Львів

Украінське питанє переходить в новійших часах дивні фази розвитку. Від коли при кінці XVI віку унія з Польщею, з разу політична, а далі й обрядова силою натуральноі реакціі кинула між Украінців сильний фермент і збудила перші проблиски національного почутя, першу свідомість національних інтересів відрубних від інтересів польських (почутє відрубности від Московщизни збудило ся і виступило досить різко вже в другій половині XVII віку), бачимо серед украіньского народу і серед украінськоі суспільности певне аналогічне, хоч не паралельне хвилюванє тоі свідомости і того почутя.
04.05.96 | Львів |
  Дня 26 н. ст. грудня відбулось під проводом проф. Н. Вахнянина друге засїданє артистичного комітету театрального. З краю зволили прибути пп. Волод. Левицкій з Станиславова і д-р Евг. Олесницкій зі Стрия. З місцевих членів явились пп.: Из. Белей, проф. Коцовскій, референт театральний проф. К. Лучаковскій, д-р Ом. Огоновскій і п. Ив. Франко. До нарад запрошено також будучого адміністратора театру, п. Винницкого.  
30.12.92 | Львів |
  І.   Не завадить нїколи розглянутись від часу до часу серед обставин та в суспільности, серед котрої жиємо, і спокійно та зовсїм предметово зібрати разом хоч деякі прояви, які нам тут впадають в очи; хиби наші стануть нам тогди виднїйші, а хоч их ще тим не поправимо, то будемо мати бодай то вдоволенє, що причини их стануть нам хоч би трохи яснїйші.  
30.06.92 | Львів |
  Статья надіслана Редакції.   "Дѣло" помістило в своїй статьї в н-рі 90 з 4 мая відповідь на статю поміщену під повисшим заголовком в 90 н-рі "Галицкой Руси". Тая відповідь відносить ся і до закидів на темат становища "партійного", а поминула сторону фахову. З тої причини прошу Вас, Пане Редакторе, зволїть помістити в "Дѣлї" отсе моє письмо.  
06.05.92 | Львів |
На засіданю виділу Просвіти 16 дек. 1891 р. рішено, на представленє д. Романа Заклінского зі Станіславова, видати яко книжечку товариства "Про ліченє методою Кнейпа".   Не знаємо мотивованя д. Заклінского, однак сам факт сего рішеня виділом Просвіти свідчить про те, що тому виділови невідомо, що метода Кнейпа се найновійший гумбуг шарлатанеріі в медицині.  
01.02.92 | Львів |
  Zarząd zakładu nar. im. Ossolińskich wydal właśnie sprawozdanie ze swej czynności i ze stanu zakładu w ubirglym roku 1891. Z tego sprawozdania wyjmujemy niektóre szczegóły, mające ogólny interes. We wstępie zarząd usprawiedliwia się, że w r. z. zaniechał zwykłego aktu uroczystego, a to z powodu przebudowy gmachu, która chociaż rozpoczęta z wiosną, do pory aktowej nie mogła być ukończoną.  
12.01.92 | Львів |
  сталось уже причиною, що редакцію Dziennik-а Polsk-ого тяженько закололо коло патріотичного єї серця і она з великого болю вистогнала нинї ось таку статью під зaг. Ruskie towarzystwo asekuracyjne:  
08.12.91 | Львів |
Користачи з ласкавого дозволу редактора "Часописи Правничої", перепечатуємо з неї для Читателїв "Дѣла" першу, яка доси появила ся, ширшу житєпись бл. п. Олександра Огоновского, в котрій начеркнена теплою рукою дїяльність незабутного покійника яко писателя, яко дїятеля на поли народнім і яко професора.       ***  
20.08.91 | Львів |