◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Державні службовики, Українці, яких досі не принято до служби, зволять зголоситися особисто або письменно до Горожанського Комітету урядничої Секції у Львові, вул. Руська ч. 3. IІ. пов., та подати свої адреси і евентуально одержані відмовні рішення своїх властей.

 

В справі школи ім. М. Шашкевича. У Львові удалася в неділю, дня 15. ц. м., депутація родичів, зложена з О. Стефановича, громадян Карпяка, Петра Яреми і Галібея до перебуваючого у Львові посла тов. Дашиньского, якому представила невідрадне положення цеї одинокої у Львові міської школи. Тов. Дашиньскі обіцяв інтервеніювати у відповідних чинників, щоби ті невиносимі відносини, які панують в тій школі, усунути, — одначе за успіх не ручить.

 

До відома соймової комісії для справ інтернованих і полонених! Іван Денека з Люблинця нового, арештований ще в листопаді 1918 року, сидить далі в таборі на Домбю. В справі увільнення цего чоловіка, який дуже підупав на здоровлю (два рази перейшов тиф!), роблено ріжні заходи, вношено подання, потверджене жандармерією, староством і т. п. та сегодня все лишилося без успіху. Таких випадків є дуже багато.

 

Радника Івана Масляка, арештованого в Бережанах, перевезено з Бережан до львівської тюрми. Його акта находяться в прокураторії.

 

Підвищення цін передплати львівських ґазет. Супроти нечуваної доріжні паперу і друку, львівські дневники підвищують як передплату так і ціну поодиноких примірників. "Chwila" підвищила ціну місячної передплати на 26 марок, а подиноке число на 1 марку.

 

Фабрика ниток у Львові. Анґлійсько-француське товариство ладиться заложити у Львові фабрику ниток, як це вже зробило в Лодзі.

 

З судової салі. Зі Стрия. Дня 11. лютого 1920 р. відбулася перед зміцненим трибуналом в Стрию розправа проти обжалованих Білінського, Прухни, Миколи Мицика і Гулина селян з Синевідська, за злочин з 150 к. з., за рабунок, якого обжаловані допустилися, як українські жовніри. Трибунал засудив обжалованих Біліньского, Прухну і Мицика на 4 роки вязниці а Ґулина увільнив від вини і кари. Обжалованих боронив адвокат д-р Антін Герасимів.

 

Д-р Генрих Кагане помер 13. лютого ц. р. на пятнистий тиф. Покійний був одним з кращих правників Львова.

 

Вперед!

17.02.1920

До теми