До відкриття Будинку вчених у Львові.

 

Поруч з організаційною роботою Львівське оргбюро обкому спілки вищої школи та науково-дослідних інститутів провадять активну підготовчу роботу до відкриття у Львові Будинку вчених.

 

Львівські учбові заклади разом з філіалами інститутів Академії наук зараховують 800 наукових працівників.

 

Будинок вчених буде тим осередком, до старше покоління вчених буде ділитися своїм досвідом роботи з молодими науковими працівниками.

 

Проведення при Будинку вчених лекцій, рефератів, наукових конференцій, творчих звітів вчених, письменників, діячів мистецтва відіграє велику роль у розгортанні творчого наукового життя у Львові.

 

Зараз всі інститути Львова на вчених радах затвердили плани наукової роботи на 1945 рік. Створення Будинку вчених дасть можливість опрацьовувати ці плани на засіданнях наукових секцій, одержувати вказівки і консультації.

 

При Буднику вчених необхідно створити інститут консультантів і рецензентів, що будуть давати теоретичні і практичні поради у розв’язанні наукових проблем. Добре буде також провадити творчі зустрічі заслужених діячів науки, літератури і мистецтво з інших міст Радянського Союзу.

 

У Львові всі можливості для створення при Будинку вчених секцій: енергетичної, хімічної, сільсько-господарської, медичних наук, економічної, технічної допомоги Червоної Армії та інших.

 

Крім роботи секцій в Будинку вчених будуть створені гуртки по вивченню праць марксизму-ленінізму, художніх форм, іноземних мов. Будинок вчених також мусять бути й хорошим місцем відпочинку для вчених та їх родин.

 

Вільна Україна

09.01.1945

До теми