Кінець кандидатам наук: Верховна Рада прийняла закон про перехід на PhD.

 

Верховна Рада на своєму засіданні у вівторок прийняла закон, котрий вносить зміни до законодавства щодо присудження наукових ступенів і реґламентує відхід від наукового ступеня кандидата й запровадження засад PhD європейського зразка.

 

За прийняття закону проголосувало 299 народних депутатів – майже конституційна більшість. Жодного голосу не дала єдина фракція – "ОПЗЖ". 

 

 

Закон упорядковує рівні освіти, правове регламентування атестації здобувачів вищої освіти, процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

 

Керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайло Винницький назвав прийняття закону "черговим маленьким кроком у правильну сторону" і запевнив, що "в Україні можливо впровадити PhD європейського зразка".

 

"Системі разових спецрад з присудження ступеня доктора філософії бути! Маємо вагомий крок в сторону Єдиного європейського простору вищої освіти і науки! При цьому ступінь доктора наук залишається як національна особливість вітчизняної системи. Цей ступінь будуть і надалі присуджувати традиційні постійно діючі спецради. Останні також зможуть присуджувати ступінь кандидата наук тим здобувачам, які розпочали підготовку до 2016 року", – пояснив Винницький у facebook.

 

Зокрема, в законі "Про вищу освіту" з'являється норма: "Доктор філософії – це освітній і водночас науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді".

 

Закон передбачає, що "атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою спеціалізованою вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою, які мають акредитовану освітню програму третього рівня вищої освіти з відповідної спеціальності (спеціальностей для міждисциплінарних робіт)".

 

Натомість атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва, "здійснюється на підставі публічного захисту мистецьких досягнень у формі творчого мистецького проєкту разовою спеціалізованою радою [...]".

 

При тім в Україні надалі збережеться ступінь доктора наук. "Доктор наук – це науковий ступінь, що здобувається особою на основі ступеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю та передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, що забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані у наукових виданнях".

 

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, стара система присвоєння наукових ступенів діє в Україні до 30 червня 2021 року. Самі ж ступені доктора філософії та доктора мистецтва ввійшли до українського законодавства водночас із ухваленням нового закону "Про освіту" 5 вересня 2017 року.

 

Перехідні положення нового закону передбачають, що "підготовка кандидатів та докторів наук, розпочата до 1 вересня 2016 року, здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим законом". "За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», здобувачам наукових ступенів присуджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, та видається диплом кандидата або доктора наук", – уточнив законодавець.

 

30.03.2021