З життя Товариства "Плай". — Вечір скрипкових творів І. Ковалева.

З життя Товариства "Плай".

Дня 26. березня ц. р. відбулися Загальні Збори Українського Туристично-Краєзнавчого Т-ва "Плай" у Львові. Товариство істнує від 1934 р. і має тепер 5 філій у містах: Перемишль, Стрий, Самбір, новозаснована у Львові і недільна в Тернополі.

Звіт здавав голова Т-ва д-р К. Паньківський і поодинокі діловодчики. Зі звітів приявні довідалися, що Товариство розвивало діяльність у напрямках видавничому, мандрівницькому і викладовому. Діяльність не могла бути така, як цього бажав Виділ, через недостачу фондів.

У минулому році Т-во видало мандрівницький провідник по Лемківщині пера Ю. Тарновича п. н. "Верхами лемківського Бескиду". Це уже другий провідник, виданий заходом Т-ва "Плай" (перший був "Долина Опору і Стрия" д-ра Е. Ю. Пеленського). Виділ свідомий великої ваги таких провідників для поширення мандрівницького руху та піднесення його вартости і має вже в проєкті дальші такі підручники. Йде про те, щоб широкі кола наших спортовців і громадянства піддержали цей почин. Хоча критика приняла книжечку "Верхами лемківського Бескиду" дуже прихильно, досі вона не розійшлася настільки, щоб оплатити кошти друку. Є ще понад 200 зол. довгу.

З діяльности Т-ва на полі мандрівництва треба відмітити дуже вдатне "Свято весни" у бруховицькому лісі та в місяці вересні автобусову прогульку до Крилоса, де учасники оглянули розкопи княжої катедри.

Зимою уладило Т-во низку викладів про поодинокі области нашої батьківщини, що стрінулися з досить великим зацікавленням.

Товариство має теж свій мандрівницько-краєзнавчий журнал "Наша Батьківщина". Журнал виходить уже третій рік під редакцією Степана Щурата і здобув собі вже круг читачів та поважне місце серед наших журналів.

Головою вибрано знову д-ра К. Паньківського; новий Виділ залишився в майже незміненому складі.

Одною з перешкод у кращій діяльності Товариства є все ще за мала кількість членів. Слово за нашим громадянством, щоб воно масовим членством і підтримкою видавництв Товариства уможливило Виділові повести скріплену діяльність.

Адреса Т-ва: вул. Чарнецького 26, партер.
Адреса журналу "Наша Батьківщина": вул. Голуба (Голомба) 8, мешк. 2.

Вечір скрипкових творів І.Ковалева.

На овиді нашого, хоч і якого скромного концертового життя приходять в останньому часі частіше до голосу інструментальні виконавці, які досі були рідкістю сезону: скрипки. В минулу неділю виступив із самостійним скрипковим речіталем новий (уже четвертий з черги в цьому сезоні) молодий скрипак І.Ковалів, абсольвент В. Музичного Інституту ім. Лисенка у Львові зперед кількох літ, який відтак виїхав був на дальші студії до Відня. Молодий адепт представився, хоча й у невеликій, шабльонній програмі, дуже корисно і під оглядом технічним, і змістовим та стилевим. Добре скоординована справність обох рук, чистота й певність тону, до того зрівноваження і зрілість у фразуванні — усе те гарні прикмети, які блиснули особливо у сонаті Гендля Д-дур, у "Рондо" Моцарта-Крейслєра та в "Тарантелі" Венявського. Деякі малі "інциденти" в концерті Мендельзона треба покласти на карб деяких "необчислених" впливів. П. І. Ковалів має завдатки — очевидно при дальшій праці — на знамениту концертову силу. Супровід фортепіяновий обняла п. Н.Біленька і вивязалась із свого тяжкого та відповідального завдання надсподівано добре, хоча (колиб нам прикласти строгу концертову міру) годі не замітити, що в динаміці й аґоґіці було трохи за мало гнучкости й елястики, а також у кольориті удару (здебільша гострого, а за мало глибокого) й інших нюянсах гри можна би ще дечого побажати.  С. Л.

07.04.1939

До теми