Проф. д-р. М. Кордуба

В 54-ому числі "Краківських Вістей" появилася ІІІ. частина статті п. В. Островського п. н. "Чергові завдання Холщини", в якій автор критично розглядає вартість та значіння вживаних тепер назв: Холмщина і Підляшшя. Тому, що деякі з висловлених шановним автором тверджень та поглядів суперечать історичній правді, позволю собі подати декілька завваг, щоб серед читачів "Кр. В." не поширювалися помилкові переконання.  
01.07.40 | Холмщина |