До наших Впов. Читателїв.

 

З нинїшним числом кінчимо пятнацятий рік нашого видавництва, а з понедїлком вступаємо в рік шіснацятий.

 

Щиро дякуючи Вам, Впов. Читателї, за дотеперішну піддержку нашого видавництва, просимо о ще щирійшу піддержку на будуще — і то в обох напрямах: моральнім і матеріяльнім.

 

Що до першого — раді би ми, щоби "Дѣло" все було зеркалом, в котрім вірно відбивались би пануючи думки і погляди серед загалу щирих Русинів та й весь рух народний — політичний, просвітний, економічний і взагалї культурний — длятого просимо всїх наших Впов. Читателїв дїлити ся з нами своїми думками й поглядами на всякі справи стоячі на порядку дневнім і доносити нам о всїх проявах руху народного.

 

Що-до другою, т. є. матеріяльної піддержки — просимо наших Впов. Читагелїв о три річи, а именно: по перше — щоби чим скорше вирівнали всї залеглости [котрі, як ми вже писали, виносять тисячі], аби видавництво могло заспокоїти свої довги друкарни і фабрицї паперу; по друге — щоби передплату брали в правдивім значіню того слова, а не в значіню "послїплати", якої в цїлім світї не знають видавництва часописей, навіть такі, що мають публичні чи приватні субвенції, яких наше видавництво, на всї боки вповнї независиме зовсїм не має, по трете — щоби ширили нашу часопись, приєднуючи єму як найбільше передплатників. Все те лежить не лише в интересї самих Читателїв, але і в интересї справи рускої, отже можемо сміло відкликатись навіть до патріотизму і жертволюбности загалу руского!

 

Редакція-ж з своєї сторони доложить всїх сил, щоби "Дѣло" могло на будуще як найлучше служити справі народу руского, котрій — сего не можуть заперечити навіть вороги — за дотеперішних пятнацять лїт віддало немало доброї прислуги.

 

Хвиля нинїшна безперечно важна для народу руского. На очах наших — з одної сторони в політицї рускій дїють ся невиразні й дивні переверти, з другої знов сторони в просвітній і економічній орґанізації нашої суспільности видко богато проявів, котрі мусять радувати серце кождого патріота і скріплювати віру в красшу будучність свого народу.

 

Наше видавництво має повну свідомість важних своїх обовязків серед нинїшної хвилї житя народу руского, а при щирій піддержцї патріотичного загалу певно і вивяже ся з них так, як сего вимагає добро справи рускої!

 

Дѣло

 

12.01.1895

До теми