Вирощувати і виховувати кадри.

Наша країна знаходиться напередодні четвертої Сталінської п'ятирічки — п'ятирічки відбудови й дальшого могутнього розвитку народного господарства.

 

Почесна роль в здійсненні завдань четвертої п'ятирічки належить численній армії радянських, господарських і технічних кадрів.

 

Тому перед відділом кадрів МК КП(б)У на всю широчінь постало питання впрошування і виховання кадрів за рахунок кращої частини місцевого активу. Певна робота в цьому напрямку дала непогані результати.

 

Багато товаришів з місцевого активу гаряче взялись за громадсько-політичну діяльність, нині день-у-день ведуть велику, корисну роботу в підготовці до наступних виборів у Верховну Раду СРСР.

 

Так, наприклад, учитель педучилища тов. Луцишин крім своєї прямої роботи, висунутий головою виборчої дільниці, керує хоровим гуртком. Директора неповно-середньої школи №4 тов. Гец та кращого стахановця, забійщика шахти №1 тов. Халавка також висунуто до складу дільничної виборчої комісії.

 

Ряд товаришів з місцевого активу висунуто на керівну радянську, господарську і технічну роботу. Так, наприклад, т. Козоловича І. висунуто заступником голови міської Ради депутатів трудящих.

 

Можна назвати ще багато прізвищ місцевих активістів, що на практичній роботі набувають досвід громадських керівників і організаторів. До них належать оператор VIII нафтопромислу тов. Бориславський, який висунутий на посаду майстра по нафтовидобутку і перевиконує виробничі норми, Комарницький, який з пом. бурільщика висунутий на посаду бурового майстра Контори буріння.

 

Всього висунуто на радянську, господарську і технічну керівну роботу за рахунок місцевого активу та інвалідів Вітчизняної війни 119 чоловік.

 

Поряд з цим особливе актуальне значення в умовах нашого міста — міста нафти набуває підготовка масових технічних кадрів для наших підприємств.

 

Так за 1945 рік по всіх підприємствах нашого міста підготовлено масових кадрів 1491 чоловік проти плану 1188 чоловік. Крім цього на 1 січня 1946 р. додатково навчається ще 965 чоловік.

 

Зокрема по Бориславській групі підприємств об'єднання "Укрнафта" за рік підготовлено 587 чоловік, в тому числі операторів — 95 чоловік, слюсарів — 92 чол., шоферів — 17 чол., станочників — 28 чол. У вищий розряд переведено 405 чол. По Бориславському рудоуправлінню за рік підготовлено 494 чол., у вищий розряд переведено 198 чол.

 

Але треба сказати, що не всі керівники підприємств з усією серйозністю взялись за підготовку відповідних кадрів для своїх потреб. Так наприклад, по тресту Бориславського відділку "Укргаз" за рік підготовлено лише 293 чоловіка.

 

Одним із недоліків у вихованні кадрів є те, що в ряді підприємств, установ висунутим молодим кадрам не створюють належних умов, не допомагають їм в роботі. В Конторі буріння висунутому на посаду бурового майстра тов. Комарницькому належних умов в роботі не створено, відсутність транспорту не дає можливості оперативно керувати на своїй ділянці роботи. Аналогічні приклади є і на других підприємствах.

 

До міста Борислава прибула велика група репатрійованих радянських громадян, які так багато настраждались в німецькій неволі. Обов'язок керівників підприємств оточити їх увагою і піклуванням, допомогти їм найшвидше оволодіти шляхом курсів та індивідуального навчання різними професіями.

 

Необхідно, щоб керівники підприємств, установ, партійні організації повсякденно працювали над вирощуванням кадрів і над ідейно-політичним вихованням їх. Тільки оволодівши марксистсько-ленінською теорією, наші кадри зможуть правильно розуміти поставлені перед собою завдання і правильно їх розв'язувати.

 

І. І. Чечетенко, секретар МККП(б)У по кадрах.

 

Нафтовик Борислава

28.12.1945

До теми