Рідна мова формує зв'язки в нашому мозку

 

Вчені проаналізували структуру мовних зв'язки носіїв німецької та арабської мов.

 

 

Вчені з Інституту когнітивних і мозкових наук Макса Планка в Ляйпціґу знайшли докази того, що мова, якою ми розмовляємо, монтує зв'язки в нашому мозку, які можуть визначати спосіб нашого мислення. За допомогою магнітно-резонансної томографії вони зазирнули вглиб мозку носіїв німецької та арабської мов і виявили відмінності у провідності між мовними ділянками мозку.

 

Сюеху Вей, яка є докторантом у дослідницькій групі Альфреда Анвандера та Анжели Фрідерічі, порівняла сканування мозку 94 носіїв двох дуже різних мов і показала, що мова, якою ми спілкуємося з дитинства, модулює провідність у мозку. Дві групи носіїв німецької та арабської мов були проскановані на магнітно-резонансному томографі (МРТ).

 

Зображення з високою роздільною здатністю не тільки показують анатомію мозку, а й за допомогою методу, який називається дифузійно-зваженою візуалізацією, дозволяють визначити зв’язність між ділянками мозку. Дані показали, що зв'язки аксональної білої речовини мовної мережі адаптуються до вимог і труднощів обробки рідної мови.

 

"Носії арабської мови продемонстрували сильніший зв'язок між лівою і правою півкулями, ніж носії німецької мови", – пояснив Альфред Анвандер, співавтор дослідження, яке нещодавно було опубліковане в журналі NeuroImage. "Це посилення також було виявлено між семантичними мовними ділянками і може бути пов'язане з відносно складною семантичною та фонологічною обробкою в арабській мові".

 

Як виявили дослідники, носії німецької мови демонструють сильніший зв'язок у мовній мережі лівої півкулі. Вони стверджують, що їхні висновки можуть бути пов'язані зі складною синтаксичною обробкою німецької мови, яка зумовлена вільним порядком слів і більшою відстанню між елементами речення.

 

"Зв'язність мозку модулюється навчанням і середовищем у дитинстві, що впливає на обробку та когнітивне мислення в мозку дорослої людини. Наше дослідження дає нове розуміння того, як мозок адаптується до когнітивних потреб, тобто як структурний мовний конектом формується під впливом рідної мови", – сказав Анвандер.

 

Це одне з перших досліджень, яке задокументувало відмінності між мозком людей, які виросли з різними рідними мовами, і може дати дослідникам спосіб зрозуміти міжкультурні відмінності в обробці інформації в мозку. У наступному дослідженні команда вчених проаналізує лонгітюдні структурні зміни в мозку арабськомовних дорослих, які вивчають німецьку мову протягом шести місяців.

 

 

 

Xuehu Wei et al,

Native language differences in the structural connectome of the human brain,

NeuroImage (2023). 

Study examines how our native language shapes our brain wiring

Medical Xpress, 17.03.2023

 

 

19.03.2023