Орест Друль

  Я чекав цього речення — може, не в такій формі, але власне такого змісту: "українські росіяни, які стають основою творення нової Росії, а потім солідарного з нею повоєнного існування України — тут є перспектива позитивного співіснування україномовних та російськомовних громадян в Україні".  
25.09.17 | |
На початку засідання філологічної секції НТШ 18 березня 1904 року Іван Франко повідомив, що секретар секції Михайло Павлик зрезиґнував зі свого секретарства, а тому протоколюватиме засідання він сам. Таким чином у нас лишилися чотири протоколи, писаних рукою Франка: від 18 березня, 26 травня, 15 липня та 18 листопада 1904 року.    
04.08.17 | |
Минулого тижня до Львова заїжджав професор Міхаель Мозер — австрійський славіст, що вихором влетів в українське мовознавство, збуривши своїми новими підходами академічну встоялість нашої науки. І Україна в його особі несподівано здобула авторитетного адвоката в царині лінґвістики.
16.11.16 | Львів |
  Парадокс демократичної революції полягає в тому, що її робить активна меншість для того, щоб забезпечити волевиявлення пасивної більшості. І велика рідкість, коли це реалізоване демократичне волевиявлення відповідатиме інтенціям революціонерів.  
11.05.16 | |
​   Вкурвлює мене факт — не знаю як вас, а мене таки вкурвлює, — що за чинними правилами правопису я мав би почати це речення словом "укурвлює". Не чув я — не знаю як ви, а я таки не чув — слова "укурвити", але якби здавав ЗНО, то volens nolens мусив би його писати.  
28.09.15 | |
    Франкове оповідання „Гава“ якось не тішиться увагою нащадків. Даремно. Воно на простих прикладах прекрасно ілюструє дію ринкових механізмів: і шумпетерівського монопольного прибутку від інновацій та його розсмоктування під дією конкуренції, і ресурсного виснаження як ілюстрацію олсонівської трагедії спільного, і банальну взаємну користь від посередництва. І, зрештою, принцип win-win, коли від співпраці виграють всі сторони.  
  Ідея цього дослідження в мене з’явилась — страшно сказати — 28 років тому, коли готував для самвидавчого «Євшан-зілля» добірку купюр в 50-томнику Франка. Сухі Франкові цитати вилученого з його праць тексту без жодних коментарів чітко вказували, чим страшний він був для тодішнього режиму.  
12.05.15 | |
Договір гідності заради сталого розвитку        Преамбула  
25.02.15 | |
​   Цьогорічними кавалерами ордену капітули незалежного культурологічного журналу «Ї» «За інтелектуальну відвагу» стали Богуміла Бердиховська і Сергій Дацюк. Вручення відбулося на щорічній церемонії «Межа року», де і прозвучав оцей відчит. На прохання реальних і евентуальних, але що цю можність не зреалізували, слухачів публікуємо його письмово.  P.S. Якщо хто забув значення якого зустрітого слова, то, навівши на нього мишку, можна собі пригадати.
22.12.14 | |