О. М.

Здавалосяби, що між усіми людьми панує згода на точці права народів рішати про свою судьбу, а прецінь ця славнозвісна засада, що мала покласти кінець війнам по словам президента Вільзона, нарушена передовсім владами, що тепер утворились.
26.11.19 | | в 1918-у
30 мая 1915.  
19.06.15 | |
І. Въ связи съ освободительной войной вопросъ о будущемъ русско-польскихъ отношеній и, въ частности, вопросъ о размежеваніи обѣихъ народностей сталь на болѣе реальную почву. До сихъ поръ всѣ попытки къ русско-польскому сближенію не выходили изъ границь чисто теоретическихъ разсужденій. Причины этого явленія мы видимъ въ томъ, что польская политическая мысль, несмотря на пройденную польскимъ народомъ суровую школу исторіи, все еще вращалась въ кругѣ идеи исторической Польши.
20.03.15 | |
Давно відома річ, що житє приносить нераз такі дивні подїї, що як би таке виду­мав повістяр, люди сказала би: "Се не по­дібне до правди". Проте сї повісти житя прав­диві. Так само житє приносить і свої гумо­рески, нераз такі повні гіркої іронїї і весело­сти, що авторови, себ то самому житю, тре­ба з вдячности до самих колїн поклони­ти ся.
26.03.13 | |