◦ ◦ ◦ ◦

Ріжні вісти.

 

Поголоска про большевицько-українські переговори. З Букарешту доносять: В Київі і Харкові ведуться далі переговори між представниками совітської Росії і України. Українці, які є під большевицькою окупацією, стремлять до мирного пожиття обох народів і домагаються автономії України під зверхністю совітів (?). Військо і фінанси мають бути спільні. Українці є за війною з Польщею і бажають відзискати східну Галичину і Волинь.

 

Похід червоної армії. З Букарешту доносять: Червона армія через заняття Овідіополя опанувала лиман Дністра коло Акерману. Здовж залізничої лінії Мелітополь—Севастополь зближається червона армія до вузлової стадії Джанка.

 

Большевицька офензива проти Польщі? Льондонський "Daily Telegraph" доносить за "New Vork World", що Троцький випрацював плян кампанії проти Польщі, який полягає головно на двох посуненнях: однім в напрямі Вильне, другім через Галичину, Карпати і Чехословаччину. Троцький мобілізує 8 міліонів людей, з яких 2 міліони вже сформовані під командою ґен. Брусілова.

 

Білінський також проскрібований? Берлінський "Vorwärts" приносить сензаційну звістку, що на лісті осіб, яких видачі домагаються держави антанти находиться також б. австрійський міністер Білінський.

 

Німецький офіцир про большевицьку армію. "Der neue Tag" подає інформації про стан совітської армії. Інформатор — німецький офіцер — сам належить до офіцерського корпуса червоної армії. Большевики — по його словам — перекинули на польський фронт 7, 15, 16 і 12 армію. Боєва сила тих армій виносить 400.000 крісів і 13.000 скорострілів під командою ґенерала Сучуєва. Дисципліна в червоній армії дуже добра. Жовнірські ради давно усунено. Боєздатности не потрібно вже піддержувати аґітацією у великім стилю. Вона є й без сього.

 

З льондонської конференції. Тел. Комп. доносить з Льондону: Париський кореспондент Таймса доносить, що льондонська конференція треватиме довше, як припускали. Кромі актуальних справ німецької і російської, обійме вона також адрійську справу і східне питання. Так буде вона наче продовженням мирової конференції.

 

Большевицьке воєнне звідомлення з 10 ц. м. На північнім фронті в околиці Двини і Онеґи ведуться успішні для нас бої. На западнім фронті прогнано ворога з горбів на схід від Великого Села. Його женуть далі. На западнім і південнім фронті поступають червоні війська по обох боках залізничого шляху на північний запад від Коростеня. В напрямі на Камянець осягнули наші війська лінію 20 верст на південь і захід від Бару. В околиці Одеси стоять червоні війська 50 верст на північний схід від Тирасполя.

 

Анґлійці заперечують. Бюро Райтера доносить, що в інформаціях, начеб Анґлія і Росія вели мирові переговори не має ні слова правди, бо поминаючи справу полонених, не ведуться між тими державами ніякі переговори.

 

Більшість голосів за Данією. Зі звітів, які тепер надійшли з плєбісцитових областей в Шлєзвіґу виходить, що більшість голосуючих заявилося за Данією.

 

Чолобитня Поанкарому. Француська палата послів на засіданню, яке відбулося 10. ц. м. зложила чолобитню Поанкарому за його великі заслуги для вітчини.

 

Льойд Джордж про мир з большевиками. Обговорюючи в палаті громад російську справу Льойд Джордж заявив, що вимінна торговля з Росією є конечна та що вона спричинить відповідний зворот в умах російського народу. Мира не можна заключити аж до часу, коли большевики зречуться теперішних варварських метод.

 

Америка не признає независимости Литви. "Нюйорк Геральд" доносить, що американське правительство остає вірним єдности Росії, тому вислало до литовської Нац. Ради урядову відмову признання литовської держави.

 

Громадська думка

14.02.1920

До теми