Австрію прилучено до Німеччини.

Hoвий шеф австрійського пресового бюра заявив представникам преси, що Австрія стає частиною німецької держави.

10. квітня все населення Австрії у віці понад 20 літ висловиться у плебісциті за аншлюсом або за незалежністю.

88. точка сен-жерменського договору, що не дозволяла на "аншлюс" без згоди Ліґи Націй, перестає обовязувати.

Австрійська армія прилучена до німецької

Німецьке Інформ. бюро повідомляє з Лінцу: Канцлєр Гітлєр оголосив таку заяву:

1) «Австрійський уряд ухвалив закон про зєдинення Австрії з Третьою Німеччиною. Німецький уряд затверджує це законом.

2) Згідно цим законом австрійська армія з нинішнім днем підлягає моїм приказам, як складова частина німецької армії.

3)„Віддаю ґенералові фон Бокові, командантові 8-ої німецької армії, команду німецької армії в обсягу австрійських краєвих границь.

4) Всі члени дотеперішньої австрійської армії зложать мені присягу»

"Я сповнив свою місію“ — заявив Гітлєр у Лінцу.

Гітлєр переїхав австрійську границю самоходом. Він їде поволи, населення витає його оваційно. По дорозі відвідав він своє родинне село. В год. 19.50 Гітлєр приїхав до Лінцу, якого населення витало бурхливими оплесками. У Лінцу очікував його цілий новий німецький уряд. Дякуючи за привитання Гітлєр сказав:

„Коли виїхав я колись з цього міста, наповнила мене ця сама віра, яка живе в мені по нинішній день. Провидіння покликало мене кермувати німецькою державою, щоб я вернув німцям мою батьківщину. Я вірив у цю місію, жив і воював за неї й думаю, що тепер я сповнив її. Чи всі є цього свідками. Не знаю, якого дня, але вже в  найближчому часі переконаєтеся. Сподіюся, що буду гордий з моєї батьківщини.

Вислід плебісциту мусить виявити, що неможливо розєднати німецький нарід.

Димісія през. Мікляса.

Президент Австрії Мікляс уступив. Згідно з конституцією, його заступає канцлєр Зайс-Інкварт.

Шушніґ арештований.

Доля б. канцлєра Шушніґа невідома — на нього мабуть наложили домашній арешт. Також арештовано чимало дотеперішніх достойників, м. ін. посадника Відня. Є поголоска, що також кардинал Інніцер та зальцбурський архиєпископ арештовані З іншого джерела повідомляють, що кард. Інніцер відправив богослуження з подякою за безкровний переворот.

Гітлєр дякує Мусолінієві.

Як подає Німецьке Інформаційне Бюро, Гітлєр вислав до Мусолінія телеґраму такого змісту: „Мусоліні! Ніколи вам цього не забуду, —  Адольф Гітлєр".

У листі до Мусолінія Гітлєр підкреслив дотеперішню важку долю Австрії. Терпіння австрійського населення не мали меж — сама Німеччина прийняла 40.000 збігців з Австрії. Тому Гітлєр уважає замах на Австрію актом слушної оборони. «Я переконаний, що ви інакше не зробилиб, якщо би в гру входила доля Італії. Як вожд і націонал-соціяліст не можу інакше зробити. Без огляду на консеквенціі витичив я виразно німецьку границю супроти Франції і нині роблю нову також виразну границю супроти Італії. Нею є Бреннер. Це рішення не повстало 1938. р. але після закінчення великої війни і ніколи з цього я не робив тайни“.

Постанови Великої фашистівської ради.

Велика фашистівська рада, якій відчитано лист Гітлєра  ствердила в резолюції, що Шушніґ  рішився на плебісцит без відома Риму і навіть проти його ради. Прилучення Австрії до Німеччини відповідає волі австрійського народу на француську пропозицію спільної реакції на „аншлюс".

Німеччина відкинула протест.

Німецький уряд відкинув протест Анґлії та Франції.

Анґльо-німецькі переговори перервані; відносини між обома державами напружені.

Австрійські гітлєрівці вертаються до праці.

Намісник Долішньої Австрії видав таке доручення: всі б. урядовці намісництва, яких звільнили  за їх націонал-соціялістичну діяльність, мають негайно ставитися до праці. Для полагоді формальних справ створили спеціяльний реферат, яким кермує радник Сеп-Маєр.

15.03.1938

До теми