◦ ◦ ◦ ◦

Румунський король на Буковині.

З Букарешту доносять, що румунська королівська пара відїхала до Черновець. Королівська пара забавить на Буковині чотири дні.

 

Швайцарія в Лізі Народів.

З Берна доносять: Швайцарська Союзна Рада повідомила урядово секретаріят Ліґи Народів про приступлення Швайцарії до Ліґи Народів.

 

Новий голова репараційної комісії.

З Парижа доносять: Поанкаре вручив Мілєранови прохання о звільнення його зі становища голови репараційної комісії. Його заступником буде Буржуа.

 

Лотишсько-большевицькі переговори.

Лотишсько-большевицькі переговори ведуться на таких основних точках: 1) Совітська Московщина признає незалежність, самостійність і суверенність в етноґрафічних границях лотишської републики. 2) Лотва і Московщина взаїмно зрікаються покриття державних видатків на ведення війни. 3) Лотва і Московщина зобовязуються не вмішуватися до внутрішних справ другої з держав і не дозволять на формування чужих військ на своїй теріторії. 4) Обі держави взаїмно забезпечують права горожан другої держави. 5) Московщина звертає Лотві вивезене майно державних і приватних інституцій, товариств та осіб. 6) Московщина бере на себе певну частину воєнних шкід виряджених Лотві. 7) Московщина признає Лотві право до участи в російському державному майні. 8) Лотва дає Московщині право користання зі своїх вільних портів а також право транзіту без цла за відповідні рекомпензати.

 

Анґлійсько-большевицькі переговори.

З Константинополя доносять, що переговори між большевиками і головнокомандуючими ґенералами з армії ґен. Вранґля вже розпочалися. Ці переговори мають на ціли завішення оружя. Анґлійці готові визнати совітську владу на Кавказі, аби тільки забезпечити участь Анґлії в експльоатації нафти в Баку.

 

Брусілов про польський наступ.

З Амстердаму доносять: В анґлійській пресі поміщено письмо Брусілова до начальника штабу совітської армії, в якому він признає за Польщею право на самоозначення і заявляє, що й Росія має на це право, отже тому напад Польщі на русскі землі повинен бути відпарований силою.

 

Звідомлення польського ґенер. штабу з дня 20 ц. м.

Варшава. На північ від Дністра неприятель атакував стацію Крижопіль. Піхота наша при співучасти летничої ескадри відкинула неприятеля на 20 км. Зрештою на Вкраїні спокій. На відтинку гор. Березини дальше завзяті боротьби. Резерви, що збіраються на цім відтинку заатакували 19 мая девять разів наші оборонні лінії.

Декотрі місцевости в завзятих боротьбах на баґнети переходили кілька разів з рук до рук: передовсім завзяті бої ведено на фронті III. лєґіонової і І. литовсько-білоруської дивізії. Там відбито неприятеля і забрано 500 полонених і кілька машинових крісів. На відтинку середньої Березини великі сили неприятеля стараючися сфорсувати цю ріку, відперто.

 

Бонар Льов про польську офензиву.

Льондон. Ава. Бонар Льов відповідаючи на інтерпеляцію в справі неприятельської акції між Польщею і большевиками, пригадав, що польському правительству полишено повну відповідальність в справі приняття або відкинення большевицького мирового предложення. Гармсворт відповідаючи одному послови, заперечив начеби найменшу скількість австрійської муніції передано Польщі під опікою союзників. Б. Льов прийшов ще раз до слова і заперечив начеби союзні держави похвалювали польську офензиву.

 

Асквіт про польську офензиву.

Амстердам. "Курант" доносить, що Асквіт у промові, виголошеній в Льондоні, обжаловував анґлійське правительство за затаєння перед парляментом попирання Польщі Анґлією.

 

Громадська думка

22.05.1920

До теми