◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Відень 12 серпня. Вчера задемонстрували многі купцї против відпочинку недїльного, не замикаючи своїх торговель о годинї 10-ій перед полуднем. Поліція увязнила купцїв.

 

Берлин 12 серпня. Фльоту нїмецку відкликано з-під Марока, бо Мароко дало повну сатисфакцію за убійство нїмецкого підданого Рокштроба, виплативши 250.000 франків відшкодованя і усунувши з уряду урядника, котрий причинив ся до сего конфлікту.

 

Петербург 12 серпня. Міністер скарбу виїхав за границю.

 

Софія 12 серпня. Сторонництва Стамбулова і Радославова получили ся в одно під проводом Петкова.

 

Дѣло

12.08.1895

До теми