◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Руско-народний театр переїздить з завтрішним днем з Теребовлї до Чорткова, де вже в четвер, 9 н. ст. липня дасть на першу виставу "Запорожця за Дунаєм" і "Вечерницї", а в суботу 11 н. ст. липня "Украдене щастє" д-ра Франка. Можна надїяти ся, що Русини з Чорткова і околицї радо поспішать на вистави нашого театру і виповнять єго за кождим разом по береги, бо раз що вже давно гостили між собою нашу дружину театральну, а в друге й тому, що труди і щира, совістна праця нашої дружини вповни заслугує на се, аби подати їй як найбільшу матеріяльну підмогу.

 

Послїдне перед феріями засїданє секції историчної наукового товариства имени Шевченка відбуде ся в середу дня 8. липня о год. 6½ вечером. Реферувати будуть: 1) д-р Кость Левпцкій про правничі розвідки і 2) проф. М. Грушевскій про "Описи староства перемиского з кінця XV. віку".

 

Надзвичайні загальні збори тов. "Академічна Громада" у Львові відбудуть ся в суботу дня 11 н. ст. липня с. р. о 3-ій год. по полудни на університетї з слїдуючим порядком денним: 1. Відчитанє протоколу. 2. Зміна уставу. 3. Реґулямин загальних зборів. 4. Внесеня і интерпеляції. — За Видїл: Иван Раковскій, голова ; Юліян Дроздовскій, писар.

 

Страйк столярів, що треває вже від чотирох тижднїв, ще не скінчив ся. Робітники ухвалили страйкувати дальше і не відступати від своїх жадань. Тілько в менших варстатах, де згоджено ся на их услівя, зачали працювати.

 

В справі еміґрації. Сфери интересовані в удержаню горячки бразилійскої поміщають безустанно в ґазетах баламутні відомости, маючи очевидно на цїли систематично підтримувати горячку еміґраційну. Недавно кинено ся з смілостію і заїлостію на "автентичну" і вже справджену вість, поміщену між телєґрамами "Ґазети Львівскої", що правительство бразилійске замкнуло свої порти для галицких еміґрантів (навіть тих, що собі платять дорогу), названо вість тую ложною. Ужито Киrjer-a Lw., де дня 24 червня оповіщено, що після відомости одержаної з Бреми через аґенцію Тушиньского, транспорт еміґрантів відійде до Парани без жадної перешкоди. Однак вже 5 липня той сам Kurjer Lw. поміщає ласкаву раду для еміґрантів, щоби лише ті, що посїдають фонди на закупно землї загосподарованє і т. п. ишли до Парани; прочі же повинні встримати ся. Як се? то 25 червня зворохобилисьте еміґрантів, щоби їхали до Бреми на 10 липня, а нинї, коли они в дорозї, і коли ваша нїби то пересторога дійти до них не може, ви им радите безусловно встримати ся! Для кого панове граєте ту комедію? Або та идея: купувати в Паранї грунти, котрі по свідоцтву Семирадского мають ціну 200 мілрейсів і більше, за морґ, отже не танші як у нас! Взагалї в послїднім часї робота наших краєвих аґентів бразилійских виглядає на то, як би цїлою форсою спішили ся ще на остаток як найбільше люда зворохобити, поки єще баламученє і затемнюванє фактів має якій успіх, чому вже здає ся близькій конець. Таким баламученєм єсть припоручуванє провінцій С. Катарина і Pio Ґрандо до Суль на будуче поселюванє. Наперед сконстатувати треба, що тоті, що радять, цїлковито не знають, чи тепер суть в тих провінціях простори вільні, надаючі ся до поселеня, а радять оттак, "щоби гандель ишов", а по друге що уряд бразилійскій опираючись на своїй заборонї не допусканя галицких еміґрантів до портів бразилійских, поставить им альтернативу, або вертати до Европи, або ити до горячих провінцій на невільників і на вимертє.

 

Дрібні вісти. З нагоди віча католицкого зїхали ся маршалки рад повітових до Львова. — Стан. Гомоляч купив від ґр. Лончиньскої добра Куткір за 600.000 зр. — В Петербурзї відслонено памятники Гоголя і Лермонтова. — В недїлю застрілив ся у Львові вояк 30 полку піхоти; се від нового року вже осьмий случай самоубійства в сїм полку. — Вінчанє п. Ант. Курковского, предприємця похоронів, з п-ею Бальбиною Явдиковою відбуло ся 7 н. ст. липня с. р. в костелї св. Николая у Львові. — Василь Чернецкій горожанин міста Львова помер 5 липня в 70-ім роцї житя.

 

Дѣло

07.07.1896

До теми