Іван Макух, д-р Осип Назарук, д-р Кирило Трильовський, д-р Мик. Лагодинський, Ярослав Весоловський.

 

Українські социяльні демократи: З Галичини: Микола Ганкевич, Юлїян Бачинський, д-р Володимир Старосольський, Теофіль Мелень. З Буковини: Осип Безпалко.

 

Буковинські українські національні демократи: Микола Василько, Омелян Попович, Ілия Семака, о. Теофіль Драчинський, Антін Лукашевич.

 

Буковинська українська народна партия: Володимир Корнич Ясеницький.

 

З рамени "Союза Визволеня України" взяли в засїданю участь: Володимир Дорошенко і Олександар Скоропис-Єлтуховський — з тим, що дефінїтивний вибір заступників Союза наступить в найблизшім часї.

 

Рада уконститувала ся,

 

вибираючи на внесеня відповідних полїтичних ґруп — заступниками голови: Василька, Петрушевича, Льва Бачинського, Ганкевича; — секретарями: Цегельського, Семаку, Назарука, Темницького,

 

Головою Ради є дотеперішний голова Головної Української Ради д-р Кость Левицький.

 

*

 

З черги приступила Рада до наради над уложенєм

 

прінціпіяльної полїтичної заяви

 

Загальної Української Ради та припоручила президії зредаґованє відповідного проєкту.

 

Постановлено відбувати наради правильно що два тижнї, а в разї потреби на запрошенє Голови — частїйше.

 

Поручено секретариятови виробити на найблизше засїданє реґулямін подїлу праць Ради.

 

[Дїло]

08.05.1915