◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Дальшій відчит проф. М. Грушевского з рускої исторії відбуде ся ві второк дня 19 н. ст. лютого о 6-ій годинї вечером в lll-ій сали рускої ґімназії.

 

З судової салї. Кс. Володислав Мсціш, римо-кат. парох з Немирова ставав сими днями перед трибуналом судьїв присяжних у Львові яко обжалований о кривоприсягу. По переведеній розправі засудив трибунал кс. Мсціша на кару 6-місячної тяжкої вязницї заостреної одним постом в тиждни.

 

Стан бібліотеки при університетї львівскім в 1894 роцї. З виданого справозданя показує ся, що доходи сеї бібліотеки (дотація і такси иматрикуляційні) виносили 9811 зр. 65 кр., з чого ужито на закупно творів 8382 зр. 44 кр. Взагалї було в бібліотецї книжок 130.000 томів (71.500 чисел) рукописей 524, документів 220, мап і картин 1234, монет і медалїв 11.000. В роцї 1894 прибуло 5200 книжок, з того з закупна 3000, яко обовязкових примірників 500, а решта з приватних і правительственних дарів. Дуже цїнний єсть набуток рукописей в послїдних двох роках, котрих число піднесло ся з 390 до 524. Бібліотека одержала майже цїлий архів економії в Самборі, збір актів відносячих ся до заряду дібр державних і костельних краківскої річипосполитої і судові книги (переважно міскі) зі Сколього, Любачева, Коломиї, Снятина і Жовкви з XVI—XIX столїтя. В 1894 роцї користало зі бібліотеки 15.267 осіб, визичивши 54.215 томів (пересїчно 70 читателїв, а 133 томів на день). Найбільшій попит був в віддїлї польскої літератури, відтак правничих і суспільних наук а потім исторія. Именно визичено: з польскої літератури 14.808 томів, з права 6819, зі исторії 6394, зі клясичної фільольоґії 6391, часописий 4590, з нїмецкої літератури 4556, зі фільософії і педаґоґії 2550, з загальної літератури 2248, з математики і фізики 1227, з медицини 1226, зі инших наук природних 1075, з рускої літератури 1088, зі штуки 620 і з теольоґії 595 томів. Взагалї з огляду на фреквенцію займає університетска бібліотека у Львові по-при бібліотеку в Градци трете місце в Австрії (по Відни і Празї).

 

З причини снїжних заметей задержано зелїзничій рух на шляхах: Золочів-Тернопіль, Красне-Радивилів (рух товаровий), Станиславів-Гусятин, на коломийских льокальних зелїзницях, Вама-Рус Молдавиця, Чернівцї-Новоселиця, Чернівцї-Серет (рух товаровий), Гадікфальва-Радівцї і вкінци на шляху Глибока-Бергомет.

 

Над маєтком нашого пок. земляка Володимира Качали, що мав свого часу фабрику штучних мінеральних вод в Кіїві, а при кінци свого житя був управителем акційного товариства цукроварень, має бути розписаний конкурс. Товариство, котрого управителем був пок. Качала збанкротовало, а що покійний мав в нїм значні гроші і був єго управителем, то тепер мусить єго маєток відповідати за страти товариства. Маєток пoк. Качали виносить около міліона зр.

 

Шайку обманцїв, котра під проводом Адольфа Фліттера оперувала у Львові вже від довшого часу придержано вчера і арештовано. Фліттер разом з своєю жінкою Малкою, з Вільгельмом Гольманом, Гершом Брандом і учеником 8-ої кляси золочівскої ґімназії Абрагамом Шпіґлем, фальшували довжні скрипти, на котрих підписували різні личности з висших войскових кругів. Виновників відкрито в такій спосіб: Фліттері підробивши скрип на 70.000 зр. осмотрений дуже добрим підписом, продав єго Лейзорови Ґерстенфельдови. Якійсь час відтак сплачував Фліттер рати правильно, так що звернув навіть Ґерстенфельдови 30.000 зр., однак коли решти не платив, Ґерстенфельд звернув ся просто до підписаного на скриптї, упоминаючи ся о решту залеглости. Однако зі страхом дізнав ся, що упав жертвою обманьства, а коли цїла річ стала голосною в львівских лихварсках кругах, зголосило ся до Ґерстенфельда ще кількох инших властителїв подібних скриптів, a між ними Хаїм Дрекслєр, львівскій купець з площі Смольки ч. 1, що мав куплений від Фліттера скрипт на 5.000 зр. При ревізії у Фліттера не найдено нїякої готівки, лише книжочку з записками. Арештований Фліттер признав ся отверто до вини і видав всїх своїх спільників.

 

Дрібні вісти. Намістник ґр. Бадені виїхав в суботу вечером до Кракова, де взяв участь у вчерашнім торжестві интронізації князя-епископа Ив. Пузини. На се торжество прибув також міністер Мадейскій з Відня. — Вчера 17 н. ст. лютого відбуло ся в Телячім (стація зелїзнича Монастириска) вінчанє п. Кипріяна Дубрака, укінченого богослова з панною Александрою Лїтиньскою, дочкою тамошного пароха. — Маєтність Гильче на Буковинї виставлено на ліцитацію за цїну 133.611 зр. 30 кр. з двома речинцями: 19 н. ст. марта і 23 н. ст. цвітня с. р. — Головна виграна льосів міста Станиславова в квотї 9.000 зр. при оногдашнім тягненю упала на ч. 22.943. — За спроневіренє засудив львівскій суд листоноса з Жовкви Льва Адольфа Демечка на однорічну вязницю і на зворот спроневіреної квоти 316 зр. 75 кр. — Василь Біловольскій, емеритований капітан, придїлений до служби при командї 10-го корпуса, помер в Перемишли дня 15 н. ст. лютого. Похорон відбув ся нинї.

 

Дѣло

18.02.1895

До теми