◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

З Станиславова пишуть нам, що з иніціятиви "Рускої Бесїди" завязав ся комітет, котрий має заняти ся урядженєм урочистих вечерниць в память ХХХІV-тих роковин смерти Тараса Шевченка. Вечерницї відбудуть ся в другій половинї марта. До участи в підготовляючих роботах має бути запрошена, окрім товариства "Рускої Бесїди", філія тов. "Просвіти", товариство "Руских жінок" і товариство "Шкільна Поміч".

 

Видїл читальнї "Просвіти" в Надвірній устроює в недїлю мясопустну дня 17 н. ст. лютого для членів читальнї і их родин в великій сали ратушевій забаву з танцями. Початок о годинї 6½-ій вечером. Чистий дохід з сеї забави призначує ся на фонд основний каси пожичкової при читальни.

 

Дирекція краєвої вистави повідомлює виставцїв, котрим признано нагороди, що почетні дипльоми, золоті, срібні і бронзові медалї та похвальні листи комітету вистави, як також золоті і срібні медалї торговельних палат, призначені для львівских виставцїв, видають ся що день за вказанєм відповідної лєґітімації в бюрі вистави (Ягайлоньска ч. 15), від години 9—12 передполуднем. Медалї і дипльоми державні будуть видавані з кінцем лютого.

 

Краєве товариство парцеляційне завязує ся у Львові яко товариство з ограниченою порукою. Товариство має на метї підпирати заробок і господарство своїх членів купованє земских маєтків, парцеляцією их на менші господарства між членів, посередництвом в користь своїх членів і парцеляції их маєтків, як також адміністрованєм і арендою грунтів а будинків, що становлять власність товариства або єго членів. Найнизшій удїл кождого члена установлює ся на 100 зр. Перші конститууючі загальні збори товариства відбудуть ся в недїлю дня 10 н. ст. лютого о 4-ій годинї з полудня в бюрі задаткового банку у Львові.

 

Товариство ґімнастичне "Сокіл" у Львові складає сим подяку Світл. совітови "Народного Дому" і "Руского Касина" за безплатне відступленє саль на баль сокільний. Дальше дякує Вповажним Паням: Савчаковій, Шухевичевій, Хоминовій, Нагірній, Олесницкій і Бережницкій, за ласкаве принятє обовязків господинь балю; п. Сарачиньскому за аранжованє, другови Турковскому, декораторови, за декорованє салї, і всїм тим, що зложили добровільні датки, а то Вп. пп: Мончаловскій 2 кор., Н. Н. 2 кор., Онишкевич нотар 10 кор., д-р Лучаківскій з Тернополя 20 кор., о. Чубатий 2 кор., Шухевич 4 кор., Гарасимовичева 4 кор., Ковальскій 2 кор., Хойнацкій 2 кор., Голейко 4 кор., о. Дуткевич 10 кор., о. Колодницкій з Ягольницї 4 кор. і Венгринович 20 кр. При сїй нагодї просить товариство для зуставленя рахунків о ласкавий зворот білєтів, висланих з запрошенями. — Від старшини тов. ґімн. "Сокіл" у Львові. — В. Нагірний голова. — Ст. Кубик справник.

 

Дрібні вісти. Вчера рано приїхав до Кракова на войскову инспекцію архикнязь Отто. — Дня 7 н. ст. лютого відбув ся торжественний візд князя-епископа Пузини до Кракова. — Рух поїздів на шляху Красне-Тернопіль, Львів-Белзець і Гадікфальва-Радівцї вже привернений.

 

Дѣло

09.02.1895

До теми