Бережанщина. (Віче).

Дня 14. с. м. відбув ся віче в Жукові під голим небом на громадськім майданї. Посол Тимотей Старух, забравши слово, обговорив у своїй рефератї всі біжучі справи. На початку обговорив докладно справу теперішної елєментарної катастрофи і представив заходи послів і Народного Комітету коло запомогової акциї для потерпівших шкоди. Дальше обговорив теперішне політичне положенє в краю і державі та в справі виборчої реформи до сойму. По рефераті посла Тимотея Старуха віче ухвалило отсі резолюциї:

 

1. Віче констатує, що до елєментарної катастрофи в Бережанщенї як в минулих роках, так особливо сього року причиняєть ся в значній мірі вилив Золотої Липи, а безпосередною причиною сього є урманський і бережанський став; для того віче домагаєть ся скасованя урманського і бережанського ставу.

 

2. Віче жадає здержаня всяких судових екзекуций що найменше на один рік.

 

3. Віче жадає зарядженя відпису всіх залеглих і біжучих податків.

 

4. Віче жадає уділеня безповоротної запомоги в натуралїях, се є збіжа на засів озимини і ярини.

 

5. Віче жадає уділеня безповоротних запомог в грошах на закупно паші для худоби.

 

6. Віче жадає, щоби сейчас заряджено направу попсованих і будову нових доріг, де нарід міг би заробити на закупно поживи.

 

7. Віче жадає роздачі меленої камінної соли для худоби, щоби зіпсовану пашу поправити.

 

8. Віче жадає ухиленя заострених заряджень проти зарібкової еміґрациї.

 

9. Віче жадає, щоби роздача всякої запомоги відбувала ся під строгою контролею ц. к. властий і повітового комітету та посла Тимотея Старуха.

 

10. Віче жадає як найскоршого полагодженя нової виборчої реформи до сойму на підставі загального, безпосередного, рівного і тайного права голосованя.

 

11. Віче взиває послів українського соймового Клюбу, щоби під жадним услівєм не допустили до нормальних нарад сойму доти, доки не буде ухвалена справедлива виборча реформа.

 

12. Віче ухвалює повне довірє соймовому і парляментарному Клюбови, а з'осібна висказує повне довірє свому соймовому і парляментарному послови п. Тимотеєви Старухови.

 

13. Віче жадає розділу краєвої шкільної Ради на польську і руську.

 

14. Віче домагаєть ся заснованя самостійного українського університету у Львові.

 

[Дїло 25.09.1913]

 

25.09.1913