Тернопільські паради в 1816.р.

Ігумен василиянського монастиря в Улашківцях, о. Макарий Татаркевич вже кілька но­чий не спав добре. Провізиї від капіталу на Віденськім Банку не виплачувано монастиреви вже від шести лїт. Опинивши ся разом з монасти­рем перед пятьма роками під панованєм Росиї, він усе уважав за страчене. Але наступила на­гла зміна. Як ненадїйно в 1809 р. т. зв. Терно­пільський Край став ся власностю Росиї, так теж нечайно 1815 р. відзискала його Австрия. Перед ігуменом на столї лежав саме друкований унїверсал, котрим взивало ся до присяги на вір­ність цїсареви Францови на день 9-ий вересня 1816 р. до Тернополя ясновельможних обивате­лів тернопільської землї і всїх духовних, що ма­ють уряд. От добра нагода! — подумав собі о. ігумен. Буде можна спитати, чи нема якої відпо­віди з Губернії на останний урґенс.

Дня 9. вересня рано о. Татаркевич, хоч і не дуже добре настроєвий, бо не вповні здоров, станув у своїм звичайнім тернопільськім заїзді „Під чорним орлом“. В місті застав уже много обивательської братиї, духовенства, монахів. Від знакомого довідав ся, що в палаті комісаря Штутергейма треба явити ся о 9-ій годині. Пій­шов з иншими. Комісар любо витав усїх, про­сив ставити ся на 10 ту годину й запрошував на обід. Коли всї повиходили, о. Татаркевич скори­став з доброї нагоди. Довідав ся, що справа о­держаня провізиї вже полагоджена корисно. На відповідь треба буде ще почекати трохи — з мі­сяць, зо два. Се поправило о. ігуменови гумор. Поставовив на то конто забавити ся.

І забавив ся. А вернувши по забаві „о су­хім куснику хлїба“, але з доброю надїєю до У­лашковець, так оповідав товаришам підчас пообідної рекреациї.

„О годині 10-тій зрана, коли зібрали ся ясновельможні панове обивателї тернопільської землї і сьвященики, ждали ми єще годину в палаті на війско трех реґіментів. Скоро-ж вони прийшли з кінницею в кілька цуґів, тодї з ве­ликою помпою проводжений був усїми до костела ясновельможний комісар де Штутергейм, котрого в дверах дожидали з сьвяченою водою всеч. о. Посядальский, канонїк каменецький, де­кан язловецький а парох ягольницький і місце­вий парох у капах. А коли вони його, покропив­ши сьвяченою водою, ввели до костела, зараз на дзвіници ударено в дзвони, а в костелї на хорі в труби. Він, віддавши поклін найсьвятїй­шим тайнам, вступив на приготовлений трон, над котрим намальований був у весь ріст пор­трет найяснїйшого монарха Франца. Коли там станув, побіч того портрета, зараз у дзвони пе­рестали дзвонити і труби на хорі вмовкли. А коли той гук дзвонів і труб устав, мав промову по польськи, гарну і відповідну до того велича­вого акту. По нїй вийшов на середину полков­ник і читав виразно роту присяги всїм загалом. Сьвітські підчас того читаня повинні були під­няти руки в гору, подаючи перші три пальцї правої руки наперед, а духовні мали тримати праву руку на грудях. По відчитаню тої роти а нашій присязї на вірність найяснійшому монар­хові поставлено гарно прибраний столик, а на нїм папір і каламар з пером і там зараз усї зі­брані підписали ся — сьвітські і духовні. По скінченім підписованю всї три реґіменти разом дали огня з ручної стрільби, а потім і з армат стріляно раз-по-раз.
„Між тим вийшла Служба Божа з виста­вленєм найсьвятїйших тайн, підчас котрої знову раз по-раз давано огня, як з ручної стрільби так і з армат, однаково перед евангелиєм як і по евангелиї. По евангелиї проповідь, відповідну до того акту, мав місцевий тернопільський парох. По нїй знову густо давано огня з ручної стріль­би і з армат, перед піднесеням і по піднесеню, таксамо під кінець Служби Божої, таксамо по скінченю Служби Божої. Розпочато співати Te Deum laudamus і впродовж цілого співаня так­само густе даване огня з армат і з ручної стрільби тревало аж до втоми.

„По скінченю такого богослуженя знову згадані висше всеч. отцї духовні в капах про­вели ясновельможного комісаря до костельних дверий і покропивши його там сьвяченою во­дою, вернули ся до закристиї, а ми всі зібрані, з війском відвели його з великою помпою до палати. Тут належить одно замітити. Коли ми його провадили до костела, в палаті по долівці і по сходах, з обох сторін попід стіни, лежали лаври. А коли ми його назад з костела до па­лати привели, вже ті самі лаври з долівки і зі сходів піднесені в гору стояли з обох сторін попід стінами.

„Коли ми прийшли до покоїв, небавки при­несено сюди три спорі столики І зараз накрито їх скатертями і принесено на тацах на всї три столики ріжних лікерів, гараків, ріжних конфі­тур, потім булочок дуже смачних, шинки, саль­цесонів, щупаків на зимно, зварених, коропів саджено варених, на зимно і т. д. і т. д. Отже хто що хотїв, то їв і що хотїв, то пив. А коли тому прийшов кінець, сам ясновельможний ко­місар де Штутергейм вийшов з другого покою і просив усїх на обід на четверту годину. Тоді панове, ясновельможні обивателї засіли до карт, а ми сьвященики рушили до своїх кватир, де з собою поговоривши, що на нас воно за довго чекати до четвертої години на обід, вибрали ся до трактиєрнї. Там добрим обідом покріпившися, заплатили за нього по 2 зл. п. від особи, і вже не квапили ся запрошені на той панський обід, противно деякі порозїздили ся до своїх домів. А ті з нас, що лишили ся, не гадаючи їхати про­тив ночи, анї на той обід квапити ся, все-ж та­ки поміркували, щоби нас не осудили, скоро нас запрошено, тай пійшли — сьвященики.

„В покою застали ми панів обивателів ще при забаві в карти, офіцирів також досить а також і сьвящеників. До самого стола, як не більше, то певно півтора сотки осіб знай­шло ся...

„Аж о пятій годині, коли вже навтямило ся й чекати, вийшов сам ясновельможний комі­сар, просячи до столу. Рушили всї до салї і як ішли всуміш, так і до столу сїдали, і де хто станув, там і сїв, до готової зупи. І зараз кож­дий зачав їсти. При зупі зараз давано антипетики, а перед кождою тарілкою стояла бутель­ка доброго угорського вина, по три рублї, дру­га бутелька води, третя бутелька червоного ви­­на до води, келїшок і склянка. А що угорське вино було дуже добре, то дехто зараз при зупі взяв ся до нього. Потім давано штуку мяса зна­менито приготовану, по котрій панове комісарі обох циркулів, тернопільського і чортківського, звивали ся з анґлійським пивом, наливаючи кож­ній особі порожну склянку. По тім пиві апетит до їжі направив ся. І їли ми ріжне мясиво, дичину, куропатви, ріжні тїста, пресмачні качки, ґалярети ріжного кольору і смаку, щупаки, коропи, цукри, овочі і т. д., і т. д. В серединї обі­ду давала всїм віватові келїшки і панове комі­сарі кождій особі наливали шампанське вино. А коли всїм поналивано, рушив ся ясновельможний комісар де Штутергейм і зачав пити здоровлє найяснїйшого монарха. Так і рушили ся всї і викрикнули: віват, наш цїсар Франц нехай живе! А тут музика, що на боцї підчас цїлого обіду грала, вдарила в труби і зараз теж з армат на дворі зачали густо давати огня, і аж до скінченя обіду той огонь не уставав. Не уставали й панове ко­місарі звивати ся з бутельками шампанського вина і хто лиш випив чашу, зараз йому наливано, що тревало аж до кінця обіду. По обідї ясно­вельможний комісар відпровадив перші особи з салї до покою, і станув у дверех, де всї, перехо­дячи з салї до покою, дякували йому, а він со­біж перепрошував аж до останного.

„На тім обідї чи бали не було анї одної особі женського пола, бо їх запрошено аж на вечерю, що була о 12 тій годинї в ночи. І підчас тої вечері також густо давано огня з армат. Ці­лу ніч тревала ілюмінация. Ілюміновано цїлий костел Домінїканів, церкву, а найкрасше була ілюмінована новопоставлена жидівська школа.*) І цїле місто в вікнах було ілюміноване“.

В пару днїв після свого повороту до Улаш­ковець, розповівши, що бачив у Тернополи ще кождому з братиї окремо, о. Татаркевич на віч­ну памятку річий вписав своє оповіданє в „Księgę Monasteru Ułaszkowieckiego Z. S. В. W“, відки ми його й виймили.

--------------------------

*) Заснована за російської управи 1813 р. Иоси­фом Перльом.

»Дїло«, 3.02.1913

 

 

03.02.1913