◦ ◦ ◦ ◦

Німеччина буде запрошена до Ліґи Народів.

По донесенням з Льондону Льойд Джордж заявив в палаті громад, що в найблищих тижнях покаже Німеччина, чи має охоту примінитися до постанов мирового договору. Коли Німці справді зачнуть розоруження і достарчать вугля по думці умов конференції в Cпa, тоді безумовно будуть запрошені до союза Ліґи Народів.

 

За виповненням зобовязань.

Канцлєр Ференбах — як доносить радіо з Ліону — заявив в промові, яку виголосив в парляменті, що Німеччина повинна доложити всяких старань і енерґії, аби виповнити зобовязання, приняті на конференції в Спа.

 

Перед льондонською конференцією.

Радіо з Льондону доносить: Стріча Мільрана з Льойдом Джорджем в Бульонь викликана нотою совітського уряду, на основі якої Росія годиться на анґлійське предложення що-до конференції в Льондоні. В цій конференції мали би взяти участь також сусідні держави, що ведуть війну з совітською Росією. Бажанням совітської Росії є, аби також держави антанти взяли участь в нарадах. Наслідком того анґлійський уряд звернувся негайно де аліянтів з повідомленням про ту ноту.

 

Прилучення південного Тиролю до Італії.

Телєґр. Унія доносить з Відня, що недалека вже хвиля втілення південного Тиролю до Італії. В італійськім парляменті відносний закон буде предложений вже в найблищих днях.

 

З анґлійської палати громад.

Як доносять з Льондону, Бонар Льов в палаті громад заявив, що анґлійський уряд не має під сю пору ніяких зносин з ґен. Вранґлем і має переговорювати безпосередно з совітським урядом.

На запит в справі анґлійських полонених в Баку, заявив Бонар Льов, що по останнім відомостям вони є трактовані по нелюдськи. В справі виміни полонених, анґлійський уряд приняв предложення Літвінова, аби в найкоротшім часі випрацювати умову і визначити місце виміни цих полонених.

 

Литва радянською республікою?

Польські часописи пишуть, що Литву проголошено радянською республикою. Потвердження цієї відомости не має.

 

Гроза нової світової війни.

Теперішне положення в Европі — як доносять американські часописи — оцінюють в Америці дуже пессимістично. Визначні американські політики твердять, що о скільки не станеться щось надзвичайне, Европа стане тереном нової війни і заповідають, що Американці не возьмуть у ній активної участи.

 

Совітсько-фінляндські переговори.

По донесенням з Гельсінґфорсу з Москви виїхала совітська делєґація до Дорпату, в ціли навязання переговорів з Фінляндією.

 

Преса про переговори з Росією.

"Дейли Нюз". Відповідь союзних держав перед висланням її до совітського правительства буде віддана апробаті Італії і Зєдинених Держав. "Дейли Кронікел" пише, що приняття совітським правительством услівій предложених в Бульонь було би доказом справжнього стремління до мира зі сторони Росії. "Дейли Телєґраф" пише: Воліли би ми так само як Франція не вести переговорів з совітами, але вони є одиноким фактичним правительством у значній части Росії. Договір з Росією спричинить, — може бути — що Росія перестане бути грізною для цілого цивілізованого світа, а для Польщі безпосередньою небезпекою. На думку цего часопису, услівє, що відноситься до ґен. Вранґля, є для совітського правительства не до приняття. "Морнінґ Пост" противиться якимнебудь компромісам у відносинах з совітським правительством.

 

Зєдинені Держави і переговори з Росією.

Політичні круги не привязують занадто великої ваги до участи Зєдинених Держав у конференції між коаліцією і совітською Росією.

 

Анґлійські війська уступають з Криму.

Анґлійські війська розпочали відворот з Криму. Кілька кораблів виїхало вже до Царгорода. Анґлійські горожане виїздять з Криму.

 

Сусідуючі з Росією держави і конференція в Льондоні.

Співробітник "Дейли Телєґраф" що мав кілька інтервю з представниками держав сусідуючих з Росією, висловив переконання, що ці держави приймуть з одушевленням проєктовану в Льондоні конференцію.

 

Громадська думка

 

31.07.1920

До теми