Холмщина

Коли я тут, то завше блукаю поглядом по списку тих, що загинули 10 березня 1944 р. Не вмію думати цифрами, при кожному прізвищі думаю про конкретну людську долю.
(в жовтні й листопаді 1648 р.)   І. Похід зпід Львова під Замостя.  
24.06.41 | Холмщина |
В 54-ому числі "Краківських Вістей" появилася ІІІ. частина статті п. В. Островського п. н. "Чергові завдання Холщини", в якій автор критично розглядає вартість та значіння вживаних тепер назв: Холмщина і Підляшшя. Тому, що деякі з висловлених шановним автором тверджень та поглядів суперечать історичній правді, позволю собі подати декілька завваг, щоб серед читачів "Кр. В." не поширювалися помилкові переконання.  
01.07.40 | Холмщина |
І.   Руки до праці й праця для рук   Холм, 6. червня 1940.  
28.06.40 | Холмщина |
(Фраґменти репортажу і спогадів з Холмщини)   І.   В цей вечір, коли над Берліном повисло холодне травневе небо, а тисячі людей з мовчанкою й повагою надслухували перших докладніших повідомлень з несподівано розпаленого фронту на бастіонах Бельґії і Голяндії, в цей дивний, хмарний вечір ми зустрілися. Д-р Б. (швайцарський журналіст) підійшов безшелестно і станувши за моїм кріслом, поклав мені на плече руку. Поки я встиг здивовано оглянутися, почув знайомий український запит: Коли ж поїдемо до Туркович?
06.06.40 | Холмщина |
Звістки про українські землї, зайняті австрійсько-нїмецькими військами, все ще доволї скупі. Зносини між Галичиною й Холмщиною та Волиню щойно в завязках, а нашої інтелїґенції на тих землях дуже небагато, тай та за своїми військовими обовязками має мало змоги приглядати ся уважнїйше місцевому життю.  
23.01.16 | Холмщина |
За польським істориком Каролем Шайнохою подаємо отсе в скороченню один з найцїкавійших прикладів, як ширили ся латинство, польщина й польські звичаї на Українї в XVI стол.  
21.11.15 | Холмщина |
Дальші прояви росийського гакатизму.   Комісия, яка складаєть ся з представників росийських мінїстерств, виробила проєкт реформ, котрими мають зруссифікувати Холмщину. Перш усього звернено увагу на назви місцевостий. Так, Грубешів мають перехрестити на "Рубежовъ", Реповець на "Яровец", Дембіни на "Дубная" і т. д.   Далї проєкт визнав за бажане призначити три місяці арешту або 500 карб. штрафу за потайне навчанє, не відповідне росийським державним плянам.  
02.07.14 | Холмщина |