◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Полк. Микола Шаповал в переїздї з Варшави до Букарешту задержався в четвер у Львові і відвідав нашу редакцію. Того самого дня вечером поїхав далі.

 

Адміністраційні розпорядки для східної Галичини відрочені. На конференції східно-галицьких польських послів з представниками уряду згодженося відрочити іменування кандидатів до тимчасового самоуправного виділу (6 членів і 3 заступників) аж до порозуміння представників соймових клюбів, а в справі поділу східної Галичини на воєвідства заявленося за введеннєм нового адміністраційного поділу в дорозі урядового розпорядку.

 

Додаток учителям-емеритам. Буджетово-скарбова комісія польського сойму ухвалила чвертьрічний додаток для емеритів-учителів і посмертне чвертьріче для вдів і сиріт по учителях і підвищення емеритального додатку для учителів, вдів і сиріт по учителях.

 

З тимчасової ради міста Львова. Четвергове засідання тимчасової міської ради у Львові мало знову патріотичну марку. Ухвалено чолобитну резолюцію Шлескови, а відтак щойно полагоджено справи дневного порядку. Ухвалено дорожняний додаток для міських урядників від 65—100 процент, підвишку елєктрики, трамваєвих білєтів і ґазу. (Висоти цих підвишок ми вже подали перед кількома днями). Притім радний Маєвскі поставив внесок, щоби трамваєві вози курсували рано вже від год. 6.30, бо тоді найбільше число урядників і робітників йде до праці. Були инші внески, щоби постаратися о більше возів і поробити инші інвестиції. Внески відіслано до порішення елєктричній комісії. Порушено ще справу статуту Союза міст і зміну програми науки в промисловій школі, на чім засідання покінчено.

 

Особовий рух на залізничім шляху Белзець-Львів. Львівська Дирекція залізниць оголошує: Від 26. лютого ц. р. починається на шляху Белзець-Львів рух особових поїздів 2212 (відїзд зі Львова 810) а 27. лютого особовий поїзд 1213 (приїзд до Львова 16.20).

 

Цінниковий рух кравців у Львові. Союз кравецьких робітників і робітниць у Львові звертається до загалу товаришів на провінції з такою відозвою: Кравецькі робітники й робітниці на провінції! По причині нашої акції в ціли управильнення відносин в нашому заводі звертаємося до всіх кравецьких робітників і робітниць, щоби оминали Львів аж до укінчення нашої акції. Союз кравців і кравчинь у Львові.

 

Палату Потоцьких у Львові при вулиці Коперника має купити якесь француське консорціюм. У Львові ходять неймовірні поголоски про ціль, на яку має бути ужита ця палата.

 

Шляхоцтво на продаж. За 10.000 К оферує якийсь барон (у "Wiek-у Now-ому") своє шляхоцтво на продаж. Здається, що на своє "шляхоцтво" певно купця не найде!

 

Вперед!

28.02.1920

До теми