Мозок жінки – молодший

Вочевидь, мозок жінок молодший, ніж чоловіків, принаймні в питаннях обміну речовин. Щодо цього параметра мисленнєвий орган жінок закономірно молодший, ніж мозок у ровесників-чоловіків, засвідчує дослідження. Відмінність проявляється вже в юності. Вона могла б пояснити, чому жінки у старшому віці менш схильні до когнітивної деградації.
Зображення: Jake Olimb/ thinkstock​.


 

Мозок чоловіків «працює» інакше, ніж жіночий – на підтвердження цього кліше вчені знаходять все нові докази. Так, жінки більш чутливі до стресу та більше схильні до депресій. Натомість чоловіки забудькуватіші та з віком частіше страждають від когнітивних відхилень, засвідчує статистика.

 

Власне цій відмінності у роботі пам’яті присвятили своє дослідження Ману Ґоял (Manu Goyal) та його колеги з Медичної школи при Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі. «Згідно з теорією, жінки мають молодший мозок, ніж чоловіки», – пишуть учені. Проте що означає ця теза?

 

Аби дійти висновку про ймовірні статеві відмінності щодо мозкового віку, науковці зосередилися на одному з важливих аспектів функціонування мисленнєвого органу – обміні речовин. Уже впродовж тривалого часу відомо: з часом у мозку змінюється процес засвоєння глюкози – джерела енергії. Діти потребують великої частки цієї цукрової сполуки для так званого аеробного гліколізу – ланцюга метаболізму, що важливий для розвитку та очищення мозку. З віком частка цукру, необхідна для цього процесу, стає все меншою. З 60 років в гліколізі цукор практично відсутній.

 

На підставі цього параметра можна дійти висновку про вік особи. Цей факт науковці використали для свого дослідження, до якого залучили 121 жінку та 84 чоловіків у віці від 20 до 82 років. Конкретно науковці дослідили мисленнєвий орган учасників розвідки за допомогою позитрон-емісійної томографії (ПЕТ). Це дало їм змогу визначити частку цукру, залучену до аеробного гліколізу.

 

Отримані результати Ґоял з колегами занесли до адаптивного алгоритму, який розпізнавав кореляцію між мозковим метаболізмом і віком особи. А що станеться, якщо так натренованій програмі доведеться оцінити дані про обмін речовин у жіночому мозку?

 

Виявилося: алгоритм, навчений на даних про чоловіків, переважно вказував, що вік жінок молодший, ніж насправді. Визначений ним вік становив у середньому на 3,8 року менше, ніж жінкам було фактично. Подібний ефект дався взнаки за оберненого дослідження. Якщо програму тренували на даних про жінок, то для чоловіків алгоритм вираховував у середньому на 2,4 року більше, ніж їм було насправді.

 

«Визначена вікова відмінність між чоловіками і жінами – суттєва», – сказав Ґоял. Однак цю відмінність, зі слів ученого, не можна пояснити тим, що чоловічий мозок швидше старіє – вікова відмінність у метаболізмі проявлялася навіть у наймолодших учасників дослідження, які не досягли тридцятирічного віку. Тут може йтися про статеву розбіжність, що існує з самого початку.

 

Що ж це означає? «Ми ще точно не знаємо. Проте, згідно з припущенням, літні жінки менш схильні до ознак когнітивної деградації, адже їхній мозок фактично залишається молодшим», – каже Ґоял. Як взаємопов’язані обмін речовин у мозку, вік і розлади пам’яті, а також яку роль при цьому відіграє стать, науковці планують детальніше дослідити в майбутньому.

 

«Ми лише почали розуміти, як чинники, зумовлені статтю, впливають на процес мозкового старіння», – сказав Ґоял. Водночас він наголошує: хоча помічена відмінніть між чоловіками і жінками – суттєва, її не потрбіно переоцінювати. «Цей чинник зумовлює лише незначну частку когнітивних відмінностей між будь-якими двома особами», – резюмував учений.

 

 

Daniela Albat

Frauengehirne sind jünger

Washington University School of Medicine/ PNAS, 5/02/2019

Зреферувала С. К.

10.02.2019