Замітки над "Шематизмом станиславівскої епархії на 1895 р.

Появив ся "Шематизм клира епархії станиславівскої" на р. 1895, а що дати в нїм уміщені суть цїкаві як для клира других епархій так і для ширшого загалу читателїв, тож і подаємо их до відомости.

 

Число парохій виносить 433, з тих одна в домі кари в Станиславові а 2 инкорпоровані монастирям оо. Василіян; наданя цїсарского 66, ординаріятского (де жиди суть властителями) 31, приватного 336. Парохії цїсарского наданя суть виключно в косівскім і двох буковиньских деканатах, а з малими виїмками в надвірняньскім і пістиньскім. Парохії з стопою конґруальною 1000 зр. єсть одна в Чернівцях; з стопою 700 зр.: в Галичинї пять: Бучач, Городенка, Коломия, Станиславів, Снятин, — в Буковинї девять: Довгополе, Радівцї, Серет, Сучава, Бояни, Вашківцї, Заставна, Кіцмань, Садагура; з стопою 600 зр. в Галичинї шість парохій: Залїщики, Надвірна, Товмач, Печенїжин, Тисьмениця і Чортків а 6 прочих парохій в Буковинї. 403 парохій єсть в Галичинї о стопі конґруальній.

 

Сотрудництв експонованих з платою 460 зр. виказано 23; сотрудництв системізованих: 4 о конґруї 400 зр., 8 на 350 зр., а 36 на 300 зр. річно (включно вже з сотрудництвом системізованим в 1894 р., але єще не активованим в Боришківцях) — разом 48 сотрудництв а з експонованими 71. Експоновані сотрудництва мають дотацію по части в грунтах, а решту конґруї доповняє реліґійний фонд, лиш 3 новійші сотрудництва експоновані не мають дотації в грунтах а тілько грошеву конґруу. Сотрудники системізовані (48) мають свої посади при 41 парохіях; при двох парохіях (Станиславів і Чернівцї) єсть по 3, в трех парохіях (Коломия, Городенка і Тисьмениця) по 2 а в 36 парохіях по одному сотрудникови. Девять сотрудників системізованих мешкає в прилученім селї, але плати експонованих не мають, а то в парохіях: Далешеві, Ниркові, Тлустім, Балинцях, Косові старім, Надорожні, Петрилові, Устю зеленім і Чорткові. (Сего року містить шематизм по раз першій ті дані.) Сотрудників приватних платних по 300 зр. річно з реліґійного фонда, приданих за-для слабости або староста парохам до помочи, єсть 26. Се найбіднїйша катеґорія священиків, бо для них нема сталого мешканя.

 

Катихитур сталих єсть три: при ґімназіях в Бучачи, Станиславові і Коломиї, одна при учительскій семинарії в Станиславові, разом 4 при середних школах; — при школах видїлових і народних єсть по дві катихитури в Станиславові і Коломиї, а по одній: в Бучачи, Снятинї, Копичинцях, Надвірнї, Залїщиках, Кутах і від 1 вересня 1895 р. в Чорткові, разом 11, з котрих ино 6 заміщують ся сталими катихитами, а пять провізорично сотрудниками (в Кутах заміщена катихитура парохом, за винадгородою 60 проц. від сталої платнї, бо та винагорода єсть дуже низька і осібний катихит не міг би з неї утримати ся). Катихитура ґімназії в Бучачи не єсть сего року заміщена.

 

В душпастирстві було занятих 527 священиків (між ними два Василіяне). Між 9 катихитами був 1 Василіянин. Капитульних крилошан єсть 5, почетних 5; один учитель семинарії учительскої а один докторанд в колєґії Авґустина у Відни. Пенсіонованих священиків єсть 4, з тих два професори ґімназії, а один священик остає без занятя. В трех монастирях: Бучачи, Погони і Улашківцях єсть 10 єромонахів: з тих 5 реформованих, котрі трудять ся місіями людовими переважно в нашій епархії. Завідателїв парохій єсть 39. Епископска консисторія складаєсь з епископа а 9 совітників і референтів; розпорядженя друкує ся в Вістнику стан. епархії. Канцелярія консисторська утримує ся платою з фонда реліґійного 1.700 зр. і з такс консисторских. Пресвитерів-ювілатів єсть 25; в 1894 р. було 17 рукополаганих; 6 пресвитерів прийшло з двох других епархій; умерло в 1894 р. 22 священиків. В инші епархії перейшло 6 укінчених богословів. Институцію на парохії отримало 27 священиків. Рукоположеня вижидає 10 укінчених богословів. Місць в семинарії духовній у Львові для епархії єсть 74, але ино 55 заміщених, (з питомцїв належить 43 тепер до звязи войскової). Три місця стіпендійні в Римі, заміщені тепер львівскими епархіянами. Интересна поява: брак питомцїв з епархії, але посад вільних нема.

 

В Станиславові єсть 15 священиків руских чинних; перед заснованєм епископства було ино 4. Замітне ще то в сїм роцї, що прибув деканат Сучавскій на Буковинї, одно сотрудництво в Чернівцях і одна експозитура в Садові перемінена на осібну парохію, а активованє сеї парохії наступить по переведеню розмеженя а полагодженю справи патронату.

 

Черновецкій деканат числить 9 парохій і одну експозитуру, душ 15.561; а Сучавскій деканат: 7 парохій і одну експозитуру, душ 7.253, — разом в Буковинї єсть 16 парохій, 2 експозитури і 3 сотрудництва, 21 священиків в душпастирстві а душ 22.814 розкинених у всїх девятьох повітах Буковини. В чотирох парохіях нема церквей, богослуженє відправляє ся в трех лат. костелах в Заставнї, Радівцях і Серетї, а в Боянах в тимчасовій каплици. В сїмох парохіях нема навіть дому парохіяльного; кватирне, яке в тих місцях виплачує реліґійний фонд по 46, 60, 84 зр. річно, зовсїм не вистарчає на наєм відповідного мешканя і уриває значну часть их конґруї, з котрої мусять платити ще підводи до многих, по кілька миль віддалених, прилучених сїл, щоби утримати звязь з парохіянами і не бути для них тягаром. Парохії греко-католицкі в Буковинї переважно по містах і місточках, де дорожня більша.

 

Дотація в грунтї єсть ино в двох парохіях. На 16 парохій єсть аж 10 завідателїв, котрі ино по 40 або 50 зр. місячно побирають. Був випадок, що парох на Буковинї зрік ся парохій а пішов на завідателя до Галичини. Розкиненє людности, біднота і зависимість суть в деяких парохіях буковиньских так великі, що староствам трудно приходить ся позбирати тих парохіян, аби могли вибрати комітет церковний і бодай в части якусь будівлю парохіяльну перепровадити.

 

Душпастирів жонатих має епархія 417, вдівцїв 101, безженних 7, монахів 2, — церквей матерних 430, дочерних 296, каплиць 31. Число душ 828.938 — зросло від заложеня епископства за 10 лїт о 84.771 душ.

 

Заведенє Сестер служебниць в Самолусківцях, деканата гусятиньского, не уміщене в Шематизмі.

 

Священик.

 

Дѣло

15.03.1895

До теми