◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Видїл товариства "Рускої Бесїди" в Тернополи уряджує дня 26 н. ст. мая с. є. в недїлю перед Зеленими святами а на випадок непогоди в першу недїлю по Зелених святах величаву маївку в глубіцкім лїсї під Тернополем і на ню всїх Bп. Земляків до як найчисленнїйшої участи запрошує. Виїзд з Тернополя о 1-ій годинї з полудня зелїзницего до Глубічка. — За видїл Цурковскій, секретар.

 

Міністер справедливости ґр. Шенборн видав до всїх презідентів висших судів краєвих обіжник, в котрім висказує свій жаль, що при розправах карних часом без потреби відкривають приватні відношеня родин і одиниць. Ce тpeбa з уряду виминати. Дальше в обіжнику сказано, що судьї мають уважати і на те, щоби заступники сторін, без очевидної конечности, не ставили непотрібних допитів що до приватного житя обжалуваних і свідків. Обіжник сей кінчить ся візванєм до презідентів, щоби розправи карні поручали cя лише таким судьям, котрі показують ся до того дїйстно спосібними.

 

При церкві "Народного Дому" т. зв. другій городскій, ведуть ся дальше деякі роботи, именно каменярскі а в серединї мулярскі і декораційні.

 

Новий дворець в Перемишли. З львівскої Дирекції руху державних зелїзниць одержуємо отсе письмо: Розвій Перемишля в послїднім десятилїтю спровадив незвичайний зріст фреквенції подорожних в тім містї. Дотеперішний дворець оказував з кождим днем більші хиби, так що-до вигоди подорожних як і самої служби руху. Обставина тая спонукала дирекцію зелїзниць державних до заступленя нинїшного невідповідного, тїсного двірця новим, хорошим, відповідаючим вимогам новочасної техніки в тім напрямі. Вже сего року стане в Перемишли на місци неестетичної рудери хороша величава будівля, котра неперечно буде і оздобою міста. Роботи вже в повнім ходї: оба бічні роги вже стоять, а тепер приступлено до збуреня старого а побудованя нового тракту середного. Факт той з натури річи потягне за собою на час перебудови неодну недогідність зарівно для публики приїзжаючої і відїзжаючої з Перемишля. Вирозумілість і терпеливість публики, змушеної в тім власне часї уживати сего двірця, єсть конечною. В цїли зарадженя можливим позірно оправданим реклямаціям подорожних подаємо стан річи до відомости Вп. читателїв. Хвилеві невигоди винагородять вскорі просторі, видні і з комфортом уладжені почекальнї, величавий вестібуль, як і взагалї всї убікації зелїзничі уладжені після найновійших і найвідповіднїйших взірцїв.

 

Цїсарске наданє ґр. Кальнокому брилянтів до великої ленти ордеру св. Стефана єсть першим того рода випадком у внутрі Австрії від часу, як тая відзнака надана була канцлєрови держави кн. Метерніхови. Тепер у внутрі Австрії нїхто, з виїмкою ґр. Кальнокого, не має такої відзнаки. По-за границями держави мають такі відзнаки лише чотири особи: перскій шах, кн. Бісмарк, б. амбасадор нїмецкій у Відни кн. Рейс і султан Абдуль Гамід.

 

З ґубернії гродняньскої виїхала минувшого тиждня коштом бар. Гірша партія жидів зложена з 500 душ на кольонії до Арґентини.

 

Сїмнацятий межинародний конґрес літературний відбуде ся сего року в Дрезднї від 21 до 28 вересня. В проґраму зїзду поставлено чотири днї на засїданя, а в прочих днях участники конґресу будуть відбувати екскурсії в місцевости замітні з різних взглядів.

 

Дрібні вісти. Віцепрезідентом висшого суду краєвого у Львові має бути именований д-р Ян Диловскій, теперішний презідент окружного суду в Перемишли, шурин екс-міністра Земялковского. — Теодор Кузик, капітан 10-ого полку піхоти, перейшов на власне жаданє на пенсію. — Вистава повітова рогатої худоби в Станиславові не відбуде ся дня 5 н. ст. червня але в четвер дня 27 н. ст. червня с. р. — Бар. Адам і Ванда Горохи набули села Виннички, Дмитровичі, Гончари, Голів і Людвинів в повітї львівскім за 300.000 зр.

 

Дѣло

21.05.1895

До теми