Др. М. Лозинський

Відкритий лист до членів Української Національної Ради і Ради Державних Секретарів Західної Области Української Народньої Республіки і до Українського Національного Комітету в Злучених Державах Північної Америки.
14.02.20 | | в 1918-у
Що значить Народня Република? Се є держава, збудована так, що нарід має повну законну змогу здійснювати в ній свою волю.
11.03.19 | | в 1918-у
Будувати нову державу і рівночасно вести війну з ворогами, у яких державний апарат був не від нині, — чи треба аж поясняти, як се важко?!
09.03.19 | | в 1918-у
По обох боках давного кордону ми одержали прокляту спадщину: деморалізацію російського чиновництва і австрійсько-польської бюрократії, — деморалізацію, яка за чотири роки війни зросла до нечуваних розмірів.
05.03.19 | | в 1918-у
І.   Дїточі лїта. Народня школа. Ґімназія. Початий лїтературної творчости.   Іван Франко родив ся 15 серпня 1856 р. в селї Нагуєвичах, дрогобицького повіту, в Східній Галичинї. Його батько Яків був заможній селянин, який побіч хлїборобства займав ся також ковальством; його мати була з роду загонової шляхти Кульчицьких. Іван був найстаршою дитиною; по нїм прийшло ще трьох братів і одна сестра, яка одначе швидко вмерла; вийшовши вдруге замуж, його мати мала ще одну доньку. Всї вони зостали ся селянами.  
17.06.17 | |