◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Відень 11 грудня. Депутація хорватских бурмістрів з Дальматії під проводом пос. Кляїча доручила цїсареви меморіял о економічнім лихім станї в Дальматії. — Дотеперішний амбасадор в Петербурзї ґр. Волькенштайн именований послом в Парижи а кн. Франц Ліхтенштайн амбасадором в Петербурзї.

 

Будапешт 11 грудня. Ліберальне сторонництво ухвалило вислати цїсареви подяку за санкцію.

 

Берлин 11 грудня. Канцлєр кн. Гогенльоге доручив презідентови парляменту внесенє прокуратора, домагаюче ся дозволу парляменту на слїдство карне против соціял демократичних послів, котрі не встали з місць в часї промови в честь цїсаря.

 

Лондон 11 грудня. Доносять, що хиньскій цїсар разом з двором хоче виїхати з Пекінґа, хоч можна сумнівати ся, чи Япанцї за-для зими думали би тепер о походї на Мукден або Пекінґ.

 

Білград 11 грудня. Зачав ся процес просив Цебинача і товаришів, обжалованих о заговор против династії. Говорять, що Цебинач був аґентом провокаційним правительства і длятого він буде про око засуджений але відтак дозволять єму утечи.

 

Дѣло

11.12.1894

До теми