◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Як покрити дефіцит краєвої вистави? — отсе квестія, котра занимає тепер дирекцію вистави. Дефіцит виносить 400.000 зр., а єсли би удало ся продати будинки виставові після уложеної цїни 120—150.000 зр., то все таки ще остав би дефіцит. Але і квоти 120.000 зр. за будинки не можна так легко роздобути, бо львівска рада міска, котрій предложено се купно, щось не конче за тим потягає, а именно роблять опозицію ті члени ради, котрі не входила в склад комітету виставового і дивлять ся на цїлий интерес лиш яко "радні міскі". Длятого треба якось накрутити опінію публичну і першій тої ролї підняв ся орґан лєндербанку, апелюючи до патріотизму і чувства вдячности радних міста Львова для творцїв (a recte директорів і акціонерів) вистави. Вкінци доходить Przegląd до такого заключеня, що обовязок покритя дефіциту тяжить на містї і краю. Чи се заключенє мало би бути натяком, що в соймі появить ся внесенє на покритє краєм дефіциту і буде ухвалене?

 

Коломийскі Русини мали остатними часами два незвичайні днї. Дня 20 листопада загостив до нашого міста по дорозї з Черновець проф. М. Грушевскій на запрошенє тутешних народовцїв. Повитаний на двірци головою "Родини" сов. адвокатом Ильницким, загостив до єго дому і тут познакомив ся з кружком народовецкої громади. Зібрало ся двацять і кілька осіб. [З околицї за-для свята не могли люде прибути.] З міста Коломиї, правда, могло зібратись більше але, на жаль, н. пр. з професорів тутешних ґімназій явив ся лиш оден п. Ф. Взагалї нема солідарности між Русинами, що голова то розум; многі відтягають ся від працї народної, навіть ті, що своїм становищем могли би, стоячи на передї, скріпляти тих, котрі трудять ся.] Пpи спільній вечери першій повитав дорогого гостя адвокат Ильницкій, відтак в имени громади промовив сов. Тит Заячківскій а в имени Кружка жіночого панї докторові Кобриньска. В промовах піднесена була вага катедри рускої исторії, радість що науку з тої катедри голосить щирий Українець, й бажанє молодому ученому професорови як найкрасших успіхів єго тут працї. Проф. Грушевскій сердечно подякував за привіт і в довшій промові вказав на цїль нашої роботи, та на широке єї поле і висказав надїю, що круг робітників народних зросте певно і скоро. Серед щирих бесїд і співів проминув вечер мов мала година. Коли ударила 12-та година, пора для відїзду гостя, попращав єго п. Григ. Кульчицкій, а проф. Грушевскій обіцяв не забувати на Коломию. Відспівавши "Ще не вмерла Україна", всї громадно супровели гостя на дворець. — Знов же дня 25 листопада мали Русини коломийскі нагоду витати паню Наталію Кобриньску, котра на запросини Кружка жіночого прибула сюда на вечерок з відчитом. Комнати "Родини" заповнили ся битком і всї з повною увагою вислухали відчиту про становиско і вплив женщини від найдавнїйших часів. За сей відчит подякував прелєґентцї в имени зібраних сов. Ильницкій. По відчитї пійшли танцї. Всї забавляли ся охочо й сердечно, мов у родинї, до білої днини. По-при забаву понеслось неодно слово на темат роботи народної і орґанізації, а треба знати, що на сей вечер прибули не лиш близько, але й подальші гостї — з Станиславова, Снятина і з-під Городенки. Коли частїйше будемо сходити ся, то й близше опізнаємось, обмінимось гадками, а се лиш на користь вийде справі загальній. Щодо Жіночого Кружка — треба з радостію сконстатувати, що він уже в першім роцї свого истнованя гарно розвиває ся, розбуджує наше жіноцтво то сходинами, то відчитами й забавами, лучаче dulce cum utili.

 

Намістник ґр. Бадені виїхав — як ми вже доносили — оногди до Кракова і передвчера візитував там середні школи. Вечером того-ж дня відбув ся в честь намістника обід у делєґата намістництва п. Лясковского, а вчера в полудне удїляв намістник авдієнцій.

 

Справа полїпшеня платнї учителів народних, порушена численними петиціями до сойму, не має майже нїякого вигляду на успішне полагодженє. Всї дотичні петиції відступив сойм краєвій радї шкільній до оцїнки, а рада шкільна видала по більшій части неприхильну опінію. Зміст тої опінії подамо слїдуючим разом.

 

Старшина ґімнаст. тов. "Сокіл" оповіщує, що вправи в борбництві висшого курсу зачнуть ся в понедїлок дня 10 с. м. точно о годинї 6 вечером і відбуватись будуть правильно що понедїлка від 6 до 7 вечером. Заразом взиває старшина всїх членів, щоби з огляду на проєктований прилюдний виступ численнїйше учащали на вправи ґімнастичні. Позаяк товариство розширило свої комнати, то сли збере ся достаточне число пань, отворений буде курс ґімнастики для пань і дївчат. Вписуватись можна щоденно від 6 до 8 вечером. — За старшину товариства В. Нагірний голова, В. Лаврівскій справник.

 

Дрібні вісти. Цїсар надав шляхотство презесови жидівскої віроисповідної громади у Львові Самуїлови Горовіцови. — В Зальцбурзї померла в 89-ім роцї житя ґр. Александрина Вурмбранд, мати міністра торговлї.

 

Дѣло

 

08.12.1894

До теми