У. С. Поступишин

Парляментарна сесія. — Правительство і сторонництва. — Реґуляція платнї урядників і конґруї. — З комісії буджетової.
25.11.96 | | в 1893-у
[Успіхи молодо-Чехів. — Опозиція серед Поляків. — З комісії буджетової]
14.11.96 | | в 1893-у
[Парляментарна ситуація. — Справа реґуляції плятнї урядників.]
19.10.96 | | в 1893-у
[Парляментарна робота. — Реґуляція платнї урядників. — Рускі петиції.]
30.05.96 | | в 1893-у
Тріюмф і нaдїї ґр. Баденього. — Реформа виборча. — Реформа податкова. — Нїмецка лївиця і польске "коло". — Сподївані відзначеня. — Петиція в справі ревізії катастру грунтового.
11.05.96 | | в 1893-у
Першій тиждень нарад о реформі виборчій. — Атаки на Поляків. — Нагляче внесенє Романчука. — Сварня межи Чехами. — Польске "коло".
27.04.96 | | в 1893-у
[Крїза в коаліції і в міністерстві. — З парляментарних комісій. — Рускі посли.]
20.06.95 | | в 1893-у
[Парляментарна робота. — Реформа виборча. — Закон против піяньства. — Закон карний. — Рускі посли.]
26.11.94 | | в 1893-у