◦ ◦ ◦ ◦

Націоналістичний рух в Туреччині.

З Ліону доносять, що збори турецьких націоналістів рішили зорґанізувати не тільки оружний опір, як також реліґійно-політичну пропаґанду в Туреччині і за границею. Ведуться на Кавказі живі переговори турецьких аґентів з большевиками.

 

Скликання чеської конституанти.

Чеське коресп. бюро доносить з Праги: Президент Масарик скликав нововибране національне згромадження на день 26. мая до Праги.

Дня 27. мая сенат і національне зібрання виберуть президента чесько-словацької республики.

 

Родос признаний Італії.

КБ. доносить з Румунії, що Венізельос заявив в палаті послів, що остров Родос признано Італії, за що Греція дістане инший остров з Додеканосу.

 

Урядове заперечення.

З Риму доносять, що італійський уряд заперечує урядово, наче би він домагався відложення конференції в Cпa.

 

Анґлійська партія Праці проти Поляків.

З нагоди польської офензиви на Україні "Daily Herald" офіціяльний орґан крайного крила партії Праці пише: Упадок Київа нічого не доказує. Таж вже перед місяцем Раковський заявив, що не під Київом, а під Харковом зачнеться кровавий відворот Поляків. Це буде розгром Польщі. Завдяки йому сьогодня фанатичним шовінізмом оживлена польська армія станеться червоною, а Польща станеться совітською республикою. В противнім випадку Поляки, ці зваріовані мілітаристи викопали би гріб власній вітчині і причиняючися до відбудовання давної Росії довели би до того, що вона загорнула би польські землі.

 

Литовські законодатні збори.

Литовське пресове бюро доносить, що дня 17. ц. м. відбулося в Ковні урочисте отворення литовських законодатних зборів, президентом держави Саноторном. Президентом законодатних зборів вибрано б. міністра рільництва христ. демократа Стульґінського. Серед загального ентузіязму прийнято резолюцію в справі незалежности Литви. Президент держави і кабінет подалися до димісії, одначе на прохання Стульґінського осталися на разі при власти.

 

З Ради Ліґи Народів.

З Риму доносять: на публичнім засіданню ради Ліґи Народів предсідатель Тіттоні здав справу з рішення членів Ради на приватнім засіданню і заявив, що Рада Ліґи Народів що до опіки над будучою арменською державою прихилюється до переговорів в справі запропонованого їй Найвищою Радою патронату. Відтак ґенеральний секретар відчитав звіт в справі комітету справедливости для створення постійного трибуналу міжнародної справедливости.

 

Польські війська відступили за оборонну лінію.

Звідомлення ґенерального штабу з 18. ц. м. На Україні положення без зміни. Концентрація ворожих військ на цілім фронті передмістя Київа треває дальше.

На південь від Двини по довготревалих завзятих боях наші відділи під напором переважаючих сил неприятеля відступили за оборонну лінію.

 

Троцький заповідає побіду совітів.

З Гельсінґфорсу доносять: Троцький заявив, що Росія готова розпочати боротьбу також і з державами антанти, які підпирають Польщу. Похід польських військ до Дніпра є наслідком тільки хвилевої слабости совітських військ. Росія — як твердить Троцький — ще зможе пімститися над своїми ворогами. Вона працюватиме так довго, доки її вороги не будуть цілковито знищені. При допомозі пролєтаріяту цілого світу упаде влада буржуазії, а влада над цілим світом перейде в руки совітів.

 

Російсько-татарський похід на Грузію.

З Ліону доносять: Енвер-паша мав прибути до Баку. Російсько-татарська армія в силі 50.000 людей зібралася до походу проти Грузії.

 

Громадська думка

 

21.05.1920

До теми