Творчі плани львівських письменників

В колишньому палаці графів Бєльських міститься тепер оргкомітет і клуб письменників м. Львова. В цьому будинку кожного дня українські, польські та єврейські письменники в дружній атмосфері обговорюють плани своєї творчої роботи, діляться досвідом літературної праці. У клубі письменників відбуваються літературні вечори, на яких письменники і поети читають свої твори і спільно їх обговорюють.

 

Зараз оргкомітет письменників опрацьовує матеріали до видання альманаху про звільнення Західної України з ярма польської шляхти. Крім того Львівський оргкомітет письменників підготовляє альманах "Дружба народів", та антологію західно-українських письменників.

 

З приходом радянської влади перед львівськими письменниками відкрились широкі творчі можливості. Радість звільнення з панського ярма, радість нового щасливого життя в дружній і великій сім'ї народів Радянського Союзу, західно-українські письменники висловили в поезіях, нарисах, оповіданнях.

 

Нижче подаємо творчі плани львівських письменників.

 

ПЕТРО ПАНЧ працює над великим романом "Запорожці" про соціальну боротьбу на Україні в XVII столітті. Головним героєм є Максим Кривоніс, що ввійшов в історію України, як безстрашний лицар у боротьбі з польською шляхтою і своїми дуками.

 

ВАНДА ВАСІЛЄВСЬКА пише другу частину роману "Вогні над багнами". Крім цього працює над сценарієм фільму "Земля в ярмі" для кіностудії "Ленфільм" і підготовляє до друку раніш написану повість "Троє проти міста".

 

СТЕПАН ТУДОР працює над циклом віршів про визволення Західної України. Розпочав поему "Ранений досвіток" про Березу Картузьку і інші катівні. Письменник збирає матеріал для повісті "Манчжурія" і твору "Життя і смерть Сафрона Неповного".

 

ПЕТРО КАРМАНСЬКИЙ готує до друку збірку сатири, крім цього збірку віршів про визволення трудящих Західної України від гніту польської шляхти. Має намір переробити написану повість з життя українців у Бразилії.

 

ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИЙ — збирає матеріали до великого епічного твору і працює над драмою "Іван Богун".

 

МИХАЙЛО РУДНИЦЬКИЙ готує кілька критичних нарисів: "Художник Шевченко і тогочасні європейські автобіографічні повісті", "Золя та оповідання Франка", нариси про сучасних західно-українських письменників і кілька новел.

 

ПЕТРО КОЗЛАНЮК готує до друку збірку оповідань, написаних у 1933 — 1940 роках та дитячу повість "Пригоди гриба". Закінчує писати першу частину повісти з життя сільського пролетаріату Галичини "Дорога".

 

ЯРОСЛАВ ГАЛАН крім оповідань опрацьовує матеріал для нової п'єси, темою якої будуть останні роки шляхетського панування в Галичині.

 

ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛЮК опрацьовує збірку оповідань, збірку віршів, повість і віршовану повість. Тепер працює над великим репортажем про Березу Картузьку.

 

ЯРОСЛАВ ЦУРКОВСЬКИЙ працює над сценарієм для фільму про прогресивний відлам української інтелігенції за часів панської Польщі на тлі боротьби за українські школи. Опрацьовує першу частину віршового епосу про боротьбу українського народу з польською шляхтою від найдавніших часів.

 

ЄВГЕН ІВАНЦІВ закінчує раніш розпочаті драми "Довбуш" і "Байда Вишневецький", в яких показано, як трудящий народ провадив затяжну боротьбу з польською шляхтою. Працює також над новою драмою "Село відживає".

 

МИКОЛА МЕЛЬНИК працює над повістю про повстання Мухи та готує збірку віршів на сучасні теми.

 

С. АШЕНДОРФ готує до друку збірку старих і нових поезій. Написав драму про життя і смерть Нафталі Ботвіна. Тепер працює над драмою з нового життя.

 

ДАВИД КЕНІГСБЕРГ працює над перекладами з Гейне на єврейську мову.

 

ЯКІВ ШУДРІХ закінчив драму про Довбуша. Підготовляє до друку збірку віршів.

 

Н. БОМЗЕ підготовляє до друку переклади з старої китайської поезії.

 

А. КАЦИЗНА написав драму "Опера єврея" з часів інквізиції в Іспанії.

 

Р. ГРІН написав дві повісті: "Ткачі з Коломії" та "Болшем і Довбуш".

 

Ш. ПЕРЛЕ працює над повістю з життя єврейського народу в колишній панській Польщі. Написав оповідання з нового життя "Мій дядько Йосель".

 

ЮРІЙ БОРЕЙША з групою письменників і педагогів пише "Історію польської літератури" для середніх шкіл. Водночас закінчує свою кандидатську працю "Сервантес в освітленні марксизму". Крім того готує до друку збірку памфлетів про західноєвропейську демократію "Тіні", і перевидає "Скамандрі", "В сигналах", повість "Записки сер Віліама Торнера".

 

ТАДЕЙ БОЙ-ЖЕЛЕНСЬКИЙ працює над новими матеріалами про творчість Стендаля і закінчує переклад кільканадцятитомового роману Пруста "В погоні за кращим часом".

 

[Вільна Україна]

21.03.1940