◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Відень 6 грудня. Вчера відбула ся нарада міністрів в справі реформи виборчої.

 

Будапешт 6 грудня. По ухваленю провізорії буджетової має наступити частинна кріза кабінету за для непорозумінь в ліберальнім сторонництві.

 

Петербург 6 грудня. Міністер Дурново зборонив штундистам відбувати спільні сходини на молитву.

 

Брукселя 6 грудня. Соціялісти відчитають в парляментї заявленє, що будуть голосувати против лісти цивільної короля, а то длятого, що се противить ся их републиканьским пересвідченям і що за ті гроші можна би дати удержанє старим робітникам.

 

Софія 6 грудня. Собраніє уневажнило вибори Цанкова і Тончева.

 

Дѣло

06.12.1894

До теми