Наказ Мінїстерства шляхів.

 

З датою 17 травня 1918 р. вийшов такий наказ:

 

До Мінїстерства надходять відомости, що деякі вищі урядовцї примушують служачих балакати з ними московською мовою, а також були випадки, що повертали ся для перекладу надходячі до інституцій прохання, що служащі здебільшого припинили навчаннє державної мови на курсах, наказую твердо памятати, що в Українській Державі державною мовою є українська, пропоную на всї папери, які надходять до інституцій, написані на українській мові, на тійже мові й відповідати. Зносини з найвищими інституціями, особливо з Мінїстерством, мусять провадитися тільки в державній мові. Внутрішнє дїловодство може тимчасово провадити ся і в російській мові, але-ж постепенно мусять переходити на державну мову, всї оголошення та розпорядки, які виходять за межі внутрішнього дїловодства, пишуть ся на українській мові.

 

Пропоную звернути особливу увагу на найскорійше вивченнє державної мови урядовцям телєґрафу, а до того призначити в конторах коректорів, знайомих з державною мовою, які-б виправляли телєґрами, виходячі й надходячі до Мінїстерства; крім сього слїдкувати за тим, щоб телєґрами, які попадають ся до апарату, писали ся розбірно та ясно. За всяку плутанину в телєґрамах відповідатимуть телєґрафні служби.

 

Всякі блянки та книжки до вироблення форм і перекладу на державну мову замовляти в обмеженій скількости, не більш ніж на пів року. В друкарнях мусять бути заведені шрифти букв української мови, яких недостає в російськім альфабетї. Штемпелї й печатки пропоную перекласти на державну мову по одержанню сього наказу.

 

Наказую всїм урядовим інституціям одержувати офіціяльний орґан Ради мінїстрів. Всі офіціяльні й напівофіціяльні орґани мусять видавати ся на державній мові.

 

Мінїстер шляхів Бутенко.

 

Вістник полїтики, лїтератури й життя

 

26.05.1918