◦ ◦ ◦ ◦

 

Звідомлення польського ґенерального штабу з 26. ц. м.

На полудне від Двини ворог, кидаючи нові резерви, поновив завзяті наступи в напрямі залізничого шляху Глубоке Будзлав. На йім відтинку йде боротьба.

На полудне від Борисова значні большевицькі сили перейшли Березину. Наші відділи збірним наступом перебилися знову до Березини, відпихаючи ворога в зад. Взято кількасот полонених і кільканайцять машинових крісів. Розбиті вороги криються серед переляку в лісах за нашим фронтом.

На українськім фронті наші відділи на передполі мостового причілка Київ заняли серед наступів Красилівку і Трибухово. Коло Берещева над Дніпром зручним наступом розбито большеви цький відділ, при чому взято в полон 40 людей.

 

Нова проґрама Лєніна.

"Politiken", що виходить в Копенгазі, доносить з "віродостойного жерела", що Лєнін наклонив Троцького Дєржинського, аби прилучився до його останньої проґрами, яка стремить до заведення демократичного уряду в Росії. Влада "черезвичайок" вже не істнує, а її представників заступили в краю експерти. Засадничою підставою теперішньої проґрами Лєніна має бути вільна виміна та признання права власности приватних осіб.

 

Доконечна ліста чеського кабінету.

24 ц. м. предложив президент міністрів Тусар президентови Чехословаччини Масарикови доконечну лісту міністрів до затвердження. Ліста міністрів зладжена на основі порозуміння партій. До нового кабінету входять: президія: Тусар (він виконує й дальше обовязки мін. краєвої оборони); мін. внутрішних справ: Свегля; мін. заграничних справ: Бенеш; мін. фінансів: Енґліш; мін. здоровля і уніфікації: Шробар; мін. почти: Станек; мін. соціяльної опіки: Вінтер; мін. просвіти: Габерман; мін. залізниць: Стрібрни; мін. справедливости: Майснер; мін. публичних робіт: Врбенски; мін. торговлі: Зонтаґ; мін. апровізації: Йоганіс; мін. рільництва: Прашек; міністри без портфелів: Дерер (з повновластями для Словаччини) і Готовец (орґанізація заграничної торговлі).

 

Внутрішня консолідація Poсії.

"Morgenzeitung" подає з Копенгаґи: Члени місії данського Червоного Хреста, котрі саме повернули з Росії, заявляють, що про якийнебудь переворот в Росії під теперішню хвилю не може бути й мови. Навпаки — видно зусилля всіх партій з огляду на зовнішні напади вдержати єдність Росії.

 

Перед новим переворотом в Німеччині?

"Vorwärts" пише, що з добре поінформованих круґів одержав відомість про новий планований замах правиці. Припускають, що на тлі виборчої боротьби вибухне в осередній Німеччині комуністичний переворот, і тоді війська, які стоять на Поморю увійдуть як спасителі та створять новий уряд.

"Vorwärts" перестерігає уряд і німецьку суспільність перед тим кроком і взиває німецькі ліві партії, аби не далися спровокувати до протиреволюційного виступлення німецьких націоналістів.

 

Конференція амбасадорів.

Ліон. Радіо. Конференція амбасадорів відбула вчера рано під проводом Камбона, засіданнє, на котрім полагоджено справу договору між Німеччиною і Данією, в справі Шлєзвіґа та рішено, що проєкт договору оголоситься офіціяльно двом інтересованим державам. Конференція радила також над зужиткованнєм і розділом незнищеного воєнного матеріялу призначеного до продажі. Справа ця буде управильнена по порозумінню з репараційною комісією. Найблище засідання конференції в суботу.

 

Знижка цін в Америці.

Париж. Радіо. "Дейли Телєґраф" доносить з Льондону, що мимо знижки цін в поодиноких випадках 30—40 прц. пересічна знижка цін виносить не більше як 15 прц. Минулої пятниці вибухла паніка між спекулянтами торговлі збіжем в Чікаґо. Старалися продавати засоби за якубудь ціну. Головною причиною спадку цін в Зєд. Державах є рішуча постанова публики не купувати товарів по високих цінах і постанова банків не давати кредитів підприємствам, що спираються на спекуляції та вкінці постанова банкових домів домагатися безпроволочної сплати кредитів, признаних спекулянтам.

 

Мін. Патек про офензиву на Україні.

Варшава. "Ґазета Варшавска" доносить: Міністер Патек дав вияснення співробітникам преси про переговори з совітським правительством. По розбитю російської контрофензиви на Україні були ми готові, покликуючися на заяву президента міністрів зачати мирові переговори. Тимчасом Росія почала офензиву, котра на якийсь час може спараліжувати мої наміри. Теперішню офензиву здержимо і щодо цего наше правительство не має ніяких побоювань. Нота є готова і ждемо хвилі, щоби ми могли її вислати. Польща не робить мирових услівій залежними від висліду подій на фронті, бо мирові основи зі сторони Польщі не є змінені, бож не в побіді оружя шукає Польща арґументів для оправдання їх слушности.

 

Громадська думка

 

29.05.1920

До теми