◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

З нагоди 25 лїтного ювілею истнованя "Рускої Бесїди" в Чернівцях подарували учителї кіцманьского повіта портрет окружного инспектора п. Омеляна Поповича, чоловіка дуже заслуженого коло розвитку черновецких товариств руских, до ґалєрії портретів визначних буковиньских патріотів. Портрет вручила окрема депутація під проводом надучителя п. Никитовича голові "Рускої Бесїди" — послови Є. Пигулякови в присутности поважного числа зібраної интеліґенції.

 

Д-р Борисикевич, професор університету в Градци, приїхав яко відпоручник того-ж університету до Львова, щоби взяти участь в торжестві отвореня львівского медичного факультету.

 

Поліційні ревізії. Оногди відбули ся у Львові ревізії у видавця Now-ої Ероk-и п. Думина, Скаєвского і ще кількох инших осіб, котрих і арештовано. Причиною ревізій були якісь безименні листи з погрозами. По кількагодиннім арештї випущено п. Думина, инші находять ся ще в поліційнім арештї.

 

О! вже заносить виборами. П. Мойса, презес повітового видїлу снятиньского і звістний контркандидат посла о. Гаморака, спровадив оногди на виставу 42 війтів з свого повіта. В полудне заставив им в реставрації Бачиньского перекуску і трунок, при чім підношено різні тоасти, між иншими також в честь Мойси і згоди Русинів і Поляків. Мабуть п. Мойса певний, що війти відвдячуть ся єму при виборах за виставову гостину, бо-ж не на дармо, а тілько ad captandam benevolentiam війтів, він потряс презесівскою кишенею.

 

Зміна властителїв. Село Кудерявцї, в повітї каменецкім, купив Яков Сафрин від Иполита Богдана за 170.000 корон.

 

Краєвий карний суд у Львові одержав порученє не взивати мешканцїв з охрестности Бібрки, засуджених на вязницю, відбувати кару. Причиною того порученя має бути холєра, що появила ся в тамошнім повітї.

 

Львівскій медичний видїл. Будинок для анатомії, гістольоґії і фізіольоґії вибудувало правительство на грунтї, якій жертвувала громада міста Львова і при помочи громадскої субвенції в квотї 30.000 зр. Кошти будови обчислені на 197.200 зр., кошти внутрішного устроєня на 22.600 зр., а на амортизацію интеркалярних процентів 12.700 зр., отже разом 232.000 зр., з чого припадає на державний скарб 202.500 зр. Сей будинок запроєктував радник будівництва Іосиф Бравнсайс після вказівок дотичних професорів. Радник Бравнсайс виробив також подрібні пляни і кошториси і єму поручено управу будови. Натомість підприємство будови взяв на себе звістний архитект п. Ив. Левиньскій.

 

Нагла смерть. В суботу о 1¼ годинї в ночи помер у Львові в готели скоропостижно на удар серця, звістний фабрикант паперу в Сасові, Жигмунт Вайзер. Вайзер вернув був на хвилю перед смертію, з равту в палатї соймовій.

 

Заборонені збори. Львівске товариство "Пролєтаріят" внесло перед кількома днями письменне повідомленє до поліції, що скликало народні збори на день 9 н. ст. вересня, котрі то збори мали відбути ся на площи "Каструм". На дневнім порядку зборів стояла між иншими слїдуюча точка: Запитанє до міністрів, перебуваючих у Львові з нагоди гостини цїсаря, чи наміряють перевести виборчу реформу в найблизшій сесій державной ради? — Дирекція поліції заборонила відбути збори з огляду на публичну безпечність супротив великого руху на улицях і площах.

 

Самоубійство офіцира. Поручник 87 полку піхоти, Гофман, шурин ґр. Шапарого, був засуджений дня 6 н. ст. вересня на 6 місяцїв ґарнізонового арешту за знущанє над вояками. По відсидженій карі був би мусїв зложити ступінь офіцира. Тимчасом сидячи в арештї у Відни, дістав Гофман якимсь способом револьвер і стрілив собі оногди вечером в голову в самоубійчім намірі. Раненого перевезено до войскового шпиталя.

 

Дѣло

 

10.09.1894

До теми